Planet KDE Planet KDE | Slovenčina /assets/img/planetkde.svg /assets/img/planetkde.svg 2020-10-01T03:09:17+00:00 https://planet.kde.org/ Pluto https://kde.org/announcements/releases/sk/2020-08-apps-update/ KDE releases https://kde.org/announcements/releases/sk/ 2020-08-13T12:00:00+00:00 2020-08-13T12:00:00+00:00 Aktualizácia aplikácií KDE z Augusta 2020 <p>Dnes desiatky [KDE aplikácií] (<a href="https://kde.org/applications/">https://kde.org/applications/</a>) dostávajú nové vydania zo služby vydávania KDE. Nové funkcie, vylepšenia dizajnu a opravy chýb prispievajú k zvýšeniu vašej produktivity a zefektívneniu a spríjemneniu používania tejto novej dávky aplikácií.</p> <p>Na čo sa môžete tešiť:</p> <h2 id="dolphinhttpskdeorgapplicationsensystemorgkdedolphin"><a href="https://kde.org/applications/en/system/org.kde.dolphin">Dolphin</a></h2> <figure class="text-center img-fluid"> <picture class="img-fluid text-center" style="width: 800px"> <source srcset="https://kde.org/announcements/releases/sk/2020-08-apps-update/dolphin_preview.webp" type="image/webp"> <source srcset="https://kde.org/announcements/releases/sk/2020-08-apps-update/dolphin_preview.png" type="image/png"> <img src="//kde.org/announcements/releases/sk/2020-08-apps-update/dolphin_preview.png" alt="" style="width: 800px"> </source></source></picture> <figcaption class="text-center"> Dolphin zobrazuje ukážky mnohých typov súborov. </figcaption> </figure> <p>Dolphin je prehliadač súborov a adresárov KDE Pomáha vám vyhľadávať, kopírovať a otvárať súbory Jednou z jeho hlavných funkcií je preto poskytnúť vám jasnú predstavu o tom, čo každý súbor obsahuje. Zobrazovanie miniatúr je pre to rozhodujúce a Dolphin vám už dlhší čas dokáže zobraziť ukážky obrázkov, videoklipov, dokonca aj súborov Blender 3D.</p> <p>V tejto novej verzii pridáva Dolphin možnosť zobrazovať miniatúry súborov 3D Manufacturing Format (3MF) a tiež si môžete prezrieť ukážky súborov a priečinkov v šifrovaných súborových systémoch, ako sú Plasma Vaults. Deje sa to bezpečne uložením miniatúr do vyrovnávacej pamäti do samotného súborového systému alebo vygenerovanie miniatúr bez ich ukladania. V oboch prípadoch máte stále úplnú kontrolu nad tým, ako a kedy vám Dolphin zobrazí obsah súborov, pretože nezávisle môžete nakonfigurovať obmedzenie veľkosti súboru na zobrazovanie ukážok miestnych a vzdialených súborov.</p> <p>Ďalším spôsobom identifikácie súborov je ich meno. V prípade, že je názov súboru príliš dlhý na zobrazenie, vývojári vylepšili správanie pri skracovaní názvu súboru. Namiesto vystrihnutia uprostred dlhého názvu súboru a priečinka, ako to robil Dolphin v predchádzajúcich verziách, ale nová verzia odrezáva koniec a vždy zachováva príponu súboru (ak je k dispozícii) viditeľnú po elipsách. Týmto je identifikácia súborov s dlhými menami oveľa jednoduchšia.</p> <p>Dolphin si teraz pamätá a obnoví miesto, ktoré ste si prezerali, ako aj otvorené karty a rozdelené zobrazenia, ktoré ste mali otvorené, keď ste ho naposledy zatvorili. Táto funkcia je predvolene zapnutá, ale dá sa vypnúť na stránke „Pri spustení“ v okne Dolphin nastavení.</p> <p>Keď už hovoríme o vylepšeniach použiteľnosti, Dolphin vám vždy umožní pripojiť a preskúmať vzdialené zdieľania, či už prostredníctvom FTP, SSH alebo iných protokolov. Ale teraz Dolphin zobrazuje diaľkové a FUSE pripojenia s užívateľsky prívetivými zobrazovanými názvami ako úplnou cestou. Ešte lepšie: Obrazy ISO môžete pripojiť aj pomocou novej položky v kontextovej ponuke. To znamená, že si môžete stiahnuť a preskúmať súborový systém, ktorý neskôr napálite na disk alebo USB kľúč.</p> <figure class="text-center"> <video src="//kde.org/announcements/releases/dolphin_ISO.mp4" class="embed-responsive ml-auto mr-auto " style="max-width: 900px" muted autoplay loop></video> <figcaption>Dolphin vám umožňuje pripojiť obrazy ISO.</figcaption> </figure> <p>Dolphin má ohromujúci počet funkcií, ale môžete ich pridať ešte pomocou doplnkov. Ak ste predtým chceli pridať do doplnkov ponuky Služby (pozrite si časť <!