Planet KDE Català

Català English Español Euskara Français Nederlandse Português Русский Slovenčina Svenska toki pona Українська Mastodon r/kde

7 de novembre de 2020. Avui KDE anuncia el llançament dels Frameworks 5.76.0 de KDE.

Els Frameworks de KDE afegeixen 70 biblioteques a les Qt, proporcionant una àmplia varietat de les funcionalitats necessàries més habituals amb unes biblioteques madures, revisades amb atenció i ben provades, d’acord amb uns termes amistosos de llicència. Per a una introducció, vegeu l’anunci del llançament dels Frameworks de KDE.

Aquest llançament forma part d’una sèrie de publicacions mensuals planificades que faran disponibles les millores als desenvolupadors d’una manera ràpida i predictible.

Nou en aquesta versió

Baloo

 • Divideix els termes en CJK als caràcters de puntuació, optimitza el codi
 • Refactoritza el codi en preparació de la integració ICU

Icones Brisa

 • Afegeix la icona «dialog-warning» de 48px
 • Canvia l’estil de «media-repeat-single» per a usar el nombre 1
 • Afegeix més fitxers ignorats del «git»
 • Comprova si existeix el fitxer abans d’eliminar-lo
 • Elimina sempre el fitxer de destinació abans de generar els enllaços simbòlics
 • Afegeix diverses icones en mode color per a l’Okular
 • Afegeix les icones «task-complete» (error 397996)
 • Afegeix la icona «network-limited»
 • Copia l’enllaç simbòlic del Kup de 32px a «apps/48» per corregir una fallada de la prova d’escalat
 • Afegeix les icones «meeting-organizer» (error 397996)
 • Afegeix la icona «fingerprint»
 • Afegeix les icones «task-recurring» i «appointment-recurring» (error 392533)
 • Desactiva temporalment la generació d’icones en el Windows
 • Enllaç simòlic de «kup.svg» a «preferences-system-backup.svg»

Mòduls extres del CMake

 • Fa que «androiddeployqt» trobi les biblioteques i els connectors QML sense instal·lació
 • find-modules/FindReuseTool.cmake - Corregeix l’eina de cerca de «reuse»
 • Millora les opcions predeterminades de formatat
 • Inclou l’opció d’usar LLVM per als usuaris amb Qt < 5.14
 • Afegeix la versió mínima que manca al paràmetre RENAME
 • Documenta quan s’ha afegit FindGradle
 • Afegeix FindGradle des de KNotification

KAuth

 • Converteix aviat el nom del dorsal a majúscules
 • Afegeix un «helper» per a obtenir l’UID de l’invocant

KCalendarCore

 • Troba l’ambigüitat a ICalFormat::toString() en les proves
 • Afegeix la serialització de la propietat COLOR a partir del RFC7986
 • Fa que MemoryCalendar::rawEvents(QDate, QDate) funcioni per als límits oberts

KCMUtils

 • Adapta des de QStandardPaths::DataLocation a QStandardPaths::AppDataLocation
 • Afegeix la implementació d’espai de noms a la macro CMake de KCModuleData
 • Fa obsolet KSettings::PluginPage
 • Elimina la referència a una capçalera no definida
 • Mou el KCMUtilsGenerateModuleData al lloc correcte
 • Publica totes les subpàgines precreades d’un KCM
 • Afegeix la funció del CMake per a generar dades bàsiques de mòdul
 • Millora la legibilitat del QML en línia a «kcmoduleqml.cpp»
 • Alçada adequada de la capçalera amb una variable de substitució
 • [kcmoduleqml] Corregeix el marge superior per als KCM en QML

KConfig

 • Cerca la dependència de Qt5DBus que manca
 • kconf_update: Permet proves repetides en «–testmode» ignorant «kconf_updaterc»

KConfigWidgets

 • Canvia «http:» a «https:»

KContacts

 • Corregeix l’error 428276 - KContacts no pot ser usat en cap projecte QMake (error 428276)

KCoreAddons

 • KJob: afegeix «setProgressUnit()», per triar com es calcularà el tant per cent
 • Corregeix una fuita de memòria potencial a KAboutData::registerPluginData
 • Divideix «suggestName()»; el mètode de divisió no comprova si el fitxer existeix
 • KAboutData: fa obsolets «pluginData()» i «registerPluginData()»
 • No surt del cicle d’esdeveniments a KJobTest::slotResult()
 • Usa la sobrecàrrega basada en un functor de «singleShot()» a TestJob::start()

KDeclarative

 • [abstractkcm] Estableix un farciment explícit
 • [simplekcm] Elimina la gestió del farciment personalitzat
 • [kcmcontrols] Elimina codi duplicat
 • Afegeix un origen a KDeclarativeMouseEvent
 • Tornar a emparentar «overlaysheets» a l’arrel
 • Fa que GridViewKCM i ScrollVieKCM heretin d’AbstractKCM
 • Afegeix el mètode «getter» per a les «subPages»

KDocTools

 • Corregeix el formatat XML a «contributor.entities»
 • Actualització del coreà: reformata els fitxers HTML de la GPL, la FDL i afegeix la LGPL

KFileMetaData

 • [ExtractionResult] Restaura la compatibilitat binària
 • [TaglibWriter|Extractor] Elimina el tipus MIME «raw speex»
 • [TaglibWriter] Obre la lectura-escriptura també en el Windows
 • [Extractor|WriterCollection] Filtra els fitxers no biblioteques
 • [EmbeddedImageData] Intenta treballar al voltant de l’estupidesa del MSVC
 • [ExtractionResult] Fa obsolet ExtractEverything, des de llavors s’ha solucionat
 • [EmbeddedImageData] Llegeix només una vegada la imatge real de base per la prova
 • [EmbeddedImageData] Elimina la implementació privada d’escriptura de la coberta
 • [EmbeddedImageData] Mou la implementació d’escriptura al connector d’escriptura de la Taglib
 • [EmbeddedImageData] Elimina la implementació privada d’extracció de la coberta
 • [EmbeddedImageData] Mou la implementació al connector d’extracció de la Taglib

KGlobalAccel

 • Activació del DBus del Systemd

KIconThemes

 • Manté la relació d’aspecte en pujar l’escalat

KIdleTime

 • Fa obsolet l’argument únic del senyal KIdleTime::timeoutReached(int identificador)

KImageFormats

 • Afegeix la implementació per als fitxers PSD comprimits amb RLE, de 16 bits per canal
 • Retorna no suportat en llegir fitxers PSD comprimits amb RLE de 16 bits
 • Fet: afegeix la implementació del format de profunditat de color == 16 dels PSD

KIO

 • Compara condicionalment amb un QUrl blanc en lloc de / en el Windows per a «mkpathjob»
 • KDirModel: dues correccions a QAbstractItemModelTester
 • CopyJob: inclou els fitxers omesos en el càlcul del progrés en reanomenar
 • CopyJob: no compta els fitxers omesos a la notificació (error 417034)
 • Als diàlegs de fitxer, selecciona un directori existent en intentar crear-lo
 • CopyJob: corregeix el nombre total de fitxers/directoris en el diàleg de progrés (en moure)
 • Fa que FileJob::write() es comporti amb coherència
 • Permet els «xattrs» en copiar/moure del KIO
 • CopyJob: no compta les mides dels directoris dins la mida total
 • KNewFileMenu: corregeix una fallada per usar «m_text» en lloc de «m_lineEdit->text()»
 • FileWidget: mostra la vista prèvia del fitxer seleccionat quan el ratolí surt (error 418655)
 • Exposa el camp d’ajuda contextual d’usuari en el «kpasswdserver»
 • KNewFileMenu: usa NameFinderJob per aconseguir un nom de «Carpeta nova»
 • S’incorpora NameFinderJob que suggereix noms de «Carpeta nova»
 • No defineix explícitament les línies Exec per als KCM (error 398803)
 • KNewFileMenu: divideix el codi de creació del diàleg a un mètode separat
 • KNewFileMenu: comprova que el fitxer encara no existeixi amb un retard per millorar la usabilitat
 • [PreviewJob] Assigna memòria suficient per al segment SHM (error 427865)
 • Usa el mecanisme de versionat per afegir llocs nous per als usuaris existents
 • Afegeix adreces d’interès per a imatges, música i vídeos (error 427876)
 • kfilewidget: manté el text al quadre Nom en navegar (error 418711)
 • Gestiona els KCM en OpenUrlJob amb l’API del KService
 • Canonicalitza el camí dels fitxers en recuperar i crear miniatures
 • KFilePlacesItem: oculta els muntatges «sshfs» del KDE Connect
 • OpenFileManagerWindowJob: tria correctament la finestra des del treball principal
 • Evita proves sense sentit per a les imatges de miniatures inexistents
 • [BUG] Corregeix una regressió en seleccionar fitxers que contenen «#»
 • KFileWidget: fa que els botons de zoom de les icones saltin a la mida estàndard més propera
 • Situa «minimumkeepsize» realment en el KCM «netpref» (error 419987)
 • KDirOperator: simplifica la lògica del control lliscant de zoom de les icones
 • UDSEntry: documenta el format esperat de l’hora per a les claus horàries
 • kurlnavigatortest: elimina «desktop:», cal «desktop.protocol» per funcionar
 • KFilePlacesViewTest: no mostra la finestra, no cal
 • OpenFileManagerWindowJob: corregeix una fallada en activar la reserva a l’estratègia del KRun (error 426282)
 • Paraules clau d’Internet: corregeix una fallada i les proves que fallen si el delimitador és un espai
 • Prefereix els «bangs» del DuckDuckGo abans que altres delimitadors
 • KFilePlacesModel: ignora els llocs ocults en calcular «closestItem» (error 426690)
 • SlaveBase: documenta el comportament d’ERR_FILE_ALREADY_EXIST amb «copy()»
 • kio_trash: corregeix la lògica quan no s’ha definit cap límit de mida (error 426704)
 • Als diàlegs de fitxer, crear un directori que ja existeix l’hauria de seleccionar
 • KFileItemActions: afegeix una propietat per a comptadors mín/màx dels URL

