Planet KDE Nederlandse

Català English Español Euskara Français Nederlandse Português Русский Slovenčina Svenska toki pona Українська Mastodon r/kde

June 06, 2020. KDE today announces the release of KDE Frameworks 5.71.0.

KDE Frameworks are over 70 addon libraries to Qt which provide a wide variety of commonly needed functionality in mature, peer reviewed and well tested libraries with friendly licensing terms. For an introduction see the KDE Frameworks web page.

This release is part of a series of planned monthly releases making improvements available to developers in a quick and predictable manner.

New in this Version

Baloo

 • Bestandsnaamtermen slechts eenmaal opslaan

Breeze pictogrammen

 • Nauwkeurigheid van batterijpercentagepictogrammen verbeteren
 • KML-mimetype pictogram repareren
 • Muispictogram wijzigingen om beter contrast te hebben in donker thema (bug 406453)
 • Vereis in-bron bouwen (bug 421637)
 • 48px plaatspictogrammen toevoegen (bug 421144)
 • Een ontbrekend sneltoetspictogram van LibreOffice wordt toegevoegd

Extra CMake-modules

 • [android] nieuwere Qt versie in voorbeeld gebruiken
 • [android] specificeren van APK installatielocatie toestaan
 • ECMGenerateExportHeader: generatie van *_DEPRECATED_VERSION_BELATED() toevoegen
 • ECMGeneratePriFile: reparatie voor absoluut zijn van ECM_MKSPECS_INSTALL_DIR
 • ECMGeneratePriFile: de pri-bestanden relocatable maken
 • Waarschuwing van niet overeenkomende naam met pakket find_package_handle_standard_args package onderdrukken

KDE Doxygen hulpmiddelen

 • Bestand logo.png gebruiken als logo als standaard, indien aanwezig
 • public_example_dir wijzigen naar public_example_dirs, om meerdere mappen in te schakelen
 • Code voor ondersteuning van Python2 laten vallen
 • Koppelingen naar repo naar invent.kde.org aanpassen
 • Koppeling naar kde.org impressum repareren
 • Geschiedenispagina’s van KDE4 zijn samengevoegd in de algemene geschiedenispagina
 • Generatie van Unbreak met dep-diagrammen met Python 3 (break Py2)
 • Metalist exporteren naar json-bestand

KAuth

 • ECMGenerateExportHeader gebruiken om afgekeurde API beter te beheren

KBookmarks

 • UI markeercontext gebruiken in meer aanroepen van tr()
 • [KBookmarkMenu] m_actionCollection vroeg toekennen om crash te voorkomen (bug 420820)

KCMUtils

 • X-KDE-KCM-Args toevoegen als eigenschap, eigenschap lezen in modulelader
 • Crash repareren bij laden van een externe KCM-toepassing zoals yast (bug 421566)
 • KSettings::Dialog: avoid duplicate entries due cascading $XDG_DATA_DIRS

KCompletion

 • API dox ook omgeven met KCOMPLETION_ENABLE_DEPRECATED_SINCE; per methode gebruiken
 • UI markeercontext gebruiken in meer aanroepen van tr()

KConfig

 • Afgekeurde SaveOptions enum-waarde niet proberen te initialiseren
 • KStandardShortcut::findByName(const QString&) toevoegen en find(const char*) afkeuren
 • KStandardShortcut::find(const char*) repareren
 • Naam van intern-geëxporteerde methode aanpassen zoals gesuggereerd in D29347
 • KAuthorized: exportmethode om beperkingen opnieuw te laden

KConfigWidgets

 • [KColorScheme] gedupliceerde code verwijderen
 • Zorg dat headerkleuren eerst terugvallen naar vensterkleuren
 • Kleurenset voor de header introduceren

KCoreAddons

 • Bug 422291 repareren - Vooruitblik van XMPP URI’s in KMail (bug 422291)

KCrash

 • Gelokaliseerde zaken van qstring niet aanroepen in kritieke sectie

KDeclarative

 • kcmshell.openSystemSettings() en kcmshell.openInfoCenter() functies aanmaken
 • KKeySequenceItem overzetten naar QQC2
 • Afgeleiden van GridViewInternal op pixel uitlijnen

KDED

 • Vage pictogrammen in titelbalk-appmenu door vlag UseHighDpiPixmaps toe te voegen
 • Systemd gebruikerservicebestand voor kded toevoegen

KFileMetaData

 • [TaglibExtractor] ondersteuning voor hoorbare “Verbeterde audio” audioboeken
 • de vlag extractMetaData honoreren

KGlobalAccel

 • Bug repareren met componenten met speciale tekens (bug 407139)