-- raw HTML omitted --> Nastavenia<!-- raw HTML omitted -->&gt; <!-- raw HTML omitted -->Nastaviť Dolphin<!-- raw HTML omitted -->&gt;<!-- raw HTML omitted --> Služby <!-- raw HTML omitted -->) ste často museli spúšťať skript alebo inštalovať distro balík. Teraz ich môžete nainštalovať priamo z okna „Získať nové veci“ bez manuálnych prechodných krokov. Ďalšou zmenou na stránke nastavení „Služby“ je to, že má úplne nové vyhľadávacie pole v hornej časti, ktoré vám pomôže rýchlo nájsť to, čo hľadáte, a zoznam služieb je teraz usporiadaný podľa abecedy.</p> <p>S novou verziou je ľahšie presúvať veci, pretože teraz máte nové akcie na rýchle presúvanie alebo kopírovanie vybratých súborov na jednom paneli rozdeleného zobrazenia do priečinka na druhom paneli. Aby sa objasnilo, čo sa deje, pri pretiahnutí súboru sa kurzor v predvolenom nastavení zmení na ruku namiesto kurzora „kopírujúci“ ako v predchádzajúcich verziách.</p> <p>Veľkosti priečinkov na disku môžete vypočítať a zobraziť aj pomocou zobrazenia „Podrobnosti“ a na paneli „Informácie“ Dolphin sa teraz zobrazujú užitočné informácie o koši. Z vyhľadávacieho poľa Dolphin je tiež možné prejsť na zobrazenie výsledkov stlačením klávesu so šípkou nadol.</p> <p>Nová užitočná funkcia je, že Dolphin 20.08 prichádza s novou položkou ponuky „Kopírovať umiestnenie“…</p> <h2 id="konsolehttpskdeorgapplicationsensystemorgkdekonsole"><a href="https://kde.org/applications/en/system/org.kde.konsole">Konsole</a></h2> <figure class="text-center img-fluid"> <picture class="img-fluid text-center" style="width: 800px"> <source srcset="https://kde.org/announcements/releases/sk/2020-08-apps-update/konsolecolors.webp" type="image/webp"> <source srcset="https://kde.org/announcements/releases/sk/2020-08-apps-update/konsolecolors.png" type="image/png"> <img src="//kde.org/announcements/releases/sk/2020-08-apps-update/konsolecolors.png" alt="" style="width: 800px"> </source></source></picture> <figcaption class="text-center"> Konsole dostáva niekoľko nových zaujímavých funkcií. </figcaption> </figure> <p>… Rovnako ako v terminálovej aplikácii KDE, Konsole! To znamená, že môžete pravým tlačidlom myši kliknúť na položku zobrazenú v Konsole, v rozbaľovacej ponuke vybrať možnosť „Kopírovať umiestnenie“ a potom skopírovať a prilepiť celú cestu k súboru alebo adresáru do dokumentu alebo iného terminálu alebo do aplikácie.</p> <p>Konsole prichádza aj s novou funkciou, ktorá zobrazuje jemné zvýraznenie pre nové riadky, ktoré sa zobrazujú, keď sa výstup z terminálu rýchlo posúva, a zobrazuje ukážku miniatúry pre obrazové súbory, na ktoré v predvolenom nastavení umiestnite kurzor. Keď kliknete pravým tlačidlom myši na podčiarknutý súbor v aplikácii Konsole, zobrazí sa kontextová ponuka a ponuka „Otvoriť pomocou“, aby ste mohli súbor otvoriť v ľubovoľnej aplikácii, ktorú si vyberiete.</p> <p>Rozdelenie zobrazenia v Konsole a pridanie kariet, aby ste mohli robiť niekoľko vecí súčasne, je už dlhú dobu funkciou, ale teraz je možné zakázať hlavičky rozdelenia a nastaviť hrúbku oddeľovačov. Môžete tiež sledovať kartu pre aktívny proces a priraďovať farby ku kartám v Konsole!</p> <figure class="text-center img-fluid"> <picture class="img-fluid text-center" style="width: 500px"> <source srcset="https://kde.org/announcements/releases/sk/2020-08-apps-update/konsole-monitor.webp" type="image/webp"> <source srcset="https://kde.org/announcements/releases/sk/2020-08-apps-update/konsole-monitor.png" type="image/png"> <img src="//kde.org/announcements/releases/sk/2020-08-apps-update/konsole-monitor.png" alt="" style="width: 500px"> </source></source></picture> <figcaption class="text-center"> Nový monitorovací proces v Konsole </figcaption> </figure> <p>Keď už hovoríme o kartách, východisková skratka Ctrl+Shift+L pre „Odpojiť aktuálnu kartu“ bola odstránená. Ukázalo sa, že je príliš ľahké náhodne odpojiť aktuálnu kartu, keď to, čo ste naozaj chceli, bolo vyčistiť displej pomocou klávesov Ctrl+Shift+K.