Gå till innehåll

KDE levererar Ramverk 5.112.0

söndag, 12 november 2023 | KDE-gemenskapen


söndag, 12 november 2023

KDE tillkännager idag utgivning av KDE Ramverk 5.112.0.

KDE Ramverk består av 83 tilläggsbibliotek för Qt, som tillhandahåller ett brett utbud av allmänt användbar funktionalitet i referentgranskade och väl utprovade bibliotek med gynnsamma licensvillkor. För en introduktion, se utgivningsmeddelandet för KDE Ramverk.

Den här utgåvan ingår i en serie planerade månadsvisa utgåvor som gör förbättringar tillgängliga för utvecklare på ett snabbt och förutsägbart sätt.

Nytt i den här versionen

Baloo

 • [PendingFile] Remove default constructor, METATYPE declaration
 • [PendingFile] Remove unused and incorrect setPath method

Extra CMake Modules

 • Rename prefix.sh.cmake to prefix.sh.in

KActivitiesStats

 • ResultSet: expose agent field

KCalendarCore

 • ICalFormat: don't shift all-day invite dates to UTC (bug 421400)

KConfig

 • kconfigwatcher: do not assert absolute paths
 • dbussanitizer: do not allow trailing slashes
 • dbussanitizer: qassertx to print the path
 • notify: don't try to send or receive dbus notifications on absolute paths
 • more aggressively sanitize dbus paths

KCoreAddons

 • Fix API docs generation for KPluginMetaDataOption enum values
 • Deprecate unused KStringHandler::isUtf8 & KStringHandler::from8Bit

KGlobalAccel

 • Add build option for KF6 coinstallability

KIO

 • KDirModel: Refactor _k_slotClear()
 • KDirModel: Replace 'slow' with 'fsType' naming
 • KDirModel: Reduce calls to isSlow()
 • KDirModel: Limit details fetching for network fs

Kirigami

 • Avatar: Add tests for cyrillic initials
 • Add support for cyrillic initials

KNotification

 • Adapt to notification API and permission changes in Android SDK 33 (bug 474643)

KTextEditor

 • Fix selection shrink when indenting (bug 329247)

NetworkManagerQt

 • Fix incorrect signal signature
 • Remove incorrect comment
 • Listen for both DBus service registration events and interface added events (bug 471870)

Security information

The released code has been GPG-signed using the following key: pub rsa2048/58D0EE648A48B3BB 2016-09-05 David Faure faure@kde.org Primary key fingerprint: 53E6 B47B 45CE A3E0 D5B7 4577 58D0 EE64 8A48 B3BB