Skip to content

Vydanie GCompris 3.2

Tuesday, 28 March 2023 | GCompris


gcompris 3.2

Dnes vydávame GCompris vo verzii 3.2.

Táto nová verzia obsahuje opravy niektorých chýb na viacerých aktivitách, ako je "Skúmanie morzeovky", "Ovládanie polievacej hadice" a hudobných aktivít.

Tiež obsahuje novú grafiku pre všetky aktivty na cvičenie pamäti a "Skladačka pre najmenších".

Bol pridaný nový argument príkazového riadku (--difficulty {value|min-max}), ktorý umožňuje používateľom vnútiť filter obtiažnosti v danej hodnote alebo rozsahu.

Bol aktualizovaný rez písma Andika na najnovšiu verziu (6.200).

Je plne preložený do nasledujúcich jazykov:

 • Bretónsky
 • Katalánsky
 • Katalánsky (Valencia)
 • Grécky
 • Anglicky (Británia)
 • Španielsky
 • Baskicky
 • Francúzsky
 • Chorvátsky
 • Taliansky
 • Litovsky
 • Malabarsky
 • Holandsky
 • Nórsky
 • Poľsky
 • Portugalsky
 • Portugalsky (Brazília)
 • Rumunsky
 • Slovinsky
 • Turecky
 • Ukrajinsky
 • Čínsky (Tradičná)

Je tiež čiastočne preložený do nasledujúcich jazykov:

 • Azerbajdžansky (99%)
 • Bielorusky (79%)
 • Česky (88%)
 • Nemecky (99%)
 • Estónsky (99%)
 • Fínsky (94%)
 • Hebrejsky (99%)
 • Maďarsky (99%)
 • Indonézsky (99%)
 • Macedónsky (94%)
 • Rusky (99%)
 • Slovensky (77%)
 • Albánsky (99%)
 • Švédsky (98%)

Vďaka Vám všetkým!
Timothée & Johnny