</p> <p>Posledným vylepšením použiteľnosti v tejto verzii je to, že kurzor I-lúča Konsole sa teraz prispôsobuje veľkosti písma namiesto toho, aby zostal vždy rovnaký.</p> <h2 id="yakuakehttpskdeorgapplicationsensystemorgkdeyakuake"><a href="https://kde.org/applications/en/system/org.kde.yakuake">Yakuake</a></h2> <figure class="text-center img-fluid"> <picture class="img-fluid text-center" style="width: 200px"> <source srcset="https://kde.org/announcements/releases/sk/2020-08-apps-update/yakuake.webp" type="image/webp"> <source srcset="https://kde.org/announcements/releases/sk/2020-08-apps-update/yakuake.png" type="image/png"> <img src="//kde.org/announcements/releases/sk/2020-08-apps-update/yakuake.png" alt="" style="width: 200px"> </source></source></picture> <figcaption class="text-center"> Nová ikona Yakuake </figcaption> </figure> <p>Keď hovoríme o termináloch, Yakuake, emulátor terminálov KDE, ktorý sa rozvíja z hornej časti obrazovky zakaždým, keď stlačíte kláves F12, dostal aj veľa vylepšení Napríklad vám teraz umožňuje nakonfigurovať všetky klávesové skratky, ktoré skutočne pochádzajú z Konsole, a je tu nová položka na paneli úloh, ktorá sa zobrazuje, keď je spustený program Yakuake. Môžete to samozrejme skryť, ale uľahčuje vám to povedať, že Yakuake je skutočne aktívny a pripravený, a poskytuje grafický spôsob, ako ho zavolať.</p> <p>Ďalšia vec je, že sme vylepšili Yakuake vo Waylande. Hlavné okno sa objavovalo pod hornými panelmi, ktoré ste mali zobrazené, ale to bolo teraz opravené.</p> <h2 id="digikamhttpskdeorgapplicationsengraphicsorgkdedigikam-700"> <a href="https://kde.org/applications/en/graphics/org.kde.digikam">Digikam</a> 7.0.0</h2> <p>DigiKam is KDE’s professional photo management application and it so happens that <a href="https://files.kde.org/akademy/2019/127-AI_Face_Recognition_with_OpenCV_in_digiKam.mp4">the team have just released a major new version, 7.0</a>.</p> <figure class="text-center img-fluid"> <picture class="img-fluid text-center" style="width: 800px"> <source srcset="https://kde.org/announcements/releases/sk/2020-08-apps-update/digikam-face.webp" type="image/webp"> <source srcset="https://kde.org/announcements/releases/sk/2020-08-apps-update/digikam-face.png" type="image/png"> <img src="//kde.org/announcements/releases/sk/2020-08-apps-update/digikam-face.png" alt="" style="width: 800px"> </source></source></picture> <figcaption class="text-center"> Digikam rozpoznávanie tvárí </figcaption> </figure> <p>Jedným z hlavných vrcholov digiKam 7.0.0 je to, že sa vykonalo veľa práce na zlepšení rozpoznávania tváre pomocou algoritmov AI na strojové učenie. Môžete sledovať rozhovor Akademy z minulého roka, aby ste videli, ako sa to stalo, a v budúcich verziách sa bude pracovať viac na rozpoznávaní tváre a automatickej detekcii.</p> <figure class="text-center"> <video src="//files.kde.org/akademy/2019/127-AI_Face_Recognition_with_OpenCV_in_digiKam.mp4" class="embed-responsive ml-auto mr-auto " style="max-width: 800px" controls></video> <figcaption>Digikam rozpoznávanie tvárí</figcaption> </figure> <p>Flatpak balík[digiKam je k dispozícii na serveri Flathub] (https://flathuborg/apps/details/org.kde.digikam), ako aj nestabilné nočné zostavenie pre testerov. DigiKam je tiež k dispozícii pre Linux prostredníctvom AppImage a repozitárov vašej distribúcie. Existujú aj verzie digiKam pre Windows a Mac.</p> <h2 id="katehttpskdeorgapplicationsenutilitiesorgkdekate"><a href="https://kde.org/applications/en/utilities/org.kde.kate">Kate</a></h2> <p>Vzhľad nášho textového editora Kate bol tiež vylepšený. V ponuke „Otvoriť posledné“ sa teraz zobrazujú dokumenty otvorené v Kate z príkazového riadku a tiež z iných zdrojov, nielen z tých, ktoré boli otvorené pomocou dialógového okna súboru. Ďalšou zmenou je, že lišta kariet Kate je teraz vizuálne konzistentná so všetkými lištami kariet v iných aplikáciách KDE a otvára nové karty napravo, rovnako ako väčšina ostatných panelov.