Planet KDE Українська

Català English Español Euskara Français Nederlandse Português Русский Slovenčina Svenska toki pona Українська Mastodon r/kde

7 листопада 2020 року. Сьогодні KDE оголошено про випуск KDE Frameworks 5.76.0.

KDE Frameworks складається з 70 додаткових бібліотек, які розширюють можливості Qt і реалізують багато широковживаних функціональних можливостей, є зрілими, належним чином рецензованими та добре перевіреними, а також надаються за дотримання розробниками достатньо дружніх щодо них умов. Вступні зауваження щодо цих бібліотек можна знайти в оголошенні щодо випуску Frameworks.

Цей випуск є частиною запланованої послідовності щомісячних випусків, яка надасть змогу розробникам використовувати поліпшення у бібліотеках швидко і без проблем.

Нове у поточній версії

Baloo

 • Розділено терміни CJK на символах пунктуації, оптимізовано код
 • Переписано код у приготуванні до інтеграції ICU

Піктограми Breeze

 • Додано піктограму dialog-warning розміром 48 пікселів
 • Змінено стиль media-repeat-single для використання числа 1
 • Розширено перелік ігнорованих у git файлів
 • Реалізовано перевірку існування файла до його вилучення
 • Реалізовано безумовне початкове вилучення файла призначення при створенні символічних посилань
 • Додано декілька піктограм режимів кольорів для Okular
 • Додано піктограми task-complete (виправлено ваду 397996)
 • Додано піктограму network-limited
 • Реалізовано копіювання символічного посилання на 32-піксельну піктограму kup до apps/48 для виправлення помилок при перевірці на масштабованість
 • Додано піктограми meeting-organizer (виправлено ваду 397996)
 • Додано піктограму fingerprint
 • Додано піктограми «task-recurring» і «appointment-recurring» (виправлено ваду 392533)
 • Тимчасово вимкнено процедури зі створення піктограм у Windows
 • Створено символічне посилання kup.svg на preferences-system-backup.svg

Додаткові модулі CMake

 • Реалізовано пошук бібліотек і додатків QML за допомогою androiddeployqt без встановлення
 • find-modules/FindReuseTool.cmake — виправлено процедуру пошуку засобу reuse
 • Удосконалено типові параметри форматування
 • Включено параметр для використання LLVM для користувачів із Qt < 5.14
 • Додано пропущені дані щодо мінімальної версії для параметра RENAME
 • Документовано термін додавання FindGradle
 • Додано FindGradle з KNotification

KAuth

 • Реалізовано раніше перетворення літер назви модуля на великі
 • Додано допоміжний засіб обробки для отримання uid функції виклику

KCalendarCore

 • Реалізовано видання повідомлення щодо неоднозначності у ICalFormat::toString() у тестах
 • Додано перетворення властивості COLOR у послідовну форму з RFC7986
 • Реалізовано можливість використання MemoryCalendar::rawEvents(QDate, QDate) для відкритих меж

KCMUtils

 • Портовано з QStandardPaths::DataLocation на QStandardPaths::AppDataLocation
 • Додано підтримку просторів назв до макросу CMake KCModuleData
 • Визнано застарілим KSettings::PluginPage
 • Вилучено посилання на невизначений файл заголовків
 • KCMUtilsGenerateModuleData пересунуто до належного місця
 • Записано усі попередньо створені допоміжні сторінки модуля керування
 • Додано функцію CMake для створення базових даних модуля
 • Удосконалено коректність вбудованого QML у kcmoduleqml.cpp
 • Реалізовано належну висоту заголовка із замінником
 • [kcmoduleqml] Виправлено верхнє поле для модулів керування на основі QML

KConfig

 • Реалізовано пошук залежності від Qt5DBus
 • kconf_update: уможливлено повторювані тести у –testmode шляхом ігнорування kconf_updaterc

KConfigWidgets

 • Замінено http: на https:

KContacts

 • Виправлено ваду 428276 — KContacts не можна було скористатися у проєкті qmake (виправлено ваду 428276)

KCoreAddons

 • KJob: додано setProgressUnit() для визначення способу обчислення відсотків
 • Усунено потенційний витік пам’яті у KAboutData::registerPluginData
 • Розділено suggestName(); додатковий метод не перевіряє, чи існує файл
 • KAboutData: визнано застарілими pluginData() і registerPluginData()
 • Усунено вихід із циклу подій у KJobTest::slotResult()
 • Реалізовано використання перевантаження singleShot() на основі функторів у TestJob::start()

KDeclarative

 • [abstractkcm] Встановлено явні фаски
 • [simplekcm] Вилучено обробку нетипових фасок
 • [kcmcontrols] Вилучено дублювання коду
 • Додано джерело до KDeclarativeMouseEvent
 • Батьківський елемент overlaysheet змінено на кореневий
 • Реалізовано успадковування від AbstractKCM у GridViewKCM і ScrollVieKCM
 • Додано метод отримання даних для subPages

KDocTools

 • Виправлено форматування xml у contributor.entities
 • Оновлення корейського перекладу: змінено форматування HTML у GPL, FDL і додано LGPL

KFileMetaData

 • [ExtractionResult] Відновлено сумісність із двійковими бібліотеками
 • [TaglibWriter|Засіб видобування] Вилучено простий тип MIME speex
 • [TaglibWriter] Відкрито читання-запис і у Windows
 • [Засіб видобування|WriterCollection] Реалізовано фільтрування небібліотечних файлів
 • [EmbeddedImageData] Зроблено спробу обійти проблеми у MSVC
 • [ExtractionResult] Визнано застарілим ExtractEverything, виправлено з того часу
 • [EmbeddedImageData] Реалізовано читання тестового базового справжнього зображення лише раз
 • [EmbeddedImageData] Вилучено приватну реалізацію записування обкладинки
 • [EmbeddedImageData] Реалізацію записування пересунуто до додатка запису taglib
 • [EmbeddedImageData] Вилучено приватну реалізацію видобування обкладинки
 • [EmbeddedImageData] Реалізацію пересунуто до додатка видобування taglib

KGlobalAccel

 • Реалізовано активацію за допомогою D-Bus з systemd

KIconThemes

 • Реалізовано збереження співвідношення розмірів при збільшенні масштабу

KIdleTime

 • Визнано застарілим одноаргументний сигнал KIdleTime::timeoutReached(int ідентифікатор)

KImageFormats

 • Додано підтримку стиснутих RLE, файлів PSD із 16 бітами на канал
 • Реалізовано повернення unsupported при читанні стиснутих RLE 16-бітових файлів PSD
 • Можливість: додано підтримку psd із глибиною кольорів 16