Kirigami

 • [avatar]: Fa que els nombres siguin noms no vàlids
 • [avatar]: Exposa la propietat memòria cau d’imatge
 • També defineix una «maximumWidth» per a les icones al «drawer» global (error 428658)
 • Fa que la drecera sortir sigui una acció i l’exposa com una propietat de només lectura
 • Usa cursors de mà a ListItemDragHandle (error 421544)
 • [controls/avatar]: permet els noms CJK per a les inicials
 • Millora l’aspecte del FormLayout en el mòbil
 • Corregeix els menús a «contextualActions»
 • No altera Item en el codi cridat des del destructor d’Item (error 428481)
 • No modifica l’altra disposició «reversetwins»
 • Estableix/elimina el focus a l’OverlaySheet en obrir/tancar
 • Només arrossega la finestra per la barra d’eines global quan es prem i s’arrossega
 • Tanca OverlaySheet en prémer la tecla Esc
 • Page: fa que funcionin les propietats «padding», «horizontalPadding» i «verticalPadding»
 • ApplicationItem: Usa la propietat «background»
 • AbstractApplicationItem: afegeix les propietats que manquen i el comportament des d’ApplicationWindow del QQC2
 • Limita l’amplada dels elements a l’amplada de la disposició
 • Corregeix el botó enrere que no es mostra a les capçaleres de la pàgina amb disposició en el mòbil
 • Silencia l’avís quant a un bucle de vinculació «checkable» a ActionToolBar
 • Intercanvia l’ordre de les columnes en disposicions RTL
 • Solució temporal per assegurar que es crida «ungrabmouse» cada vegada
 • Comprova l’existència de «startSystemMove»
 • Corregeix el separador en disposicions emmirallades
 • Arrossega la finestra en fer clic en àrees buides
 • No es desplaça arrossegant amb el ratolí
 • Corregeix els casos quan la resposta és nul·la
 • Corregeix una refactorització defectuosa de Forward/BackButton.qml
 • Assegura que la icona buida està «Ready» i no es pinta com la icona anterior
 • Restringeix l’alçada dels botons enrere/endavant a PageRowGlobalToolBarUI
 • Silencia la brossa de ContextDrawer a la consola
 • Silencia la brossa d’ApplicationHeader a la consola
 • Silencia la brossa del botó enrere/endavant a la consola
 • Evita que l’arrossegament del ratolí arrossegui un OverlaySheet
 • Elimina el prefix de la biblioteca en la compilació per al Windows
 • Corregeix la gestió de l’alineació de «twinformlayouts»
 • Millora la legibilitat del QML incrustat en el codi del C++

KItemModels

 • KRearrangeColumnsProxyModel: corregeix una fallada amb sense model d’origen
 • KRearrangeColumnsProxyModel: només té fills la columna 0

KNewStuff

 • Corregeix una lògica errònia introduïda a «e1917b6a»
 • Corregeix una fallada de supressió doble a «kpackagejob» (error 427910)
 • Fa obsolet Button::setButtonText() i corregeix la documentació de l’API, no s’anteposa res
 • Postposa totes les escriptures de la memòria cau en disc fins que hi hagi un segon de repòs
 • Soluciona una fallada quan la llista de fitxers instal·lats és buida

KNotification

 • Marca KNotification::activated() com a obsolet
 • Aplica diverses comprovacions de sanejament a les tecles d’acció (error 427717)
 • Usa FindGradle des de l’ECM
 • Corregeix la condició per usar DBus
 • Correcció: habilita la safata antiga en les plataformes sense DBus
 • Reescriu «notifybysnore» per a proporcionar una suport més fiable per al Windows
 • Afegeix comentaris per a descriure el camp DesktopEntry al fitxer «notifyrc»

Framework del KPackage

 • Fa que l’avís «no metadata» sigui només per a depuració

KPty

 • Elimina la compatibilitat amb l’AIX, Tru64, Solaris, Irix

KRunner

 • Fa obsolets els mètodes de RunnerSyntax
 • Fa obsolets «ignoreTypes» i «RunnerContext::Type»
 • No estableix el tipus a File/Directory si no existeix (error 342876)
 • Actualitza el mantenidor segons es va debatre a la llista de correu
 • Fa obsolet un constructor sense ús per al RunnerManager
 • Fa obsoleta la funcionalitat de les categories
 • Elimina una comprovació no necessària si se suspen l’executor
 • Fa obsolets els mètodes «defaultSyntax» i «setDefaultSyntax»
 • Neteja l’ús difunt de RunnerSyntax

KService

 • Permet «NotShowIn=KDE apps», llistat a «mimeapps.list», que s’usi (error 427469)
 • Escriu el valor de reserva per a les línies KCM Exec amb l’executable apropiat (error 398803)

KTextEditor

 • [EmulatedCommandBar::switchToMode] No fa res quan els modes nou i antic són el mateix (error 368130 com segueix:)
 • KateModeMenuList: elimina els marges especials per al Windows
 • Esmena una fuita de memòria a KateMessageLayout
 • Intenta evitar l’esborrat d’estils personalitzats per als ressaltats que no s’han modificat per res (error 427654)

KWayland

 • Proporciona mètodes de comoditat per «wl_data_offet_accept()»
 • Marca les enumeracions en un Q_OBJECT, Q_ENUM

KWidgetsAddons

 • «setUsernameContextHelp» nou a KPasswordDialog
 • KFontRequester: elimina, l’ara redundant, «helper» «nearestExistingFont»

KWindowSystem

 • xcb: corregeix la detecció de les mides de pantalla d’alta densitat de PPP

NetworkManagerQt

 • Afegeix una enumeració i declaracions per permetre passar capacitats en el procés de registre al NetworkManager

Frameworks del Plasma

 • Component BasicPlasmoidHeading
 • Sempre mostra els botons ExpandableListitem, no només en passar-hi per sobre (error 428624)
 • [PlasmoidHeading]: Estableix adequadament un amidament implícit
 • Bloca els colors de la capçalera de Brisa fosca i Brisa clara (error 427864)
 • Unifica la relació d’aspecte de les icones de bateria de 32px i 22px
 • Afegeix consells de marge a «toolbar.svg» i refactoritza la ToolBar de PC3
 • Afegeix AbstractButton i Pane a PC3
 • Permet grups d’acció exclusius a les accions contextuals
 • Corregeix la rotació de BusyIndicator inclús quan és invisible, un altre cop
 • Corregeix els colors que no s’apliquen a la icona del commutar de tasques del mòbil
 • Afegeix les icones del commutar de tasques mòbil del Plasma i de tancar l’aplicació (per al plafó de tasques)
 • Menú millor a PlasmaComponents3
 • Elimina les àncores innecessàries en el ComboBox.contentItem
 • Arrodoneix la posició de la maneta del control lliscant
 • [ExpandableListItem] Carrega la vista expandida a demanda
 • Afegeix un «PlasmaCore.ColorScope.inherit: false» que manca
 • Estableix el «colorGroup» de PlasmoidHeading a l’element arrel
 • [ExpandableListItem] Fa 100% opac el text acolorit (error 427171)
 • BusyIndicator: no gira si és invisible (error 426746)
 • ComboBox3.contentItem cal que sigui un QQuickTextInput per a corregir la compleció automàtica (error 424076)
 • FrameSvg: No reinicia la memòria cau en redimensionar
 • Commuta els plasmoides quan s’activa la drecera (error 400278)
 • TextField 3: afegeix un «import» que manca
 • Corregeix els ID a la icona «plasmavault_error»
 • PC3: corregeix el color de l’etiqueta TabButton
 • Usa un «hint» en lloc d’un booleà
 • Permet que els plasmoides ignorin els marges

Purpose

 • Afegeix la descripció al proveïdor YouTube del «kaccounts»

QQC2StyleBridge

 • Corregeix un bucle de vinculació de «contentWidth» a ToolBar
 • Referencia directament l’etiqueta de la drecera per ID en lloc d’implícitament
 • ComboBox.contentItem cal que sigui un QQuickTextInput per a corregir la compleció automàtica (error 425865)
 • Simplifica les clàusules condicionals a Connections
 • Corregeix un avís de Connections a ComboBox
 • Afegeix la implementació per les icones «qrc» a StyleItem (error 427449)
 • Indica apropiadament l’estat del focus de ToolButton
 • Afegeix TextFieldContextMenu per al menú contextual del clic dret a TextField i TextArea
 • Estableix el color de fons al ScrollView de ComboBox

Solid

 • Afegeix la implementació per «sshfs» al dorsal de «fstab»
 • CMake: usa «pkg_search_module» en cercar la «plist»
 • Corregeix el dorsal d'«imobiledevice»: comprova la versió de l’API per a DEVICE_PAIRED
 • Corregeix la construcció del dorsal «imobiledevice»
 • Afegeix el dorsal del Solid usant la «libimobiledevice» per a cercar dispositius iOS
 • Usa QHash per al mapatge d’on no cal ordre

Sonnet

 • Usa una sintaxi de connexió moderna de senyal-sòcol

Ressaltat de la sintaxi

 • Mancava la funció central «compact»
 • Comenta la comprovació, afegeix un comentari perquè aquí ja no funciona això
 • Mancava el valor de «position:sticky»
 • Corregeix la generació de php/* per al ressaltat nou de comentaris
 • Funcionalitat: substitueix la sintaxi «Alerts w/ Special-Comments» i elimina Modelines
 • Funcionalitat: afegeix el «comments.xml» com a sintaxi paraigües per a vàries classes de comentaris
 • Correcció: la sintaxi del CMake ara marca «1» i «0» com a valors booleans especials
 • Millora: inclou les regles de Modeline en els fitxers a on s’ha afegit Alerts
 • Millora: afegeix més valors booleans diversos a «cmake.xml»
 • Temes Solaritzats: millora el separador
 • Millora: actualitzacions per al CMake 3.19
 • Afegeix la implementació per als fitxers d’unitats del Systemd
 • Debchangelog: afegeix Hirsute Hippo
 • Funcionalitat: permet opcions «-s» múltiples per a l’eina «kateschema2theme»
 • Millora: afegeix vàries proves al convertidor
 • Mou més scripts d’utilitats a una ubicació millor
 • Mou l’script «update-kate-editor-org.pl» a un lloc millor
 • kateschema2theme: afegeix una eina en Python per a convertir fitxers antics d’esquema
 • Disminueix l’opacitat en el separador dels temes Breeze i Dracula
 • Actualitza el README amb la secció «Color themes files»
 • Correcció: Usa «KDE_INSTALL_DATADIR» en instal·lar fitxers de sintaxi
 • Corregeix la renderització de «–syntax-trace=region» amb gràfics múltiples en el mateix desplaçament
 • Corregeix diversos problemes de l’intèrpret del «fish»
 • Substitueix StringDetect per DetectChar / Detect2Chars
 • Substitueix diverses RegExpr per StringDetect
 • Substitueix «RegExpr="." + lookAhead» per «fallthroughContext»
 • Substitueix \s* per DetectSpaces

Informació de seguretat

El codi publicat s’ha signat amb GPG usant la clau següent: pub rsa2048/58D0EE648A48B3BB 2016-09-05 David Faure faure@kde.org Empremta digital de la clau primària: 53E6 B47B 45CE A3E0 D5B7 4577 58D0 EE64 8A48 B3BB

empty laptop with an overlay

Dimarts, 27 d’octubre de 2020.