</p> <h2 id="elisahttpskdeorgapplicationsenmultimediaorgkdeelisa"><a href="https://kde.org/applications/en/multimedia/org.kde.elisa">Elisa</a></h2> <figure class="text-center img-fluid"> <picture class="img-fluid text-center" style="width: 800px"> <source srcset="https://kde.org/announcements/releases/sk/2020-08-apps-update/elisa.webp" type="image/webp"> <source srcset="https://kde.org/announcements/releases/sk/2020-08-apps-update/elisa.png" type="image/png"> <img src="//kde.org/announcements/releases/sk/2020-08-apps-update/elisa.png" alt="" style="width: 800px"> </source></source></picture> <figcaption class="text-center"> Elisa je ľahký hudobný prehrávač pre stolné a mobilné zariadenia. </figcaption> </figure> <p>Elisa je ľahký hudobný prehrávač, ktorý funguje na vašom počítači aj na vašom mobilnom telefóne. Elisa vám teraz umožňuje zobraziť všetky žánre, interpretov alebo albumy na bočnom paneli pod ostatnými položkami. Zoznam skladieb tiež zobrazuje priebeh práve prehrávanej skladby a horná lišta teraz reaguje na veľkosť okna a formu zariadenia. To znamená, že vyzerá dobre s oknom/zariadením s orientáciou na výšku (napríklad v telefóne) a môže byť zmenšený, aby bol skutočne malý.</p> <h2 id="kstarshttpskdeorgapplicationseneducationorgkdekstars-343"> <a href="https://kde.org/applications/en/education/org.kde.kstars">KStars</a> 3.4.3</h2> <figure class="text-center img-fluid"> <picture class="img-fluid text-center" style="width: 800px"> <source srcset="https://kde.org/announcements/releases/sk/2020-08-apps-update/kstars-main-screen.webp" type="image/webp"> <source srcset="https://kde.org/announcements/releases/sk/2020-08-apps-update/kstars-main-screen.png" type="image/png"> <img src="//kde.org/announcements/releases/sk/2020-08-apps-update/kstars-main-screen.png" alt="" style="width: 800px"> </source></source></picture> <figcaption class="text-center"> KStars je aplikácia KDE pre milovníkov astronómie. </figcaption> </figure> <p>Aplikácia pre astronómiu KStars nakoniec doplnila kalibráciu a zameriava sa na [nové vydanie] (<a href="http://knro.blogspot.com/2020/07/kstars-v343-is-released.html)">http://knro.blogspot.com/2020/07/kstars-v343-is-released.html)</a>. [Bahtinovská maska je zariadenie používané na presné zameranie malých astronomických teleskopov] (<a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Bahtinov_mask)">https://en.wikipedia.org/wiki/Bahtinov_mask)</a>. Je to užitočné pre používateľov, ktorí nemajú motorizovaný zaostrovač a uprednostňujú manuálne zaostrovanie pomocou masky. Po nasnímaní obrázka v zaostrovacom module s vybratým algoritmom Bahtinovovej masky analyzuje Ekos obrázky a hviezdy v ňom. Ak Ekos rozpozná vzorec hviezdy v Bahtinove, nakreslí čiary nad vzorom hviezdy v kruhoch v strede a na ofsetu, čím označí zameranie.</p> <figure class="text-center img-fluid"> <picture class="img-fluid text-center" style="width: 600px"> <source srcset="https://kde.org/announcements/releases/sk/2020-08-apps-update/kstars-focus.webp" type="image/webp"> <source srcset="https://kde.org/announcements/releases/sk/2020-08-apps-update/kstars-focus.png" type="image/png"> <img src="//kde.org/announcements/releases/sk/2020-08-apps-update/kstars-focus.png" alt="" style="width: 600px"> </source></source></picture> <figcaption class="text-center"> KStars nový algoritmus zaostrenia </figcaption> </figure> <figure class="text-center img-fluid"> <picture class="img-fluid text-center" style="width: 600px"> <source srcset="https://kde.org/announcements/releases/sk/2020-08-apps-update/kstars-calibration.webp" type="image/webp"> <source srcset="https://kde.org/announcements/releases/sk/2020-08-apps-update/kstars-calibration.png" type="image/png"> <img src="//kde.org/announcements/releases/sk/2020-08-apps-update/kstars-calibration.png" alt="" style="width: 