KIO

 • Реалізовано умовне порівняння із порожнім QUrl замість або у Windows для mkpathjob
 • KDirModel: два виправлення для QAbstractItemModelTester
 • CopyJob: реалізовано включення пропущених файлів при обчисленні поступу при перейменуванні
 • CopyJob: усунено облік пропущених файлів у сповіщенні (виправлено ваду 417034)
 • У діалогових вікнах вибору файлів реалізовано вибір наявного каталогу при спробі його створення
 • CopyJob: виправлено загальну кількість файлів/каталогів у діалоговому вікні поступу (при пересуванні)
 • Реалізовано однорідну поведінку FileJob::write()
 • Реалізовано підтримку x-атрибутів при копіюванні і пересуванні у kio
 • CopyJob: усунено обчислення розмірів каталогів у загальному розмірі
 • KNewFileMenu: виправлено аварійне завершення роботи шляхом використання m_text, а не m_lineEdit->text()
 • FileWidget: реалізовано показ попереднього перегляду позначеного файла при прибиранні вказівника миші (виправлено ваду 418655)
 • Відкрито поле контекстної довідки користувача у kpasswdserver
 • KNewFileMenu: реалізовано використання NameFinderJob для отримання назви «Нова тека»
 • Впроваджено NameFinderJob, який пропонує нові назви «Нова тека»
 • Усунено явне визначення рядків Exec для модулів керування (виправлено ваду 398803)
 • KNewFileMenu: код створення діалогового вікна відокремлено у власний метод
 • KNewFileMenu: реалізовано перевірку існування файла із затримкою для удосконалення зручності використання
 • [PreviewJob] Реалізовано отримання достатнього обсягу пам’яті для сегмента SHM (виправлено ваду 427865)
 • Реалізовано використання механізму версій для додавання нових місць для наявних користувачів
 • Додано закладки для зображень, музики та відео (виправлено ваду 427876)
 • kfilewidget: реалізовано зберігання тексту у полі Name при навігації (виправлено ваду 418711)
 • Реалізовано обробку модулів керування у OpenUrlJob за допомогою програмного інтерфейсу KService
 • Реалізовано перетворення шляху до файла при отриманні і створенні мініатюр
 • KFilePlacesItem: реалізовано приховування sshfs у kdeconnect
 • OpenFileManagerWindowJob: реалізовано коректне визначення вікна з головного завдання
 • Усунено беззмістовне зондування зображень мініатюр, яких не існує
 • [ВАДА] Виправлено регресію при позначенні файлів, назви яких містять «#»
 • KFileWidget: реалізовано перехід кнопок масштабування піктограм до найближчого стандартного розміру
 • Пересунуто minimumkeepsize до модуля керування netpref (виправлено ваду 419987)
 • KDirOperator: спрощено логіку у повзунку розміру піктограм
 • UDSEntry: документовано формат очікуваного часу для ключів часу
 • kurlnavigatortest: вилучено desktop:, для роботи потрібен desktop.protocol
 • KFilePlacesViewTest: усунено показ вікна — у ньому немає потреби
 • OpenFileManagerWindowJob: виправлено аварійне завершення роботи при поверненні до стратегії KRun (виправлено ваду 426282)
 • Ключові слова інтернету: виправлено аварійне завершення роботи і помилку у тестах, якщо роздільником є пробіл
 • Реалізовано пріоритет роздільників DuckDuckGo над іншими роздільниками
 • KFilePlacesModel: реалізовано ігнорування прихованих місць при обчисленні closestItem (виправлено ваду 426690)
 • SlaveBase: документовано поведінку ERR_FILE_ALREADY_EXIST з copy()
 • kio_trash: виправлено логіку, якщо не встановлено обмеження розміру (виправлено ваду 426704)
 • У діалогових вікнах роботи з файлами реалізовано позначення каталогу при створенні каталогу, який вже існує
 • KFileItemActions: додано властивість для мінімальної або максимальної кількості адрес