Avui, KDE distribueix una actualització amb esmenes d’errors del Plasma 5, amb la versió 5.20.2 El Plasma 5.20 es va llançar l’octubre de 2020 amb molts refinaments de característiques i mòduls nous per completar l’experiència d’escriptori.

Aquest llançament afegeix el mèrit d’una setmana de traduccions noves i esmenes per part dels col·laboradors del KDE. Generalment, les esmenes d’errors són petites però importants, i inclouen:

 • Dimoni: millora la coherència del comportament de la tapa. Commit.
 • Correcció d’error: Diversos camps del perfil d’usuari no s’apliquen a menys que tinguin valors únics nous. Commit. Corregeix l’error núm. 427348

Les utilitats de cada dia i les eines com els plafons, el gestor de tasques, les notificacions i l’arranjament del sistema s’han redissenyat per fer-les més usables, eficients i fàcils d’emprar.

Mentrestant, els desenvolupadors estan treballant intensament adaptant el Plasma i tots els seus components i peces al Wayland. Quan s’hagi fet, el Plasma no només estarà preparat per al futur, sinó que també funcionarà millor amb pantalles tàctils i amb pantalles múltiples que tinguin velocitats de refresc i PPP diferents. El Plasma també oferirà un funcionament millor per als gràfics accelerats per maquinari, serà més segur i gaudirà de més avantatges. Encara que és una feina en curs, la versió 5.20 ja ofereix als usuaris molts dels beneficis del Plasma en el Wayland.

Continueu llegint per a trobar més quant a les funcionalitats noves incloses al Plasma 5.20…

Aspecte i comportament

Alguns dels canvis seran obvis en el moment que l'escriptori Plasma i el meravellós fons de pantalla nou (Shell, de l'artista Lucas Andrade) es carregui a la pantalla.

Fons de pantalla nou del Plasma

Gestor de tasques

El Gestor de tasques, per exemple, no només ha canviat el seu aspecte (ara és només icones de manera predeterminada) sinó també com es comporta: quan s’obren diverses finestres amb la mateixa aplicació (com obrir diversos documents del LibreOffice), el gestor de tasques les agruparà. En fer clic a les finestres agrupades, se circularà entre elles, portant-les a la part frontal fins que s’arribi al document que vulgueu. També es pot decidir que no es minimitzi la tasca activa en fer-hi clic al gestor de tasques. Com la majoria d’opcions del Plasma, aquests comportaments es poden configurar i podreu decidir si mantenir-los o canviar-los.

El Gestor de tasques només amb icones

Safata del sistema

Hi ha altres canvis no massa evidents d’entrada, com que la finestra emergent de la Safata del sistema ara mostra els elements en una quadrícula en lloc d’una llista, i la vista d’icones del plafó es pot configurar per a escalar les icones junt amb el gruix del plafó.

Parlant d’escalat, el giny del navegador web permet ampliar i reduir el contingut prement la tecla [Ctrl] i movent la roda del ratolí. El giny del Rellotge digital també ha canviat i ara és més compacte i mostra la data actual de manera predeterminada. Per a totes les aplicacions KDE en general, cada botó de la barra d’eines que mostra un menú en fer-hi clic ara mostra una fletxa que apunta cap avall per a indicar això.

Quadrícula de la Safata del sistema

Visualitzacions en pantalla

Les visualitzacions en pantalla (OSD) que apareixen en canviar el volum o la brillantor de la pantalla (per exemple) s’han redissenyat per a ser menys intrusives. I en usar el paràmetre «eleva el volum màxim», l’OSD del volum avisarà subtilment quan estigui per sobre del 100% del volum. El Plasma us ajuda a protegir els timpans. I finalment, quan es canviï la brillantor de la pantalla, ara s’efectuarà una transició gradual.

Visualitzacions en pantalla

KWin

Després hi ha els canvis que no són visuals en absolut, però que afecten la usabilitat i com interactueu amb l’entorn Plasma. Per exemple, a les versions del Plasma anteriors a la 5.20, per moure a la finestra calia passar el cursor per sobre de la finestra, prémer i mantenir la tecla [Alt] i després arrossegar amb el ratolí. L’ús de la tecla [Alt] per a això entrava en conflicte amb moltes aplicacions populars de productivitat que usaven el mateix gest per a funcions diferents, així que la drecera predeterminada per a moure i redimensionar ara és prémer la tecla [Meta] («Windows») i arrossegar.

En una característica similar, es poden empènyer les finestres a una secció de la pantalla de manera que prenguin la meitat o un quart de l’espai disponible (això s’anomena «mosaic») usant una drecera del teclat. Per exemple, per a posar el mosaic d’una finestra a la meitat superior de la pantalla premeu la tecla [Meta] i toqueu la tecla de fletxa amunt. Si voleu posar el mosaic d’una finestra a la cantonada superior esquerra, premeu la tecla [Meta] i toqueu les tecles de fletxa amunt i esquerra en una successió ràpida; i així la resta.

Notificacions

Hi ha molts canvis al sistema de notificacions. Per començar, es notifica quan el sistema està a punt d’exhaurir l’espai del disc encara que el directori personal estigui a una partició diferent. És molt important si voleu evitar situacions compromeses en que no es poden desar els canvis en un document perquè no hi ha més espai al disc dur.

Parlant de discs i notificacions, la miniaplicació Notificador de dispositius s’ha reanomenat a Discs i dispositius i ara és més fàcil d’usar, ja que pot mostrar tots els discs, no només els extraïbles. Per mantenir-ho endreçat, els dispositius d’àudio sense ús es filtren fora de la miniaplicació d’àudio i de la pàgina de l’Arranjament del sistema de manera predeterminada. I per prevenció, es pot configurar un límit de càrrega per sota del 100% per mantenir l’estat de la bateria als portàtils que ho permeten. Si el que cal és pau i tranquil·litat, el Plasma 5.20 permet introduir el mode No destorbar fent clic del mig a la miniaplicació de Notificacions o a la icona de la safata del sistema.

Mostra tots els discs
Mostra tots els discs

Anant al KRunner, el llançador d’aplicacions del KDE, la utilitat de cerca i conversió i en general totes les utilitats, ara recorden el text de cerca anterior, i es pot triar tenir-lo centrat a la pantalla en lloc d’enganxat a la part superior de la pantalla. Ara el KRunner també pot cercar i obrir pàgines en el Falkon, el navegador web avançat del KDE.

I això no és tot. Cerqueu les dotzenes de millores més subtils escampades per tot el Plasma 5.20 que faran la vostra experiència amb l’escriptori KDE més endreçada i més agradable.

Arranjament del sistema i Centre d’informació

L’Arranjament del sistema és el lloc a on aneu per configurar la majoria dels aspectes del sistema, i també ha rebut una bona part de millores en el Plasma 5.20.

Una de les funcionalitats noves més útil és que sempre podreu conèixer el que heu canviat a les configuracions amb la funcionalitat Ressaltat dels paràmetres canviats: feu clic al botó de la cantonada inferior esquerra de la finestra i l’Arranjament mostrarà les opcions que heu modificat dels valors predeterminats.

Mostra tots els discs
Manteniu el control de què s'ha canviat

Hi ha altres coses que faran més fàcil l’ús. Les pàgines Dreceres estàndard i Dreceres globals s’han combinat en una única anomenada Dreceres. A més, les pàgines Inici automàtic, Bluetooth i gestor d’usuaris s’han reescrit des de zero i s’han redissenyat segons els estàndards moderns d’interfície d’usuari.

S.M.A.R.T. és una tecnologia integrada en moltes unitats de discs durs, SSD i eMMC. Pot ajudar a predir la fallada d’un dispositiu d’emmagatzematge abans que passi. Instal·leu Plasma Disks des del Discover i l’Arranjament del sistema del Plasma 5.20 podrà monitorar les notificacions S.M.A.R.T. i informar de l’estat dels discs, permetent desar les dades abans que passi quelcom catastròfic.

També s’ha afegit una opció nova de balanç d’àudio que permet ajustar el volum de cada canal d’àudio, i eines per ajustar la velocitat del cursor de la tauleta tàctil d’acord amb el vostre gust.

KCM nou del Bluetooth
KCM nou d'Inici automàtic
KCM nou d'Usuaris
Monitor S.M.A.R.T del Plasma
Logo del Wayland

Wayland

El 2019, la comunitat KDE va decidir establir un objectiu oficial per a prioritzar l’adaptació del Plasma i les seves aplicacions al Wayland. L’esforç està començant a donar fruit a mesura que més i més funcionalitats i utilitats fan el seu camí cap el protocol nou del servidor de visualització. Per exemple, la utilitat porta-retalls Klipper, que ara és completament operativa en el Wayland; o el llançador-calculadora-cercador polivalent KRunner que ara es mostra al lloc correcte quan s’usa un plafó superior.

El ratolí i el ratolí tàctil estan gairebé al mateix nivell que les seves contraparts a les X i el vídeo de captura de pantalla també està implementat al Plasma 5.20. El Gestor de tasques mostra miniatures de les finestres, i en general tot l’escriptori és més estable i ja no falla encara que ho faci l’XWayland.

Aquest són els aspectes més destacats del Plasma 5.20. Però n’hi ha molt més! Si desitgeu una llista completa de tot al que ha anat al Plasma 5.20, vegeu el registre complet de canvis i gaudiu de l’escriptori nou (i millorat)!

10 d’octubre de 2020. Avui KDE anuncia el llançament dels Frameworks del KDE 5.75.0.

Els Frameworks del KDE afegeixen 70 biblioteques a les Qt, proporcionant una àmplia varietat de les funcionalitats necessàries més habituals amb unes biblioteques madures, revisades amb atenció i ben provades, d’acord amb uns termes amistosos de llicència. Per a una introducció, vegeu la pàgina web dels Frameworks del KDE.