600px"> </source></source></picture> <figcaption class="text-center"> KStars kalibrácia </figcaption> </figure> <p>Napravo od “Drift Plot” sme pridali kartu “Kalibračný graf”. Zobrazuje montážne polohy zaznamenané počas kalibrácie interného navádzača. Ak sa situácia darí dobre, mala by zobrazovať bodky v dvoch líniách, ktoré sú navzájom v pravom uhle, jeden pri kalibrácii posúva držiak dozadu a dopredu v smere RA a potom to robí rovnako pre smer DEC. Nie je to veľa informácií, ale môže to byť užitočné vidieť. Ak sú dve čiary v 30-stupňovom uhle, niečo nie je v poriadku pri vašej kalibrácii! Hore je obrázok toho, čo sa deje pomocou simulátora.</p> <p><a href="https://edu.kde.org/kstars/">KStars je dostupné na stiahnutie</a> pre Android, zo Snapcraft store, pre Windows, macOS a, samozrejme, pre vašu Linux distribúciu.</p> <h2 id="krdchttpskdeorgapplicationseninternetorgkdekrdc"><a href="https://kde.org/applications/en/internet/org.kde.krdc">KRDC</a></h2> <figure class="text-center"> <video src="//kde.org/announcements/releases/krdc.mp4" class="embed-responsive ml-auto mr-auto " style="max-width: 900px" muted autoplay loop></video> <figcaption>KRDC s vzdialeným kurzorom</figcaption> </figure> <p>KRDC umožňuje zobraziť alebo dokonca ovládať reláciu pracovnej plochy na inom počítači. Verzia, ktorá bola dnes vydaná, teraz zobrazuje správny kurzor na strane servera vo VNC namiesto malej bodky so vzdialeným kurzorom za ňou.</p> <h2 id="okularhttpskdeorgapplicationsengraphicsorgkdeokular"><a href="https://kde.org/applications/en/graphics/org.kde.okular">Okular</a></h2> <p>Okular je prehliadač dokumentov KDE. Umožňuje čítať dokumenty PDF, knihy ePUB a mnoho ďalších typov textových súborov. Oprava vložila “Tlačiť” a “Náhľad tlače” opäť vedľa seba v ponuke “Súbor”.</p> <h2 id="gwenviewhttpskdeorgapplicationsengraphicsorgkdegwenview"><a href="https://kde.org/applications/en/graphics/org.kde.gwenview">Gwenview</a></h2> <p>Gwenview je aplikácia na prezeranie obrázkov, ktorá je dodávaná s niektorými základnými funkciami úpravy, ako je zmena veľkosti a orezanie. Nová verzia ukladá veľkosť naposledy použitého poľa orezania, čo znamená, že môžete rýchlo orezať viac obrázkov na rovnakú veľkosť v rýchlom slede.</p> <h1 id="opravy-chýb">Opravy chýb</h1> <h2 id="skanlitehttpskdeorgapplicationsengraphicsorgkdeskanlite-220httpdownloadkdeorgstableskanlite22skanlite-220tarxzmirrorlist"> <a href="https://kde.org/applications/en/graphics/org.kde.skanlite">Skanlite</a> <a href="http://download.kde.org/stable/skanlite/2.2/skanlite-2.2.0.tar.xz.mirrorlist">2.2.0</a> </h2> <ul> <li> <p>Ukladanie bolo presunuté do samostatného vlákna, aby počas ukladania nezamŕzalo rozhranie</p> </li> <li> <p>Rozhranie D-Bus pre klávesové skratky a kontrolu skenovania</p> </li> </ul> <h2 id="spectaclehttpskdeorgapplicationsenutilitiesorgkdespectacle"><a href="https://kde.org/applications/en/utilities/org.kde.spectacle">Spectacle</a></h2> <ul> <li> <p>Funkcia časovača v Spectacle Shift + PrintScreen (snímka celej obrazovky) a skratky Meta + Shift + PrintScreen (snímka obrazovky obdĺžnikovej oblasti) teraz fungujú správne na Waylande.</p> </li> <li> <p>Spectacle už predvolene nezahŕňa kurzor myši na snímkach obrazovky.</p> </li> </ul> <h2 id="oktetahttpskdeorgapplicationsenutilitiesorgkdeokteta-0264"> <a href="https://kde.org/applications/en/utilities/org.kde.okteta">Okteta</a> 0.26.4</h2> <ul> <li> <p>struct2osd odteraz používa castxml (namiesto zastaraného gccxml).</p> </li> <li> <p>Menej zastaraných použití kódu Qt, čím sa vyhnete výstrahám vo výpisoch.</p> </li> <li> <p>Vylepšené preklady.</p> </li> </ul> https://kde.org/announcements/releases/sk/2020-07-apps-update/ KDE releases https://kde.org/announcements/releases/sk/ 2020-07-09T12:00:00+00:00 2020-07-09T12:00:00+00:00 Aktualizácia aplikácií KDE z júla 2020 <h1 id="nové-vydania">Nové vydania</h1> <h3 id="ktorrent-520">KTorrent 5.2.0</h3> <p>Aplikácia na zdieľanie súborov <a href="https://kde.org/applications/en/internet/org.kde.ktorrent">KTorrent</a> mala nové vydanie <a href="https://mail.kde.org/pipermail/kde-announce-apps/2020-June/005591.html">5.2.0</a>.