KHolidays

 • Taiwanese vakantiedagen bijgewerkt
 • holidayregion.cpp - vertaalbare tekenreeksen voor de Duitse regio’s leveren
 • holidays_de-foo - naamvelden voor alle Duitse vakantiebestanden instellen
 • holiday-de-<foo> - waar foo een regio is Duitsland is
 • Vakantiebestand toevoegen voor DE-BE (Duitsland/Berlijn)
 • holidays/plan2/holiday_gb-sct_en-gb

KImageFormats

 • Enige controle op juistheid en grenzen toevoegen

KIO

 • KIO::OpenUrlJob introduceren, een herziening en vervanging voor KRun
 • KRun: alle statische ‘run*’ methoden afkeuren, met volledige instructies voor overzetten
 • KDesktopFileActions: run/runWithStartup afkeuren, OpenUrlJob in plaats daarvan gebruiken
 • Zoeken naar kded als afhankelijkheid tijden uitvoeren
 • [kio_http] een FullyEncoded QUrl pad ontleden met TolerantMode (bug 386406)
 • [DelegateAnimationHanlder] afgekeurd QLinkedList vervangen door QList
 • RenameDialog: Waarschuwen wanneer bestandsgrootte niet hetzelfde zijn (bug 421557)
 • [KSambaShare] Controleren dat zowel smbd als testparm beschikbaar zijn (bug 341263)
 • Places: Solid::Device::DisplayName gebruiken voor DisplayRole (bug 415281)
 • KDirModel: hasChildren() regressie voor bomen met getoonde bestanden repareren (bug 419434)
 • file_unix.cpp: wanneer ::rename wordt gebruikt als voorwaarde vergelijk zijn terugkeer met -1
 • [KNewFileMenu] Aanmaken van een map genaamd ‘~’ toestaan (bug 377978)
 • [HostInfo] QHostInfo::HostNotFound instellen wanneer een host niet is gevonden in de DNS-cache (bug 421878)
 • [DeleteJob] Uiteindelijk aantal na beëindiging rapporteren (bug 421914)
 • KFileItem: timeString lokaal maken (bug 405282)
 • [StatJob] laat mostLocalUrl (ftp, http…etc) URL’s op afstand negeren (bug 420985)
 • [KUrlNavigatorPlacesSelector] het menu slechts een keer bijwerken bij wijzigingen (bug 393977)
 • [KProcessRunner] alleen naam van uitvoerbaar bestand voor scope gebruiken
 • [knewfilemenu] inline waarschuwing tonen bij aanmaken van items met vooraan of achteraan spaties (bug 421075)
 • [KNewFileMenu] overtollige afsluitparameter verwijderen
 • ApplicationLauncherJob: de Openen met-dialoog tonen als geen service is doorgegeven
 • Ga na dat het programma bestaat en uitvoerbaar is voordat we kioexec/kdesu/etc invoegen
 • URL doorgegeven als argument bij starten van een .desktop-bestand repareren (bug 421364)
 • [kio_file] hernoemen van bestand ‘A’ naar ‘a’ op FAT32 bestandssystemen behandelen
 • [CopyJob] Controleren of bestemmingsmap een symbolische koppeling is (bug 421213)
 • Service-bestand die ‘In terminal uitvoeren’ specificeert die een foutcode 100 geeft repareren (bug 421374)
 • kio_trash: ondersteuning toevoegen voor hernoemen van mappen in de cache toevoegen
 • Als info.keepPassword niet is gezet waarschuwen
 • [CopyJob] Check free space for remote urls before copying and other improvements (bug 418443)
 • [kcm trash] Change kcm trash size percent to 2 decimal places
 • [CopyJob] Get rid of an old TODO and use QFile::rename()
 • [LauncherJobs] beschrijving uitzenden

Kirigami

 • Add section headers in sidebar when all the actions are expandibles
 • reparatie: opvulling in overlay-sheet-header
 • Use a better default color for Global Drawer when used as Sidebar
 • Fix inaccurate comment about how GridUnit is determined
 • More reliable parent tree climbing for PageRouter::pushFromObject
 • PlaceholderMessage depends on Qt 5.13 even if CMakeLists.txt requires 5.12
 • de Header-groep introduceren
 • Geen sluitenanimatie afspelen bij close() als sheet al is gesloten
 • SwipeNavigator component toevoegen
 • Avatar component introduceren
 • Fix the shaders resource initialisation for static builds
 • AboutPage: Add tooltips
 • Ensure closestToWhite and closestToBlack
 • AboutPage: Add buttons for email, webAddress
 • Always use Window colorset for AbstractApplicationHeader (bug 421573)
 • ImageColors introduceren
 • Recommend better width calculation for PlaceholderMessage
 • Improve PageRouter API
 • Use small font for BasicListItem subtitle
 • Ondersteuning toevoegen voor lagen in PagePoolAction
 • RouterWindow-control toevoegen