Aquest llançament forma part d’una sèrie de publicacions mensuals planificades que faran disponibles les millores als desenvolupadors d’una manera ràpida i predictible.

Nou en aquesta versió

Baloo

 • [AdvancedQueryParser] Relaxa l’anàlisi de final de cadena amb parèntesis
 • [AdvancedQueryParser] Relaxa l’anàlisi de final de cadena amb comparador
 • [AdvancedQueryParser] Corregeix un accés fora de límit si el darrer caràcter és un comparador
 • [Term] Substitueix el constructor Term::Private pels valors predeterminats
 • [BasicIndexingJob] Drecera de recuperació del XAttr per als fitxers sense atributs
 • [extractor] Corregeix el tipus de document al resultat de l’extracció
 • Canvia la llicència del fitxer a la LGPL-2.0 o posterior

BluezQt

 • Afegeix la propietat «rfkill» al gestor
 • Afegeix la propietat «status» a «rfkill»
 • Registra Rfkill per al QML
 • Exporta Rfkill
 • Implementa el subministre de valors de dades de serveis per als anuncis LE

Icones Brisa

 • Afegeix la icona genèrica nova «behavior»
 • Fa dependre la validació de la icona només de la generació de la icona si s’ha habilitat
 • Substitueix l’script Bash de les icones de 24px per un script Python
 • Usa una iconografia d’estil indicador per «view-calendar-holiday»
 • Afegeix el logo del Plasma Nano
 • Afegeix «application-x-kmymoney»
 • Afegeix la icona del KMyMoney

Mòduls extres del CMake

 • Corregeix «fetch-translations» per als URL de l'«invent»
 • Inclou FeatureSummary i cerca de mòduls
 • Introdueix una comprovació de plausibilitat per a les llicències de sortida
 • Afegeix CheckAtomic.cmake
 • Corregeix la configuració amb «pthread» a l’Android de 32 bits
 • Afegeix el paràmetre RENAME a «ecm_generate_dbus_service_file»
 • Corregeix «find_library» a l’Android amb NDK < 22
 • Ordena explícitament les llistes de versió de l’Android
 • Emmagatzema en variables {min,target,compile}Sdk de l’Android

Eines de Doxygen del KDE

 • Millores de llicència
 • Corregeix api.kde.org al mòbil
 • Fa que api.kde.org sigui una PWA

KArchive

 • Canvia la llicència del fitxer a la LGPL-2.0 o posterior

KAuth

 • Usa una variable nova d’instal·lació (error 415938)
 • Marca en David Edmundson com a mantenidor del KAuth

KCalendarCore

 • Canvia la llicència del fitxer a la LGPL-2.0 o posterior

KCMUtils

 • Elimina la gestió d’esdeveniments de dins del pedaç de pestanya (error 423080)

KCompletion

 • Canvia la llicència de fitxers a la LGPL-2.0 o posterior

KConfig

 • CMake: també defineix SKIP_AUTOUIC en els fitxers generats
 • Usa l’ordre invers a KDesktopFile::locateLocal per a iterar pels camins de configuració genèrics

KConfigWidgets

 • Corregeix «isDefault» que provoca que el KCModule no actualitzi apropiadament el seu estat predeterminat
 • [kcolorscheme] Afegeix «isColorSetSupported» per a comprovar si un esquema de color té un conjunt de colors indicat
 • [kcolorscheme] Llegeix apropiadament els colors personalitzats Inactive per als fons

KContacts

 • Elimina el fitxer obsolet de llicència de LGPL-2.0 només
 • Canvia la llicència de fitxers a la LGPL-2.0 o posterior

KCoreAddons

 • KJob: emet «result()» i «finished()» una vegada com a màxim
 • Afegeix el «getter» protegit KJob::isFinished()
 • Fa obsolet KRandomSequence a favor de QRandomGenerator
 • Inicialitza la variable a la classe capçalera + «const’ify» de variable/apuntador
 • Proves més sòlides basades en missatge contra l’entorn (error 387006)
 • Simplifica la prova de vigilància de «qrc» (error 387006)
 • Refcount i supressió de les instàncies KDirWatchPrivate (error 423928)
 • Fa obsolet KBackup::backupFile() degut a la pèrdua de funcionalitat
 • Fa obsolet KBackup::rcsBackupFile(…) degut a que no hi ha usuaris coneguts

KDBusAddons

 • Canvia la llicència de fitxers a la LGPL-2.0 o posterior

KDeclarative

 • Afegeix QML per a i18n als KF 5.17
 • Canvia la llicència de fitxers a la LGPL-2.0 o posterior
 • Bloqueja les dreceres en enregistrar les seqüències de tecles (error 425979)
 • Afegeix SettingHighlighter com una versió manual del ressaltat fet per SettingStateBinding

Compatibilitat amb les KDELibs 4

 • KStandardDirs: sempre resol els enllaços simbòlics per als fitxers de configuració

KHolidays

 • Descomenta els camps de descripció dels fitxers dels festius de «mt_*»
 • Afegeix els festius nacionals de Malta tant en anglès (en-gb) com maltès (mt)

KI18n

 • Canvia la llicència del fitxer a la LGPL-2.0 o posterior

KIO

 • KUrlNavigator: sempre usa «desktop:/», no «desktop:»
 • Permet la sintaxi «bang» del DuckDuckGo a les dreceres web (error 374637)
 • KNewFileMenu: KIO::mostLocalUrl només és útil amb els protocols «:local»
 • Fa obsolet KIO::pixmapForUrl
 • kio_trash: elimina una comprovació innecessària de permís estricte (error 76380)
 • OpenUrlJob: gestiona coherentment tots els scripts de text (error 425177)
 • KProcessRunner: més metadades del «systemd»
 • KDirOperator: no crida «setCurrentItem» en un URL buit (error 425163)
 • KNewFileMenu: corregeix la creació d’un directori nou amb el nom que comença per «:» (error 425396)
 • StatJob: fa més clar que «mostLocalUr» només funciona amb els protocols «:local»
 • Documenta com afegir rols «random» nous a «kfileplacesmodel.h»
 • Elimina el pedaç antic de «kio_fonts» a KCoreDirLister, el nom de màquina s’ha extret incorrectament
 • KUrlCompletion: ajusta els protocols «:local» que usen el nom de màquina a l’URL
 • Divideix el codi del mètode «addServiceActionsTo» en mètodes més petits
 • [kio] Error: permetre cometes dobles al diàleg d’obrir/desar (error 185433)
 • StatJob: cancel·la el treball si l’URL no és vàlid (error 426367)
 • Connecta explícitament els sòcols en lloc d’usar connexions automàtiques
 • Fa que funcioni realment l’API de «filesharingpage»

Kirigami

 • AbstractApplicationHeader: «anchors.fill» en lloc d’ancoratge depenent de la posició
 • Millora l’aspecte i la coherència de GlobalDrawerActionItem
 • Elimina el sagnat del formulari per a disposicions estretes
 • Reverteix «Permet personalitzar els colors de la capçalera»
 • Permet personalitzar els colors de la capçalera
 • Afegeix un «@since» que mancava a les propietats de l’àrea pintada
 • Presenta les propietats «paintedWidth»/«paintedHeight» de l’estil Image del QtQuick
 • Afegeix una propietat «placeholder» d’imatge a la icona (a l’estil de «fallback»)
 • Elimina el comportament «implicitWidth/implicitHeight» personalitzat d’Icon
 • Evita un apuntador potencialment null (que resulta sorprenentment normal)
 • S’ha protegit «setStatus»
 • Presenta la propietat «status»
 • Implementa els proveïdors d’imatge de tipus ImageResponse i Texture a Kirigami::Icon
 • Avisa que la gent no usi ScrollView a ScrollablePage
 • Reverteix «Mostra sempre el separador»
 • Fa que «mobilemode» admeti delegats de títol personalitzats
 • Oculta la línia separadora dels fils d’Ariadna si la disposició dels botons és visible però d’amplada 0 (error 426738)
 • [icon] Considera no vàlida una icona quan l’origen és un URL buit
 • Canvia Units.fontMetrics per usar realment FontMetrics
 • Afegeix la propietat Kirigami.FormData.labelAlignment
 • Mostra sempre el separador
 • Usa els colors de Header per a l’estil de l’escriptori AbstractApplicationHeader
 • Usa el context del component en crear delegats per a ToolBarLayout
 • Interromp i suprimeix els incubadors en suprimir ToolBarLayoutDelegate
 • Elimina les accions i els delegats de ToolBarLayout quan es destrueixen (error 425670)
 • Substitueix el «cast» d’apuntador de l’estil C a «sizegroup»
 • Les constants binàries són una ampliació del C++14
 • sizegroup: Corregeix una enumeració que no gestiona els avisos
 • sizegroup: Corregeix els «connects» de 3arg
 • sizegroup: Afegeix CONSTANT al senyal
 • Corregeix determinats casos d’usar bucles d’intervals en contenidors Qt «non-const»
 • Restringeix l’alçada del botó a la barra d’eines global
 • Mostra un separador entre els fils d’Ariadna i les icones a l’esquerra
 • Usa KDE_INSTALL_TARGETS_DEFAULT_ARGS
 • La mida d’ApplicationHeaders usant la SizeGroup
 • Presenta SizeGroup
 • Correcció: fa que l’indicador de refresc aparegui sobre les capçaleres de la llista
 • Posa les OverlaySheets sobre dels calaixos

KItemModels

 • Ignora «sourceDataChanged» als índexs no vàlids
 • Implementa els nodes «collapsing» de KDescendantProxyModel

KNewStuff

 • Segueix manualment el cicle de vida dels detalls interns de l’executor del «kpackage»
 • Actualitza les versions per a les actualitzacions «falses» del «kpackage» (error 427201)
 • No usa el paràmetre predeterminat quan no sigui necessari
 • Corregeix una fallada en instal·lar «kpackages» (error 426732)
 • Detecta quan canvia la memòria cau i reacciona en conseqüència
 • Corregeix l’actualització de l’entrada si el número de versió està buit (error 417510)
 • «Const’ify» un apuntador + inicialitza la variable a la capçalera
 • Canvia la llicència del fitxer a la LGPL-2.0 o posterior
 • Accepta el suggeriment d’adoptar el manteniment