</p> <p>Zlepšenie importu pre zdieľanie je vylepšené pomocou <a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Mainline_DHT">Distributed Hash Table</a>, ktoré teraz zavádza známe uzly, takže môžete rýchlejšie sťahovať súbory. Pod kapotou bol aktualizovaný na novší QtWebengine, ktorý je založený na prehliadači Chrome, namiesto staršieho QtWebkit založenom na WebKit (všetky boli kedysi založené na KDE KHTML).</p> <figure class="text-center img-fluid"> <img class="img-fluid text-center" style="width: 600px" sizes="(min-width: 35em) 1200px, 100vw" src="//kde.org/announcements/releases/sk/2020-07-apps-update/ktorrent.png" alt=""> <br> <figcaption class="text-center"> KTorrent </figcaption> </figure> <p>KTorrent je k dispozícii vo vašej Linuxovej distribúcií.</p> <h3 id="vydané-kmymoney-510">Vydané KMyMoney 5.1.0</h3> <p>Banková aplikácia <a href="https://kmymoney.org/">KMyMoney</a> <a href="https://blog.bembel.net/2020/06/kmymoney-5-1-0-released/">verzie 5.1</a>.</p> <p>Pridáva podporu pre indický symbol Rupie: ₹. Pridáva tiež možnosť „Vrátiť poplatky a platby“ do importu OFX a zobrazenie rozpočtu teraz zobrazuje všetky typy účtov.</p> <figure class="text-center img-fluid"> <img class="img-fluid text-center" style="width: 600px" sizes="(min-width: 35em) 1200px, 100vw" src="//kde.org/announcements/releases/sk/2020-07-apps-update/kmymoney.png" alt=""> <br> <figcaption class="text-center"> KMyMoney </figcaption> </figure> <p><a href="https://kmymoney.org/download.html">KMyMoney je dostupné</a> vo vašej Linuxovej distribúcií, na stiahnutie pre Windows alebo Mac a teraz tiež v <a href="https://invent.kde.org/packaging/homebrew-kde">Homebrew KDE</a>.</p> <h3 id="poznámky-k-vydaniu-kdiff3-183">Poznámky k vydaniu KDiff3 1.8.3</h3> <p>Nástroj na porovnávanie súborov <a href="https://kde.org/applications/en/development/org.kde.kdiff3">KDiff3</a> má novú verziu 1.8.3 s množstvom opráv stability.</p> <p>Použitie KDiff3 ako diftoolu pre Git už nespustí chyby na neexistujúcich súboroch. Chyby pri porovnávaní adresárov sú správne zaradené do poradia, takže sa zobrazí iba jedna správa. Opravy pri opätovnom načítavaní v systéme Windows. Odstránenie zlyhania, keď schránka nie je k dispozícii. Prepínanie na celú obrazovku bolo prepracované, aby sa predišlo problematickému volaniu rozhrania Qt API.</p> <p>Môžete si <a href="https://download.kde.org/stable/kdiff3/">stiahnuť KDiff3</a> pre Windows, Mac a vašu Linuxovú distribúciu.</p> <h1 id="app-store">App Store</h1> <h3 id="microsoft-store-štatistiky">Microsoft Store Štatistiky</h3> <p><a href="https://kate-editor.org/post/2020/2020-06-20-windows-store-monthly-statistics/">Christoph Cullmann</a> nám dal aktualizáciu z Microsoft Store. Kate a Okular boli aktualizované a za posledný mesiac mali spolu vyše 4000 inštalácií.</p> <figure class="text-center img-fluid"> <img class="img-fluid text-center" style="width: 600px" sizes="(min-width: 35em) 1200px, 100vw" src="//kde.org/announcements/releases/sk/2020-07-apps-update/kate-ms-store.png" alt=""> <br> <figcaption class="text-center"> Kate </figcaption> </figure> <h1 id="app-store-interview-flathub">App Store Interview: Flathub</h1> <p>Flatpak je jedným z nových formátov založených na kontajneroch, ktoré menia spôsob, akým získavame naše aplikácie v systéme Linux. Flatpak môže pracovať s ktorýmkoľvek hostiteľom, ktorý chce zriadiť obchod, ale hlavný obchod je <a href="https://flathub.org/home">Flathub</a>.</p> <p>Pomocník Flathubu <a href="https://discourse.flathub.org/u/Siosm">Timothée Ravier</a> <a href="https://discourse.flathub.org/t/kde-apps-call-for-contributors/514">nedávno požiadal o pomoc pri umiestňovaní ďalších aplikácií KDE do obchodu</a>. Urobili sme s ním rozhovor aby sme zistili viac.