KItemViews

 • UI markeercontext gebruiken in meer aanroepen van tr()

KNewStuff

 • Don’t duplicate error messages in a passive notification (bug 421425)
 • Fix incorrect colours in the KNS Quick messagebox (bug 421270)
 • Do not mark entry as uninstalled if uninstallation script failed (bug 420312)
 • KNS: Deprecate isRemote method and handle parse error properly
 • KNS: Do not mark entry as installed if install script failed
 • Updates tonen wanneer de optie geselecteerd is repareren (bug 416762)
 • Automatische selectie van update repareren (bug 419959)
 • Add KPackage support to KNewStuffCore (bug 418466)

KNotification

 • Implement lock-screen visibility control on Android
 • Groepering van meldingen op Android implementeren
 • Display rich text notification messages on Android
 • URL’s implementeren met tips
 • UI markeercontext gebruiken in meer aanroepen van tr()
 • Ondersteuning implementeren voor urgentie van meldingen op Android
 • Remove checks for notification service and fallback to KPassivePopup

KQuickCharts

 • Simpler background rounding check
 • PieChart: Render a torus segment as background when it isn’t a full circle
 • PieChart: Add a helper function that takes care of rounding torus segments
 • PieChart: Expose fromAngle/toAngle to shader
 • Always render the background of the pie chart
 • Always set background color, even when toAngle != 360
 • Allow start/end to be at least 2pi away from each other
 • PieChart implementatie herschrijven
 • Fixup and comment sdf_torus_segment sdf function
 • Don’t explicitly specify smoothing amount when rendering sdfs
 • Workaround lack of array function parameters in GLES2 shaders
 • Handle differences between core and legacy profiles in line/pie shaders
 • Een paar validatiefouten repareren
 • Update the shader validation script with the new structure
 • Add a separate header for GLES3 shaders
 • Remove duplicate shaders for core profile, instead use preprocessor
 • expose both name and shortName
 • support different long/short labels (bug 421578)
 • guard model behind a QPointer
 • Add MapProxySource

KRunner

 • Do not persist runner whitelist to config
 • KRunner fix prepare/teardown signals (bug 420311)
 • Detect local files and folders starting with ~

KService

 • Add X-KDE-DBUS-Restricted-Interfaces to Application desktop entry fields
 • Add missing compiler deprecation tag for 5-args KServiceAction constructor

KTextEditor

 • Add .diff to the file-changed-diff to enable mime detection on windows
 • scrollbar minimap: performance: delay update for inactive documents
 • Make text always align with font base line
 • Revert “Store and fetch complete view config in and from session config”
 • Fix modified line marker in kate minimap

KWidgetsAddons

 • Be noisy about deprecated KPageWidgetItem::setHeader(empty-non-null string)

KXMLGUI

 • [KMainWindow] Invoke QIcon::setFallbackThemeName (later) (bug 402172)

KXmlRpcClient

 • Mark KXmlRpcClient as porting aid

Plasma Framework

 • PC3: Add separator to toolbar
 • de headercolorgroup ondersteunen
 • Implement scroll and drag adjustment of values for SpinBox control
 • Use font: instead of font.pointSize: where possible
 • kirigamiplasmastyle: Add AbstractApplicationHeader implementation
 • Avoid potential disconnect of all signals in IconItem (bug 421170)
 • Klein lettertype gebruiken voor ExpandableListItem ondertitel
 • kleine lettertypen toevoegen aan Kirigami plasma-stijlen
 • [Plasmoid Heading] Draw the heading only when there is an SVG in the theme

QQC2StyleBridge

 • Stijlen van ToolSeparator toevoegen
 • Remove “pressed” from CheckIndicator “on” state (bug 421695)
 • De Header-groep ondersteunen
 • smallFont in Kirigami plug-in implementeren

Solid

 • Add a QString Solid::Device::displayName, used in Fstab Device for network mounts (bug 415281)

Sonnet

 • Overschrijven bieden om automatische taaldetectie uit te schakelen (bug 394347)

Accentuering van syntaxis

 • Raku extensies bijwerken in Markdown blokken
 • Raku: ingekapselde codeblokken in Markdown repareren
 • Attribuut “identifier” toekennen aan openingsaanhalingsteken in plaats van “Commentaar” (bug 421445)
 • Bash: commentaar na escapes repareren (bug 418876)
 • LaTeX: fix folding in end{…} and in regions markers BEGIN-END (bug 419125)

Beveiligingsinformatie

The released code has been GPG-signed using the following key: pub rsa2048/58D0EE648A48B3BB 2016-09-05 David Faure <faure@kde.org> Primary key fingerprint: 53E6 B47B 45CE A3E0 D5B7 4577 58D0 EE64 8A48 B3BB