KNotification

 • Rebaixa el connector de l’Android fins que estigui disponible el Gradle nou
 • Usa les versions de l’SDK de l’Android des de l’ECM
 • Fa obsolet el constructor del KNotification que agafa un paràmetre del giny

Framework del KPackage

 • Corregeix les notificacions del DBus quan s’instal·la/actualitza
 • Canvia la llicència del fitxer a la LGPL-2.0 o posterior

KParts

 • Instal·la els fitxers de definició de tipus de servei «krop» i «krwp» per al tipus de coincidència de nom de fitxer

KQuickCharts

 • Evita el bucle de vinculació dins el Legend
 • Elimina la comprovació del GLES3 al SDFShader (error 426458)

KRunner

 • Afegeix la propietat «matchRegex» per a evitar un engendrament innecessari de fils
 • Permet definir accions al QueryMatch
 • Permet especificar accions individuals per a les coincidències d’executor de D-Bus
 • Canvia la llicència de fitxers a la LGPL-2.0 o posterior
 • Afegeix la propietat del comptador de lletres mínim
 • Considera la variable d’entorn XDG_DATA_HOME per als directoris d’instal·lació de les plantilles
 • Millora els missatges d’error dels executors de D-Bus
 • Comença a emetre avisos d’adaptació de les metadades en temps d’execució

KService

 • Retornar «disableAutoRebuild» des del límit (error 423931)

KTextEditor

 • [kateprinter] Elimina l’adaptació dels mètodes obsolets de QPrinter
 • No crea una memòria intermèdia temporal per a detectar el tipus MIME del fitxer local desat
 • Evita penjar-se degut a la càrrega del diccionari i del trigrames en el primer tecleig
 • [Vimode] Mostra sempre les memòries intermèdies «a-z» en minúscules
 • [KateFadeEffect] Emet «hideAnimationFinished()» quan un esvaïment de sortida s’interromp amb un esvaïment d’entrada
 • Assegura una vora perfecta dels píxels inclús per a una renderització escalada
 • Assegura el sobrepintat del separador de la vora sobre tota la resta, com el ressaltat del plegat
 • Mou el separador entre la vora de la icona i els nombres de línia a entre la barra i el text
 • [Vimode] Corregeix el comportament dels registres numerats
 • [Vimode] Posa el text suprimit al registre adequat
 • Restaura el comportament de cercar la selecció quan no hi ha disponible cap selecció
 • No més fitxers LGPL-2.1-only o LGPL-3.0-only
 • Canvia la llicència de fitxers a la LGPL-2.0 o posterior
 • Usa un mètode de definició no necessari per a diversos colors de tema
 • La 5.75 serà incompatible més endavant, valor predeterminat a «Auto Color Theme Selection» per als temes
 • Canvia esquema => tema al codi per a evitar confusió
 • Escurça la capçalera proposada de llicència a l’estat actual
 • Assegura que sempre s’acaba amb un tema vàlid
 • Millora el diàleg Copia…
 • Corregeix més noms: nou => copia
 • Afegeix alguns KMessageWidget que afecten a temes de només lectura per a copiar-los, reanomena nou => copia
 • Inhabilita l’edició de temes de només lectura
 • Treballs de desament de sobreescriptura d’estil específic de ressaltat, només es desen les diferències
 • Simplifica la creació d’atributs, els colors transparents ara es gestionen apropiadament a Format
 • Intenta limitar l’exportació a canvis dels atributs, això funciona a mitges, però encara s’exporten els noms incorrectes de les definicions incloses
 • Comença a calcular els valors predeterminats «reals» basats en el tema i els formats actuals sense sobreescriptura d’estil per al ressaltat
 • Corregeix l’acció de reinici
 • Emmagatzematge de sobreescriptures específiques de sintaxi, actualment s’emmagatzema tot el què s’ha carregat a la vista en arbre
 • Comença el treball a les sobreescriptures específiques de sintaxi, de moment només mostra els estils amb un ressaltat que és el seu
 • Permet que es desin els canvis de l’estil predeterminat
 • Permet que es desin els canvis de color
 • Implementa l’exportació de tema: còpia única de fitxer
 • No s’importa/exporta un ressaltat específic, no té sentit amb el format nou de «.theme»
 • Implementa la importació de fitxers «.theme»
 • Treball de tema nou i supressió. El nou copiarà el tema actual com a punt de partida
 • Usa els colors de tema per tot arreu
 • Eliminació de més codi antic d’esquema a favor de KSyntaxHighlighting::Theme
 • Comença a usar els colors establerts al tema, sense lògica pròpia referent a això
 • Inicialitza «m_pasteSelection» i augmenta la versió del fitxer de la IU
 • Afegeix una drecera per a enganxar la selecció del ratolí
 • Evita «setTheme», només cal passar el tema a les funcions de l’ajudant
 • Corregeix el consell d’eina, això el reiniciarà al predeterminat del tema
 • Exporta la configuració dels estils predeterminats a un tema JSON
 • Comença a treballar en l’exportació JSON del tema, activada per usar l’extensió «.theme» al diàleg d’exportació
 • Reanomena «Usa el tema de color KDE» a «Usa els colors predeterminats», que és l’efecte real
 • No distribueix el tema «KDE» buit de manera predeterminada
 • Permet la selecció automàtica del tema correcte per al tema de color Qt/KDE actual
 • Converteix els noms antics del temes als nous, usa el fitxer nou de configuració, transfereix una vegada les dades
 • Mou la configuració del tipus de lletra a aparença, reanomena esquema => tema de color
 • Elimina el nom de tema predeterminat que hi ha al codi font, usa els mètodes d’accés de KSyntaxHighlighting
 • Carrega els colors alternatius del tema
 • No empaqueta els colors incrustats en absolut
 • Usa la funció correcta per a cercar el tema
 • Ara s’usen els colors de l’editor des del Tema
 • Usa l’enumeració KSyntaxHighlighting::Theme::EditorColorRole
 • Gestiona la transició Normal => Predeterminat
 • Primer pas: carrega la llista de temes des de KSyntaxHighlighting, ara ja estan com a esquemes coneguts al KTextEditor

KUnitConversion

 • Usa majúscules per a «Fuel Efficiency»

KWayland

 • No posa l’iterador QList::end() a la memòria cau si s’usa «erase()»

KWidgetsAddons

 • kviewstateserializer.cpp - Protegeix contra una fallada a «restoreScrollBarState()»

KWindowSystem

 • Canvia la llicència per a ser compatible amb la LGPL-2.1

KXMLGUI

 • [kmainwindow] No suprimeix entrades d’un «kconfiggroup» no vàlid (error 427236)
 • No sobreposa les finestres principals en obrir instàncies addicionals (error 426725)
 • [kmainwindow] No crea finestres natives per les finestres que no són del nivell superior (error 424024)
 • KAboutApplicationDialog: evita la pestanya «Biblioteques» buida si s’ha definit HideKdeVersion
 • Mostra el codi de l’idioma addicionalment al seu nom (traduït) en canviar el diàleg d’idioma de l’aplicació
 • Fer obsolet KShortcutsEditor::undoChanges() a favor del nou «undo()»
 • Gestiona el tancament doble a la finestra principal (error 416728)

Frameworks del Plasma

 • Corregeix «plasmoidheading.svgz» que s’instal·lava al lloc incorrecte (error 426537)
 • Proporciona el valor «lastModified» en el ThemeTest
 • Detecta que s’està cercant un element buit i surt aviat
 • Fa que els Tooltips del PlasmaComponents3 usin l’estil típic dels consell d’eina (error 424506)
 • Usa els colors de Header a les capçaleres de PlasmoidHeading
 • Canvia l’animació del moviment de ressaltat de la TabBar de PC2 alleujant el tipus a OutCubic
 • Afegeix la implementació per al conjunt de colors de Tooltip
 • Corregeix les icones Button/ToolButton de PC3 que no sempre tenen el conjunt de colors correcte (error 426556)
 • Assegura que FrameSvg usa el segell de temps «lastModified» en usar la memòria cau (error 426674)
 • Assegura que sempre hi ha un segell de temps «lastModified» vàlid quan es crida «setImagePath»
 • Fa obsolet un segell de temps «lastModified» de 0 a Theme::findInCache (error 426674)
 • Adapta la importació del QQC2 a l’esquema nou de versionat
 • [windowthumbnail] Verifica que existeixi el GLContext més important, no qualsevol
 • Afegeix la importació de PlasmaCore que manca a ButtonRow.qml
 • Corregeix més errors de referència a PlasmaExtras.ListItem
 • Corregeix un error per «implicitBackgroundWidth» a PlasmaExtras.ListItem
 • Crida el mode d’edició «Mode d’edició»
 • Corregeix un TypeError a QueryDialog.qml
 • Corregeix ReferenceError a PlasmaCore en Button.qml

QQC2StyleBridge

 • També usa el color de text de ressalt quan «checkDelegate» està ressaltat (error 427022)
 • Respecta el clic a la barra de desplaçament per a saltar a la posició indicada (bug 412685)
 • No hereta els colors a l’estil de la barra d’eines de l’escriptori de manera predeterminada
 • Canvia la llicència del fitxer a la LGPL-2.0 o posterior
 • Usa els colors de capçalera només per a les barres d’eines de capçalera
 • Mou la declaració del conjunt de colors a un lloc que es pugui substituir
 • Usa els colors de Header per a la ToolBar d’estil Desktop
 • Afegeix la propietat «isItem» que manca, necessària per als arbres