</p> <h3 id="povedzte-nám-niečo-o-sebe-odkiaľ-ste-čím-sa-živíte-ako-ste-sa-dostali-k-open-source-a-flatpakom">Povedzte nám niečo o sebe, odkiaľ ste, čím sa živíte, ako ste sa dostali k open source a Flatpakom?</h3> <p>Moje meno je Timothée Ravier a momentálne žijem v Paríži vo Francúzsku. Som systémový inžinier pre Linux a momentálne pracujem v Red Hat na Red Hat CoreOS a Fedora CoreOS.</p> <p>Keď som prvýkrát nainštaloval Linuxovú distribúciu v roku 2006, dostal som sa do Open Source a odvtedy som sa nikdy nezastavil. Väčšina výskumných projektov, ktorých som sa počas štúdia zúčastnil, sa týkala bezpečnosti Linuxu, sandboxu aplikácií a bezpečnosti grafických rozhraní. Začiatok a vývoj Flatpaku vzbudili môj záujem.</p> <p>Vo svojom voľnom čase udržiavam neoficiálny [variant KDE (prezývaný Kinoite)]] (<a href="https://discussion.fedoraproject.org/t/kinoite-a-kde-and-now-xfce-version-of-fedora-silverblue/147">https://discussion.fedoraproject.org/t/kinoite-a-kde-and-now-xfce-version-of-fedora-silverblue/147</a> ) vo Fedora Silverblue. Stručne povedané, Fedora Silverblue je nemenný operačný systém a odporúčaným spôsobom inštalácie aplikácií je použitie Flatpakov alebo kontajnerov (cez podman). Ďalšie podrobnosti nájdete v dokumentácii.</p> <h3 id="čo-vás-viedlo-k-nedávnemu-volaniu-po-aplikáciách-kde-vo-flathube">Čo vás viedlo k nedávnemu volaniu po aplikáciách KDE vo Flathube?</h3> <p>Najprv chcem povedať veľké „ďakujem“ súčasným správcom, ktorí už udržiavajú aplikácie KDE na Flathube, pretože odvádzajú skvelú prácu!</p> <p>Som dlhoročným používateľom KDE (začal som v roku 2006) a vždy som chcel prispievať. Distribúcie už majú tímy etablovaných správcov a Flathubu chýbala dobrá skupina aplikácií KDE, to bolo dobré miesto kde začať.</p> <p>Zavolala som tiež, pretože bude jednoduchšie, ak rozdelíme prácu a možno to zvýši povedomie ďalších ľudí o Flatpakoch a Flathube.</p> <h3 id="flatpak-môže-pracovať-z-akéhokoľvek-úložiska-prečo-je-potreba-flathub">Flatpak môže pracovať z akéhokoľvek úložiska, prečo je potreba Flathub?</h3> <p>Táto otázka vyzdvihuje jednu z výhod Flathubu: môžete hosťovať svoje vlastné úložisko aplikácií na svojom vlastnom serveri a distribuovať ich priamo svojim používateľom. Nepotrebujete Flathub.</p> <p>Ale rovnako ako nepotrebujete GitHub alebo GitLab, atď. Na hosťovanie úložiska Git, je oveľa ľahšie spolupracovať, ak máte jediné miesto, na ktoré môžete nasmerovať používateľov a vývojárov.</p> <p>Flathub sa stal najjednoduchším miestom na nájdenie a bezpečné vyskúšanie Linuxových aplikácií, a to ako open source, tak i proprietárnych. Myslím si, že je to rozhodujúce, ak chceme zlepšiť atraktívnosť ekosystému Linux ako platformy pre osobné počítače.</p> <h3 id="aké-ďalšie-komunity-s-otvoreným-zdrojom-prijali-uvedenie-svojich-aplikácií-na-flathub">Aké ďalšie komunity s otvoreným zdrojom prijali uvedenie svojich aplikácií na Flathub?</h3> <p>Myslím, že veľa (možno väčšina) aplikácií GNOME je teraz k dispozícii na FlatHub.</p> <h3 id="teraz-keď-vývojári-aplikácií-môžu-vydávať-náš-softvér-priamo-v-obchodoch-ako-je-flathub-existujú-nové-povinnosti-ako-napríklad-bezpečnosť-a-aktuálnosť-softvéru-môžete-povedať-ako-dobre-sa-s-nimi-pracuje-vo-flathube">Teraz, keď vývojári aplikácií môžu vydávať náš softvér priamo v obchodoch, ako je Flathub, existujú nové povinnosti, ako napríklad bezpečnosť a aktuálnosť softvéru. Môžete povedať, ako dobre sa s nimi pracuje vo Flathube?</h3> <p>S Flathubom sú zodpovednosti rozdelené medzi správcov platformy a správcov aplikácií.</p> <p>Platformy obsahujú základné knižnice spoločné pre mnoho aplikácií (existujú platformy Freedesktop, GNOME a KDE) a sú udržiavané tak, aby sa zachovala kompatibilita ABI a zabezpečili rýchle bezpečnostné aktualizácie.</p> <p>Za aktualizácie zostávajúcich knižníc požadovaných aplikáciou a samotnou aplikáciou je zodpovedný správca aplikácie.</p> <h3 id="ktoré-aplikácie-kde-sú-pre-vás-najužitočnejšie">Ktoré aplikácie KDE sú pre vás najužitočnejšie?