Kirigami

 • [аватар]: Реалізовано враховування числових записів як некоректних імен
 • [аватар]: Розкрито властивість кешування зображення
 • Реалізовано встановлення maximumWidth для піктограм на загальній висувній панелі (виправлено ваду 428658)
 • Скорочення для виходу перетворено на дію і відкрито як придатну лише для читання властивість
 • Реалізовано використання курсорів-рук у ListItemDragHandle (виправлено ваду 421544)
 • [керування/аватар]: реалізовано підтримку ієрогліфів у ініціалах
 • Удосконалено вигляд FormLayout на мобільних пристроях
 • Виправлено меню у contextualActions
 • Усунено внесення змін до Item у коді, який викликається з деструктора Item (виправлено ваду 428481)
 • Усунено внесення змін до інших reversetwin компонування
 • Реалізовано встановлення і усування фокусування на аркуші-накладці при відкритті і закритті
 • Реалізовано пересування вікна за загальну панель інструментів при натисканні і перетягуванні
 • Реалізовано закриття OverlaySheet при натисканні клавіші Esc
 • Сторінка: реалізовано працездатність фасок, властивостей horizontalPadding і verticalPadding
 • ApplicationItem: реалізовано використання властивості background
 • AbstractApplicationItem: додано пропущені властивості і поведінку з ApplicationWindow QQC2
 • Обмежено ширину пунктів за шириною компонування
 • Реалізовано показ кнопки «Назад» у заголовках сторінок із шарами на мобільних пристроях
 • Придушено попередження щодо циклу прив’язки позначуваних записів в ActionToolBar
 • Реалізовано переставляння порядку стовпчиків у компонуваннях із напрямком читання справа-ліворуч
 • Реалізовано код для забезпечення безумовного виклику ungrabmouse
 • Реалізовано перевірку існування startSystemMove
 • Виправлено роздільник у віддзеркалених компонуваннях
 • Реалізовано перетягування вікна клацанням на порожніх областях
 • Усунено гортання при перетягуванні за допомогою вказівника миші
 • Виправлено випадки, коли reply є порожнім
 • Виправлено некоректну реорганізацію Forward/BackButton.qml
 • Забезпечено встановлення Ready для порожньої піктограми і усування розфарбовування її як попередньої піктограми
 • Обмежено висоту кнопки назад-вперед у PageRowGlobalToolBarUI
 • Прибрано небажане виведення до консолі від ContextDrawer
 • Прибрано небажане виведення до консолі з ApplicationHeader
 • Прибрано небажане виведення до консолі від back/forwardbutton
 • Реалізовано запобіжник для перетягування мишею від перетягування OverlaySheet
 • Реалізовано відкидання префікса бібліотек при збиранні для Windows
 • Виправлено керування вирівнюванням twinformlayout
 • Удосконалено коректність вбудованого QML у коді C++

KItemModels

 • KRearrangeColumnsProxyModel: усунено аварійне завершення роботи, якщо немає моделі джерела
 • KRearrangeColumnsProxyModel: враховано, що дочірні об’єкти має лише стовпчик 0

KNewStuff

 • Виправлено помилкову логіку, яку впроваджено в e1917b6a
 • Усунено аварійне завершення роботи через подвійне вилучення у kpackagejob (виправлено ваду 427910)
 • Визнано застарілим Button::setButtonText() і виправлено документацію API, нічого не дописувалося
 • Реалізовано відкладення усіх записів до кешу на диску, аж доки не буде зафіксовано секунду бездіяльності
 • Виправлено аварійне завершення роботи, якщо список встановлених файлів є порожнім

KNotification

 • KNotification::activated() позначено як застарілий
 • Застосовано певну перевірку коректності до клавіш дій (виправлено ваду 427717)
 • Реалізовано використання FindGradle з ECM
 • Виправлено умову використання dbus
 • Виправлення: увімкнено застарілий лоток на платформах без D-Bus
 • Переписано notifybysnore для забезпечення надійнішої підтримки Windows
 • Додано коментарі для опису поля DesktopEntry у файлі notifyrc

Набір бібліотек KPackage

 • Попередження щодо того, що «немає метаданих», зроблено лише діагностичним

KPty

 • Вилучено підтримку AIX, Tru64, Solaris, Irix

KRunner

 • Визнано застарілими методи RunnerSyntax
 • Визнано застарілими ignoreTypes і RunnerContext::Type
 • Усунено встановлення типу для File/Directory, якщо його не існує (виправлено ваду 342876)
 • Оновлено запис супровідника, відповідно до обговорення у списку листування
 • Визнано застарілим невикористаний конструктор RunnerManager
 • Можливість категорій визнано застарілою
 • Вилучено непотрібну перевірку того, чи призупинено роботу засобу запуску
 • Визнано застарілими методи defaultSyntax і setDefaultSyntax
 • Вилучено нефункціональне використання RunnerSyntax