Sonnet

 • Desactualitza la sortida de trigrames

Ressaltat de la sintaxi

 • AppArmor: corregeix la «regexp» de detecció de camins
 • AppArmor: actualitza el ressaltat per a l’AppArmor 3.0
 • Memòria cau del color per a les conversions «rgb» a «ansi256colors» (accelera la càrrega del Markdown)
 • SELinux: usa paraules clau d’inclusió
 • SubRip Subtitles i Logcat: millores petites
 • Generador per a «doxygenlua.xml»
 • Corregeix les fórmules «latex» del «doxygen» (error 426466)
 • Usa Q_ASSERT com a l’entorn de treball romanent + correcció d’assercions
 • Reanomena «–format-trace» a «–syntax-trace»
 • Aplica un estil a les regions
 • Traça els contexts i les regions
 • Usa el color de fons de l’editor de manera predeterminada
 • Ressaltador ANSI
 • Afegeix el dret de còpia i actualitza el color del separador al tema Radical
 • Actualitza el color del separador als temes Solarized
 • Millora el color del separador i la vora de la icona per als temes Ayu, Nord i Vim fosc
 • Fa menys intrusiu el color del separador
 • Importa l’esquema del Kate al convertidor de temes, per en Juraj Oravec
 • Una secció més predominant quant a la llicència, enllaça a la nostra còpia del MIT.txt
 • Primera plantilla per al generador «base16», https://github.com/chriskempson/base16
 • Afegeix la informació apropiada de llicència a tots els temes
 • Afegeix el tema de color Radical
 • Afegeix el tema de color Nord
 • Millora la presentació dels temes per a mostrar més estils
 • Afegeix els temes clar i fosc del «gruvbox», amb llicència MIT
 • Afegeix el tema de color «ayu» (amb variants clara, fosca i miratge)
 • Afegeix una alternativa POSIX per a l’assignació única de variables
 • Eines per a generar un gràfic a partir d’un fitxer de sintaxi
 • Corregeix la conversió automàtica del color QRgb == 0 a «black» en lloc de «transparent»
 • Afegeix el registre de canvis de Debian i fitxers d’exemple de control
 • Afegeix el tema de color «Dracula»

Informació de seguretat

El codi publicat s’ha signat amb GPG usant la clau següent: pub rsa2048/58D0EE648A48B3BB 2016-09-05 David Faure <faure@kde.org> Empremta digital de la clau primària: 53E6 B47B 45CE A3E0 D5B7 4577 58D0 EE64 8A48 B3BB

6 de setembre de 2020. Avui KDE anuncia el llançament dels Frameworks del KDE 5.74.0.

Els Frameworks del KDE afegeixen 70 biblioteques a les Qt, proporcionant una àmplia varietat de les funcionalitats necessàries més habituals amb unes biblioteques madures, revisades amb atenció i ben provades, d’acord amb uns termes amistosos de llicència. Per a una introducció, vegeu la pàgina web dels Frameworks del KDE.

Aquest llançament forma part d’una sèrie de publicacions mensuals planificades que faran disponibles les millores als desenvolupadors d’una manera ràpida i predictible.

Nou en aquesta versió

Attica

 • Usa Q_DECLARE_OPERATORS_FOR_FLAGS al mateix espai de noms que la definició dels indicadors

Baloo

 • Canvia la llicència de molts fitxers a la LGPL-2.0 o posterior
 • Usa el codi comú de creació UDS també per a les etiquetes (error 419429)
 • Desfactoritza el codi comú de creació UDS dels treballadors KIO
 • [balooctl] Mostra els formats permesos al text d’ajuda
 • [balooctl] Mostra el fitxer actual a la sortida d’estat en indexar
 • [balooctl] Estableix el mode del QDBusServiceWatcher a partir del constructor
 • [balooctl] Neteja del formatat
 • Usa Q_DECLARE_OPERATORS_FOR_FLAGS al mateix espai de noms que la definició dels indicadors
 • [OrPostingIterator] No avança quan l’ID demanat és inferior a l’actual
 • [Extractor] Elimina la dependència de QWidgets de l’ajudant de l’extractor
 • [Extractor] Elimina KAboutData de l’executable de l’ajudant de l’extractor
 • Actualitza diverses referències al README
 • [FileContentIndexer] Elimina un argument i un membre sense ús del constructor de la configuració
 • [balooctl] Corregeix l’avís d’obsolescència de QProcess::start, proporciona una llista buida d’arguments
 • [Engine] Propaga els errors de les transaccions (error 425017)
 • [Engine] Elimina el mètode «hasChanges» no usat de «{Write}Transaction»
 • No indexa els fitxers «.ytdl» (error 424925)

Icones Brisa

 • Fa que la icona «keepassxc» sigui més fidel a l’oficial
 • Afegeix més enllaços simbòlics als noms nous de les icones de la safata del sistema del «keepassxc» (error 425928)
 • Afegeix un altre àlies per a la icona «keepass» (error 425928)
 • Afegeix una icona per al tipus MIME del projecte Godot
 • Afegeix una icona per a l’instal·lador de l’Anaconda
 • Afegeix icones de llocs de 96px
 • Elimina llocs sense ús a comunicar
 • Executa «application-x-bzip-compressed-tar» a través de scour (error 425089)
 • Fa un enllaç simbòlic d'«application-gzip» a «application-x-gzip» (error 425059)
 • Afegeix àlies per a les icones MP3 (error 425059)

Mòduls extres del CMake

 • Elimina els zeros inicials dels números de versió numèrica al codi del C++
 • Afegeix un temps d’espera per a les crides «qmlplugindump»
 • Afegeix un mòdul de cerca de WaylandProtocols
 • Invoca «update-mime-database» amb -n

Integració del marc de treball

 • Clarifica la declaració de llicència d’acord amb l’historial de KDElibs

KActivitiesStats

 • Usa Boost::boost per a les versions més antigues del CMake

KActivities

 • Elimina l’X-KDE-PluginInfo-Depends buit

Eines de Doxygen del KDE

 • Documenta les dependències a «requirements.txt» i les instal·la a «setup.py»
 • Acceptació de la visualització de la llicència de biblioteca

KAuth

 • Usa Q_DECLARE_OPERATORS_FOR_FLAGS al mateix espai de noms que la definició dels indicadors

KBookmarks

 • KBookmarkManager: neteja l’arbre de la memòria quan se suprimeix el fitxer

KCalendarCore

 • Emmagatzema sempre les propietats X-KDE-VOLATILE-XXX com a volàtils
 • Documenta les transicions esperades de la TZ a Praga

KCMUtils

 • KCModuleData: corregeix les capçaleres, millora la documentació de l’API i reanomena el mètode
 • Amplia el KCModuleData amb les funcionalitats «revertToDefaults» i «matchQuery»
 • Intenta evitar la barra de desplaçament horitzontal a KCMultiDialog
 • Afegeix KCModuleData com a classe base per al connector
 • Permet que s’afegeixi un botó extra al KPluginSelector (error 315829)

KConfig

 • Fa KWindowConfig::allConnectedScreens() estàtica i interna (error 425953)
 • Afegeix una drecera estàndard per a «Crea una carpeta»
 • Presenta un mètode per a consultar el valor predeterminat de KConfigSkeletonItem
 • Recorda les mides de les finestres segons un «per-screen-arrangement»
 • Extreu el codi per aconseguir la llista de les pantalles connectades en una funció reutilitzable
 • Afegeix funcions per a desar i restaurar les posicions de les finestres a les plataformes no Wayland (error 415150)

KConfigWidgets

 • Evita canviar els valors predeterminats en llegir el de KConfigSkeletonItem
 • Corregeix KLanguageName::nameForCodeInLocale amb els codis desconeguts a QLocale
 • KLanguageName::allLanguageCodes: té en compte que pot haver-hi més d’un directori de configuració regional
 • KConfigDialog: intenta evitar les barres de desplaçament horitzontal
 • Funció que retorna la llista de codis d’idioma

KContacts

 • Addressee::parseEmailAddress(): comprova la longitud del nom complet abans de retallar

KCoreAddons

 • Afegeix el patró global «*.kcrash» al tipus MIME d’informe del KCrash
 • Usa Q_DECLARE_OPERATORS_FOR_FLAGS al mateix espai de noms que la definició dels indicadors
 • No espera indefinidament els esdeveniments «fam» (error 423818)
 • [KFormat] Permet els valors de formatat a unitats binàries arbitràries
 • El fa possible al KPluginMetadata des del QML
 • [KFormat] Corregeix l’exemple binari

KDAV

 • metainfo.yaml: afegeix una clau de nivell i una descripció ajustada

KDeclarative

 • [KeySequenceItem] Fa que funcionin les dreceres Meta+Maj+num
 • Exposa la propietat «checkForConflictsAgainst»
 • Afegeix una classe AbstractKCM nova
 • Adapta KRunProxy per a eliminar KRun

KDED

 • org.kde.kded5.desktop: afegeix la clau requerida «Name» que manca (error 408802)

KDocTools

 • Actualitza «contributor.entities»
 • Usa marcadors de posició

KEmoticons

 • Recupera la informació de llicència d’EmojiOne

KFileMetaData

 • Converteix els finals antics de línia del Mac a les etiquetes de les lletres (error 425563)
 • Adapta el mòdul nou FindTaglib a l’ECM

KGlobalAccel

 • Carrega fitxers de servei per a dreceres de directoris de dades d’aplicació com a reserva (error 421329)

KI18n

 • Corregeix una possible condició de carrera amb definicions «i18n»

KIO

 • StatJob: fa que «mostLocalUr» només funcioni amb «protoclClass == :local»
 • KPropertiesDialog: també carrega els connectors amb les metadades JSON
 • Reverteix «[KUrlCompletion]: no annexa / a carpetes completades» (error 425387)
 • Simplifica el constructor KProcessRunner
 • Permet les paraules clau CCBUG i FEATURE a bugs.kde.org (error )
 • Actualitza el text d’ajuda per a editar l’ordre de l’aplicació a l’entrada del «.desktop» per a complir amb l’especificació actual (error 425145)
 • KFileFilterCombo: no afegeix l’opció «allTypes» si només hi ha 1 element
 • Usa Q_DECLARE_OPERATORS_FOR_FLAGS al mateix espai de noms que la definició dels indicadors
 • Corregeix una fallada potencial en suprimir un menú al gestor d’esdeveniments (error 402793)
 • [filewidgets] Corregeix el farciment del KUrlNavigatorButton al fil d’Ariadna (error 425570)
 • ApplicationLauncherJob: ajusta la documentació
 • Corregeix els elements no traduïts a «kfileplacesmodel»
 • ApplicationLauncherJob: corregeix una fallada si no s’ha definit el gestor «open-with»
 • Reanomena el KCM «Dreceres web» a «Paraules clau de cerca a la web»
 • KFileWidget: torna a analitzar la configuració per aconseguir directoris afegits per altres instàncies de l’aplicació (error 403524)
 • Mou el KCM de dreceres web a la categoria de cerca
 • Elimina automàticament els espais en blanc inicials en lloc de mostrar un avís
 • Evita que es tanquin els fills bifurcats de les aplicacions llançades pel «systemd» (error 425201)
 • smb: corregeix la comprovació de disponibilitat del nom de compartició
 • smb: manté la «stderr» de les ordres de xarxa en afegir/eliminar (error 334618)
 • smb: reajusta la comprovació de convidats permesos i ho publica com a «areGuestsAllowed»
 • KFileWidget: neteja els URL abans de reconstruir la llista
 • KFileWidget: elimina el quadre combinat del camí superior de l’URL predeterminat
 • KFilePlacesModel: afegeix els llocs predeterminats en actualitzar des d’una versió més antiga
 • Corregeix una regressió de fa 2 anys a KUrlComboBox, «setUrl()» ja no en va afegir més

