Gå till innehåll

KDE levererar Ramverk 5.111.0

onsdag, 18 oktober 2023 | KDE-gemenskapen


onsdag, 18 oktober 2023

KDE tillkännager idag utgivning av KDE Ramverk 5.111.0.

KDE Ramverk består av 83 tilläggsbibliotek för Qt, som tillhandahåller ett brett utbud av allmänt användbar funktionalitet i referentgranskade och väl utprovade bibliotek med gynnsamma licensvillkor. För en introduktion, se utgivningsmeddelandet för KDE Ramverk.

Den här utgåvan ingår i en serie planerade månadsvisa utgåvor som gör förbättringar tillgängliga för utvecklare på ett snabbt och förutsägbart sätt.

Nytt i den här versionen

Baloo

 • Use the FSID as the device identifier where possible (bug 471289)

Extra CMake Modules

 • ecm_add_tests/ecm_add_test: add argument WORKING_DIRECTORY

KCoreAddons

 • Unset bug address for implicitly created KAboutData (bug 473517)

KDE GUI Addons

 • mark geo-scheme-handler as non-gui executable on macOS/Windows

KImageFormats

 • avif: support repetition count
 • raw: fix multi image load
 • hdr: fix oss-fuzz issue 62197
 • hdr: fix crash (oss-fuzz)
 • xcf: fix crash (oss-fuzz issue 62075)
 • xcf: fix oss-fuzz issue

KIO

 • dbusactivationrunner: only activate well-formed services (bug 475266)
 • DBusActivationRunner: fix object path according to spec
 • Undeprecate KCoreDirLister::setMimeExcludeFilter
 • Fix incomplete error strings in MimeTypeFinderJob
 • Don't crash if KMountPoint gives nothing back while checking for CIFS (bug 474451)
 • trashimpl: optimize TrashSizeCache::calculateSize (bug 461847)
 • trash: Optimize trashimpl::adaptTrashSize
 • [kfilewidget] Fixing saving to files with quotes (bug 426728)
 • KPropertiesDialog: Force PlainText on size label

Kirigami

 • AboutPage: Allow overriding donateUrl by aliasing it from AboutItem (bug 474864)

KRunner

 • runnerpython: Fix install script paths to desktop files (bug 474866)

KService

 • KService: allow .desktop files without an Exec line (bug 430157)

KWidgetsAddons

 • Remove "No date" option from date picker popup used by date combo box
 • Set the modes on the date picker
 • Fix file rating being unreadable in certain themes (bug 339863)

KWindowSystem

 • Explain in deprecation message that logical coordinates must be used in KF6

Syntax Highlighting

 • Set mode for more config file endings (bug 475078)
 • Highlight MapCSS numeric and string condition values
 • textproto syntax: Support multipart strings
 • textproto syntax: Add test case for octal escape sequences
 • textproto syntax: Support some types of comments
 • textproto syntax: Allow empty strings
 • textproto syntax: Allow commas between fields
 • Add TextProto syntax (protocol buffer Text Format Language)

Security information

The released code has been GPG-signed using the following key: pub rsa2048/58D0EE648A48B3BB 2016-09-05 David Faure faure@kde.org Primary key fingerprint: 53E6 B47B 45CE A3E0 D5B7 4577 58D0 EE64 8A48 B3BB