</h3> <p>Denne používam Dolphin, Konsole, Yakuake, Okular a Ark a naozaj sa mi páčia. Z času na čas tiež oceňujem a používam Gwenview, KCachegrind a Massif-Visualizer.</p> <h3 id="mnohé-z-našich-aplikácií-sú-balené-ako-flatpaky-prostredníctvom-našich-inventhttpsinventkdeorgpackagingflatpak-kde-applications-a-binary-factory-serverovhttpsbinary-factorykdeorgviewflatpak-pracujete-s-týmito-procesmi-alebo-samostatne">Mnohé z našich aplikácií sú balené ako Flatpaky prostredníctvom našich <a href="https://invent.kde.org/packaging/flatpak-kde-applications">invent</a> a <a href="https://binary-factory.kde.org/view/Flatpak/">binary-factory serverov</a> pracujete s týmito procesmi alebo samostatne?</h3> <p>Flatpaky, ktoré sú postavené na infraštruktúre KDE, sú určené na budovanie každú noc, aby si ich vývojári a používatelia mohli vyskúšať. Toto je dobrý súbor aplikácií Flatpak, aby ste mohli začať, ale niektoré z nich je potrebné aktualizovať. Aktualizácia tohto archívu nám pomôže s najnovším vývojom, ktorý si môže vyžadovať zmeny balenia na Flathube. Ešte som ich nezačal aktualizovať, ale pokúsim sa to urobiť po podaní žiadostí do Flathubu.</p> <h3 id="vidíte-čas-keď-rpm-a-apt-už-nie-sú-a-linux-distribúcie-všetky-používajú-kontajnerové-balíčky">Vidíte čas, keď RPM a Apt už nie sú a Linux distribúcie všetky používajú kontajnerové balíčky?</h3> <p>Nemyslím si, že sa to niekedy stane, pretože distribúcie v súčasnosti balia aplikácie, a to aj napriek tomu, že to má svoje problémy. Myslím si však, že menej distribúcií bude vynakladať úsilie na dosiahnutie tohto cieľa. Napríklad Fedora zostavuje Flatpaky z RPM balíkov a sprístupňuje ich všetkým. To isté by ste mohli urobiť aj s balíčkami Debianu. Prínos tu nie je v tom čo, ale kto: Dôverujete tejto distribúcii? Jej hodnotám? Je to záväzok iba k slobodnému softvéru? Potom ste si istí, že aplikácie, ktoré inštalujete z ich repo aplikácií, budú mať rovnaké požiadavky ako všetky ostatné balíčky. Flathub má otvorené i vlastné aplikácie a to nemusí byť pre každého.</p> <h1 id="vydania-teraz-na-kdeorgapplications">Vydania teraz na kde.org/applications</h1> <p>Na našich <a href="https://kde.org/applications">webových stránkach pre aplikácie</a> sa začali zobrazovať informácie o vydaniach. Očakávajte viac už čoskoro. Ak ste správca aplikácie, nezabudnite pridať informácie o novom vydaní do súborov Appstream.</p> <figure class="text-center img-fluid"> <img class="img-fluid text-center" style="width: 800px" sizes="(min-width: 35em) 1200px, 100vw" src="//kde.org/announcements/releases/sk/2020-07-apps-update/krita-release.png" alt=""> <br> <figcaption class="text-center"> Informácie o vydaní </figcaption> </figure> <h1 id="vydania-20043">Vydania 20.04.3</h1> <p>Niektoré z našich projektov sa vydávajú podľa vlastného časového harmonogramu a niektoré sa vydávajú hromadne. Balík projektov 20.04.3 bol dnes vydaný a čoskoro bude k dispozícii prostredníctvom obchodov s aplikáciami a distribúcií. Pozrite si <a href="https://kde.org/info/releases-20.04.3">Stránku vydaní 20.04.3</a> pre podrobnosti.</p> <p>Niektoré opravy v dnešných vydaniach:</p> <ul> <li> <p>Ukážky súborov na pracovnej ploche v Dolphin boli opravené pre absolútne cesty k ikonám</p> </li> <li> <p>Dokončené úlohy sa teraz správne zaznamenávajú do denníka KOrganizer</p> </li> <li> <p>Viacriadkový text vložený z aplikácií GTK do Konsole už nemá viac znakov „nový riadok“</p> </li> <li> <p>Správanie pri maximalizácií Yakuake bolo opravené</p> </li> </ul> <p><a href="https://community.kde.org/Releases/20.04_Release_Notes">20.04 poznámky k vydaniu</a> • <a href="https://community.kde.org/Get_KDE_Software_on_Your_Linux_Distro">Wiki stránka preberania balíčkov</a> • <a href="https://kde.org/info/releases-20.04.3">20.04.3 stránka informácií o zdrojoch</a> • <a href="https://kde.org/announcements/changelog-releases.php?version=20.04.3">20.04.3 úplný zoznam zmien</a></p>