Kirigami

 • kirigami.pri: afegeix «managedtexturenode.cpp»
 • Fa que el posicionament personalitzat de «buddyFor» torni a funcionar
 • Té en compte la mida del botó Més si ja se sap que serà visible
 • Afegeix una propietat a ToolBarLayout per a controlar com tractar l’alçada de l’element (error 425675)
 • Fa que es puguin tornar a llegir les etiquetes de la casella de selecció
 • Implementa «displayComponent» per accions
 • Fa visibles els submenús
 • Corregeix la declaració «forward» de QSGMaterialType
 • Fa que la capçalera i el peu d’OverlaySheet usin els colors de fons apropiats
 • Comprova el valor de la variable d’entorn de baix consum, no només si s’ha establert
 • Afegeix la funció «setShader» a ShadowedRectangleShader per a simplificar definir «shaders»
 • Afegeix una versió de baix consum del fitxer de funcions «sdf»
 • Fa sobrecàrregues de «sdf_render» usant la funció «full-argument sdf_render»
 • Elimina la necessitat de definir perfils de nucli al «main» del «shader» de «shadowedrect»
 • Basa el rectangle intern en el rectangle extern per al «shadowedrectangle» amb vores
 • Usa els «shaders» correctes per a ShadowedTexture en usar un perfil del nucli
 • Afegeix versions de baix consum dels «shaders» «shadowedrectangle»
 • Inicialitza el membre «m_component» a PageRoute
 • Corregeix SwipeListItem de Material
 • Lògica nova per a eliminar les marques d’acceleració (error 420409)
 • Elimina «forceSoftwarerendering» per ara
 • Mostra l’element origen a la renderització per programari
 • Una reserva per programari per a la textura «shadowed»
 • Usa la propietat nova «showMenuArrow» al fons per a la fletxa de menú
 • No oculta la capçalera en passar-hi ràpidament
 • Mou ManagedTextureNode al seu propi fitxer
 • ToolBarLayout: afegeix espaiat a «visibleWidth» si s’està mostrant el botó Més
 • No sobreescriu la mida del píxel de Heading a BreadCrumbControl (error 404396)
 • Actualitzar la plantilla d’aplicació
 • [passivenotification] Estableix un farciment explícit (error 419391)
 • Activa el retallat a l’StackView del GlobalDrawer
 • Elimina l’opacitat del PrivateActionToolButton desactivat
 • Fa que ActionToolBar sigui un control
 • swipenavigator: afegeix un control sobre quines pàgines es mostren
 • Declara el tipus subjacent de l’enumeració de DisplayHint que sigui «uint»
 • Afegeix ToolBarLayout/ToolBarLayoutDelegate al fitxer «pri»
 • kirigami.pro: usa la llista de fitxers origen a partir del «kirigami.pri»
 • No suprimeix els incubadors a la crida de retorn de compleció
 • Assegura que «menuActions» roman com una matriu en lloc d’una llista de propietats
 • Afegeix el tipus de retorn al «lambda» «singleton» de DisplayHint
 • Té en compte l’alçada de l’element en centrar verticalment els delegats
 • Sempre posa a la cua una disposició nova, encara que s’estigui disposant en aquest moment
 • Refà la disposició d’InlineMessages usant àncores
 • Usa l’amplada total per comprovar si totes les accions encaixen
 • Afegeix un comentari quant a l’espaiat extra per a centrar
 • Corregeix la comprovació del text del consell d’eina a PrivateActionToolButton
 • Solució temporal perquè ToolButton de «qqc2-desktop-style» no respecta un IconOnly no pla
 • Prefereix reduir les accions KeepVisible abans que ocultar més tard les accions KeepVisible
 • Oculta les accions següents quan la primera acció esdevé oculta
 • Afegeix un senyal de notificació per a ToolBarLayout::actions i l’emet en el moment correcte
 • Exposa l’acció al separador d’ActionsMenu
 • Reanomena la propietat «kirigamiAction» de «loaderDelegate» d’ActionsMenu a «acction»
 • Afegeix el «loaderDelegate» que manca per comprovar la visibilitat
 • Oculta els delegats d’acció fins que estan posicionats
 • ToolBarLayout: substitueix la càrrega poc estricta personalitzada dels delegats per QQmlIncubator
 • Mou «displayHintSet» a C++ de manera que es pot invocar des d’allí
 • Admet el mode dreta a esquerra a la ToolBarLayout
 • Afegeix la propietat «minimumWidth» a ToolBarLayout
 • S’ha refet PrivateActionToolButton per a millorar-ne el rendiment
 • Fa obsolet ActionToolBar::hiddenActions
 • Estableix els consells de la disposició per a ActionToolBar
 • Usa el DisplayHint no obsolet a la ToolBarPageHeader
 • Mostra els errors del component si els elements delegats fallen en fer la instància
 • Oculta els delegats de les accions a on s’han eliminat
 • Neteja els elements delegats complets/icones en destruir els delegats
 • Força la visibilitat dels elements delegats complets/icones
 • Usa la ToolBarLayout per a disposar l’ActionToolBar
 • Afegeix diversos comentaris a ToolBarLayout::maybeHideDelegate
 • Afegeix la propietat «visibleWidth» a la ToolBarLayout
 • Presenta l’objecte natiu ToolBarLayout
 • Mou DisplayHint des d’Action a un fitxer d’enumeració en C++
 • Afegeix icones usades a la pàgina «Quant a» a la macro d’empaquetament de la icona del CMake

KNewStuff

 • Corregeix problemes de sincronització de la memòria cau amb el diàleg del QtQuick (error 417985)
 • Elimina l’X-KDE-PluginInfo-Depends buit
 • Elimina entrades si no ja no coincideixen amb cap filtre (error 425135)
 • Corregeix un cas extrem en el que el KNS queda encallat (error 423055)
 • Fa menys fràgil la tasca del funcionament intern del «kpackage» (error 425811)
 • Elimina el fitxer baixat en usar la instal·lació del «kpackage»
 • Admet un estil diferent del «knsrc» del «kpackage» per a reserva
 • Gestiona la notació /* per RemoveDeadEntries (error 425704)
 • Fa més fàcil aconseguir la memòria cau per a un motor ja inicialitzat
 • Afegeix una cerca inversa de les entrades segons els seus fitxers instal·lats
 • Usa la notació /* per a la descompressió de subdirectoris i permet la descompressió de subdirectoris si el fitxer és un arxiu
 • Corregeix la inundació d’avisos «El mapa de píxels és un mapa de píxels nul»
 • Elimina les barres del nom d’entrada en interpretar-lo com un camí (error 417216)
 • Corregeix una fallada esporàdica amb la tasca KPackageJob (error 425245)
 • Usa el mateix indicador rotatiu per a carregar i inicialitzar (error 418031)
 • Elimina el botó de detalls (error 424895)
 • Executa asíncronament l’script de desinstal·lació (bug 418042)
 • Desactiva la cerca quan no està disponible
 • Oculta la càrrega de més indicadors rotatius en actualitzar/instal·lar (error 422047)
 • No afegeix el directori de destí de baixada als fitxers d’entrada
 • Elimina el caràcter * en passar un directori a l’script
 • No dona el focus al primer element al mode de vista d’icones (error 424894)
 • Evita l’inici innecessari del treball de desinstal·lació
 • Afegeix una opció RemoveDeadEntries per als fitxers «knsrc» (error 417985)
 • [QtQuick dialog] Corregeix la darrera instància de la icona incorrecta d’actualització
 • [QtQuick dialog] Usa icones de desinstal·lació més apropiades

Framework del KPackage

 • No suprimeix l’arrel del paquet si el paquet s’ha suprimit (error 410682)

KQuickCharts

 • Afegeix una propietat «fillColorSource» als diagrames de línies
 • Càlcul suavitzat segons la mida de l’element i la relació de píxel del dispositiu
 • Usa la mitjana de la mida en lloc de la màxima per a determinar la suavitat de la línia
 • Basa la quantitat de suavitzat dels diagrames de línies en la mida del diagrama

KRunner

 • Afegeix una plantilla per a l’executor en Python
 • Actualitza la plantilla per a la compatibilitat de la KDE Store i millora el README
 • Afegeix la implementació per a les sintaxis d’executors als executors del DBus
 • Desa RunnerContext després de cada sessió coincident (error 424505)

KService

 • Implementa «invokeTerminal» al Windows amb «workdir», «command» i «envs»
 • Corregeix la preferència d’aplicació ordenant per tipus MIME amb herència múltiple (error 425154)
 • Empaqueta el tipus de servei Application en un fitxer «qrc»
 • Expandeix el caràcter titlla en llegir el directori de treball (error 424974)

KTextEditor

 • Vimode: fa més accessible directament el registre de supressió petita (-)
 • Vimode: còpia el comportament dels registres numerats del Vim
 • Vimode: simplifica la implementació d’afegir-copiar
 • Fa la cerca «cerca per selecció» si no hi ha cap selecció
 • El mode multilínia només té sentit per a les «regex» multilínia
 • Afegeix un comentari quant a la comprovació de «pattern.isEmpty()»
 • Adapta la interfície de cerca QRegExp a QRegularExpression
 • Vimode: implementa afegir-copiar
 • Accelera molt la càrrega de fitxes grans
 • Només mostra el nivell de zoom quan no és el 100%
 • Afegeix un indicador de zoom a la barra d’estat
 • Afegeix una opció separada de configuració per a la vista prèvia de concordança de parèntesis
 • Mostra una vista prèvia de la línia de parèntesi concordant obert
 • Permet més control sobre els models de compleció quan no s’usa la invocació automàtica

Framework del KWallet

 • Evita el conflicte amb una macro a «ctype.h» de l’OpenBSD

KWidgetsAddons

 • Afegeix KRecentFilesMenu per a substituir KRecentFileAction

KWindowSystem

 • Instal·la els connectors de plataforma en un directori sense punt al nom de fitxer (error 425652)
 • [xcb] Escala correctament la geometria de les icones a tot arreu

KXMLGUI

 • Permet donar de baixa el recordatori de les posicions de les finestres a l’X11 (error 415150)
 • Desa i restaura la posició de la finestra principal (error 415150)

Frameworks del Plasma

 • [PC3/BusyIndicator] Evita executar una animació invisible
 • No usa «highlightedTextColor» per als TabButtons
 • Elimina Layout.minimumWidth de Button i ToolButton
 • Usa la propietat «spacing» per a l’espaiat entre les icones Button/ToolButton i les etiquetes
 • Afegeix «private/ButtonContent.qml» per als PC3 Buttons i ToolButtons
 • Canvia la «implicitWidth» i «implicitHeight» del PC3 Button per a tenir en compte els valors inserits
 • Afegeix «implicitWidth» i «implicitHeight» a ButtonBackground
 • Corregeix un valor predeterminat incorrecte de PlasmaExtras.ListItem (error 425769)
 • No permet que el fons sigui més petit que el «svg» (error 424448)
 • Usa Q_DECLARE_OPERATORS_FOR_FLAGS al mateix espai de noms que la definició dels indicadors
 • Fa que els elements visuals de PC3 BusyIndicator mantinguin una relació d’aspecte d'1:1 (error 425504)
 • Usa ButtonFocus i ButtonHover en el PC3 ComboBox
 • Usa ButtonFocus i ButtonHover en el PC3 RoundButton
 • Usa ButtonFocus i ButtonHover en el PC3 CheckIndicator
 • Unifica el comportament pla/normal dels PC3 Buttons/ToolButtons (error 425174)
 • Fa que Heading usi la PC3 Label
 • [PlasmaComponents3] Fa que el text de la casella de selecció ompli la seva disposició
 • Dóna al PC2 control lliscant una «implicitWidth» i «implicitHeight»
 • Còpia fitxers en lloc d’enllaços simbòlics trencats
 • Corregeix els marges de «toolbutton-hover» a «button.svg» (error 425255)
 • [PlasmaComponents3] Refactorització molt petita del codi d’ombra de ToolButton
 • [PlasmaComponents3] Corregeix la condició invertida per a l’ombra del ToolButton pla
 • [PlasmaComponents3] Treu els ampersands mnemotècnics del text de consell d’eina
 • Només dibuixa l’indicador de focus quan s’aconsegueix el focus a través del teclat (error 424446)
 • Elimina la mida mínima implícita dels PC2 i PC3 Buttons
 • Afegeix un equivalent PC3 a PC2 ListItem
 • Corregeix el «svg» de la barra d’eines
 • [PC3] Fa la ToolBar més alineada amb el «qqc2-desktop-style»
 • Exposa les metadades de la miniaplicació a AppletInterface
 • No trunca el DPR a un enter a la ID de la memòria cau
 • Afegeix la propietat «timeout» a ToolTipArea
 • Estableix el tipus a Dialog als indicadors si el tipus és Dialog::Normal

Purpose

 • Aplica les dades de configuració inicial en carregar la IU de configuració
 • Restaura el comportament d’AlternativesView
 • [jobcontroller] Desactiva el procés separat
 • Refà la gestió de la vista de treballs (error 419170)

QQC2StyleBridge

 • Corregeix les seqüències de la drecera StandardKey al MenuItem que es mostren com a números
 • No usa l’alçada/amplada del pare per la mida implícita de ToolSeparator (error 425949)
 • Només usa l’estil «focus» en prémer els botons d’eines no plans
 • Afegeix un farciment a la part superior i inferior de ToolSeparator
 • Fa que ToolSeparator respecti els valors de «topPadding» i «bottomPadding»
 • Fa que MenuSeparator usi l’alçada calculada del fons, no la «implicitHeight»
 • Corregeix els botons d’eina amb menús en usar el Breeze més nou
 • Dibuixa el control complet de la casella de selecció a través del QStyle

Solid

Sindicació

 • Corregeix l’excepció de la llicència

Ressaltat de la sintaxi

 • Converteix tots els temes a les claus noves per als colors de l’editor
 • Canvia el format JSON del tema, usa metanoms d’enumeració d’objecte per als colors de l’editor
 • Comprova la «kateversion» >= 5.62 per a «fallthroughContext» sense «fallthrough»=«true» i usa «attrToBool» per a atribut booleà
 • Afegeix la definició de sintaxi per al «todo.txt»
 • Corregeix «matchEscapedChar()»: s’ignora el darrer caràcter d’una línia
 • Corregeix «isDigit()», «isOctalChar()» i «isHexChar()»: només coincidiran els caràcters ASCII
 • Genera una descripció general dels temes
 • Afegeix les metadades del tema a la capçalera de les pàgines HTML que es generen
 • Comença a generar la pàgina de col·lecció de temes
 • Reanomena «Default» a «Breeze Light»
 • Varnish, Vala i TADS3: usa l’estil de color predeterminat
 • Millora el tema de color del Vim Dark
 • Afegeix el tema de color Vim Dark
 • Afegeix fitxers de tema de ressaltat de sintaxi al ressaltat del «json»
 • Ruby/Rails/RHTML: afegeix «spellChecking» a «itemDatas»
 • Ruby/Rails/RHTML: usa l’estil de color predeterminat i altres millores
 • LDIF, VHDL, D, Clojure i ANS-Forth94: usa l’estil de color predeterminat
 • ASP: usa l’estil de color predeterminat i altres millores
 • Permet que l'«Objective-C» guanyi els fitxers «.m»
 • «.mm» és més semblant a l’Objective-C++ que al «meta math»
 • Usa «notAsciiDelimiters» només amb un caràcter no ASCII
 • Optimitza «isWordDelimiter(c)» amb un caràcter ASCII
 • Optimitza Context::load
 • Usa «std::make_shared» que elimina l’assignació al bloc de control
 • Afegeix la llicència apropiada per actualitzar «scripty»
 • Mou l’script d’actualització del «kate-editor.org/syntax» al repositori «syntax»
 • SELinux CIL i Scheme: actualitza els colors dels parèntesis per als temes foscos
 • POV-Ray: usa l’estil de color predeterminat
 • Usa l’script NSIS instal·lador del Krita com a entrada d’exemple, agafat del «krita.git»
 • Afegeix un consell a l’script d’actualització per al lloc web
 • Afegeix un exemple mínim de plantilla Django
 • Actualitza les «refs» després dels darrers canvis del «hl»
 • CMake: corregeix els colors il·legibles en temes foscos i altres millores
 • Afegeix exemples de «pipe» i «ggplot2»
 • Corregeix un error de nom per al «hl» del Varnish
 • Usa el ressaltat correcte per al 68k ASM: Motorola 68k (VASM/Devpac)
 • Corregeix l’XML per a ser vàlid respecte a l’XSD
 • BrightScript: Afegeix una sintaxi d’excepció
 • Millora els comentaris a diverses definicions de sintaxi (part 3)
 • R Script: usa l’estil de color predeterminat i altres millores
 • PicAsm: corregeix el ressaltat de paraules clau desconegudes del preprocessador
 • Millora els comentaris a diverses definicions de sintaxi (part 2)
 • Modelines: elimina les regles LineContinue
 • Correcció ràpida de fitxer «hl» trencat
 • Optimització: comprova si està en un comentari abans d’usar ##Doxygen que conté diverses RegExpr
 • Llenguatges assembladors: diverses correccions i més ressaltat de context
 • ColdFusion: usa l’estil de color predeterminat i substitueix diverses regles de RegExpr
 • Millora els comentaris a diverses definicions de sintaxi (part 1)
 • Usa claus angulars per a la informació de context
 • Reverteix l’eliminació de «byte-order-mark»
 • XSLT: canvia el color de les etiquetes XSLT
 • Ruby, Perl, QML, VRML i XSLT: usa l’estil de color predeterminat i millora els comentaris
 • txt2tags: millores i correccions, usa l’estil de color predeterminat
 • Corregeix errors i afegeix «fallthroughContext=AttrNormal» per a cada context d’XML diferent perquè totes les regles contenen «column=0»
 • Corregeix problemes trobats pel verificador estàtic
 • Importa el ressaltat del Pure des de https://github.com/jgm/skylighting/blob/master/skylighting-core/xml/pure.xml
 • Corregeix l’atribut de «kateversion»
 • Fa que l’ordre de cerca del ressaltat sigui independent de les traduccions
 • Corregeix el format de la versió + problemes d’espaiat
 • Importa el ressaltat del Modula-3 des de https://github.com/jgm/skylighting/blob/master/skylighting-core/xml/modula-3.xml
 • Corregeix el format de la versió
 • Corregeix els problemes d’espaiat trobats pel verificador estàtic
 • Importa el ressaltat del LLVM des de https://github.com/jgm/skylighting/blob/master/skylighting-core/xml/llvm.xml
 • Corregeix els problemes d’espaiat trobats pel verificador estàtic
 • Importa el ressaltat de l’Idris des de https://github.com/jgm/skylighting/blob/master/skylighting-core/xml/idris.xml
 • Corregeix faltes trobades pel verificador estàtic
 • Importa el ressaltat de l’ATS des de https://github.com/jgm/skylighting/blob/master/skylighting-core/xml/ats.xml
 • Només separa per a les dades creades no recents
 • Crea StateData a demanda

Informació de seguretat

El codi publicat s’ha signat amb GPG usant la clau següent: pub rsa2048/58D0EE648A48B3BB 2016-09-05 David Faure <faure@kde.org> Empremta digital de la clau primària: 53E6 B47B 45CE A3E0 D5B7 4577 58D0 EE64 8A48 B3BB

empty laptop with an overlay

Dimarts, 1 de setembre de 2020.

Avui, KDE distribueix una actualització amb esmenes d’errors del Plasma 5, amb la versió 5.19.5 Plasma 5.19 was released in June 2020 with many feature refinements and new modules to complete the desktop experience.

Aquest llançament afegeix el mèrit d’un mes de traduccions noves i esmenes per part dels col·laboradors del KDE. Generalment, les esmenes d’errors són petites però importants, i inclouen:

 • Powerdevil: En despertar des de suspensió, restaura la lluminositat recordada del teclat. Commit.
 • KSysGuard: Gestiona correctament el canvi de llista dels monitors. Commit.
 • xdg-desktop-portal-kde: Habilita la impressió de còpies múltiples.