KService

 • Дозволено використання програми NotShowIn=KDE, список яких наведено у mimeapps.list (виправлено ваду 427469)
 • Реалізовано записування резервного значення для рядків Exec KCM із відповідним виконуваним файлом (виправлено ваду 398803)

KTextEditor

 • [EmulatedCommandBar::switchToMode] Усунено дії, якщо старий і новий режими збігаються (виправлено ваду 368130)
 • KateModeMenuList: вилучено спеціальні поля для Windows
 • Усунено витік пам’яті у KateMessageLayout
 • Реалізовано спробу уникнення вилучення нетипових стилів підсвічування, зміни до яких не вносилися (виправлено ваду 427654)

KWayland

 • Реалізовано зручні методи навколо wl_data_offet_accept()
 • Переліки позначено у Q_OBJECT, Q_ENUM

KWidgetsAddons

 • Новий setUsernameContextHelp у KPasswordDialog
 • KFontRequester: вилучено, тепер зайвий, допоміжний метод nearestExistingFont

KWindowSystem

 • xcb: виправлено визначення розмірів екрана на екранах із високою роздільною здатністю

NetworkManagerQt

 • Додано перелік і оголошення для уможливлення передавання можливостей у процесі реєстрації до NetworkManager

Бібліотеки Plasma

 • Компонент BasicPlasmoidHeading
 • Реалізовано безумовний показ кнопок ExpandableListitem, не лише при наведенні (виправлено ваду 428624)
 • [PlasmoidHeading]: Реалізовано належне неявне встановлення розмірів
 • Заблоковано кольори заголовків у темній і світлій темах Breeze (виправлено ваду 427864)
 • Уніфіковано співвідношення розмірів кнопок акумуляторів розміром 32 і 22 пікселів
 • Додано підказки щодо полів у toolbar.svg і переупорядковано панель інструментів PC3
 • Додано AbstractButton і Pane до PC3
 • Реалізовано підтримку виключних груп дій у контекстних діях
 • Усунено обертання BusyIndicator, навіть якщо він є невидимим, знову
 • Виправлено помилку, пов’язану із тим, що не застосовувалися кольори до піктограми перемикання завданнями на мобільних пристроях
 • Додано піктограми перемикача завдання та закриття програм мобільної Плазми (для taskpanel)
 • Краще меню у PlasmaComponents3
 • Вилучено непотрібні прив’язки у ComboBox.contentItem
 • Виправлено округлення у позиціюванні елемента керування повзунком
 • [ExpandableListItem] Реалізовано завантаження на вимогу розширеного перегляду
 • Додано пропущене «PlasmaCore.ColorScope.inherit: false»
 • Встановлено colorGroup PlasmoidHeading у кореневому елементі
 • [ExpandableListItem] Кольоровий текст зроблено 100% непрозорим (виправлено ваду 427171)
 • BusyIndicator: усунено обертання, якщо індикатор є невидимим (виправлено ваду 426746)
 • ComboBox3.contentItem має бути QQuickTextInput для виправлення автоматичного завершення (виправлено ваду 424076)
 • FrameSvg: усунено скидання кешу при зміні розмірів
 • Реалізовано вмикання-вимикання плазмоїдів при активації скорочення (виправлено ваду 400278)
 • TextField 3: додано пропущене імпортування
 • Виправлено ідентифікатори у піктограмі plasmavault_error
 • PC3: виправлено колір мітки TabButton
 • Реалізовано використання підказки замість булевого значення
 • Уможливлено ігнорування полів у плазмоїдах

Purpose

 • Додано опис до надавача даних youtube у kaccounts

QQC2StyleBridge

 • Виправлено цикл прив’язки contentWidth ToolBar
 • Реалізовано безпосереднє посилання на мітку ярлика за ідентифікатором замість неявного посилання
 • ComboBox.contentItem має бути QQuickTextInput для виправлення автоматичного завершення (виправлено ваду 425865)
 • Спрощено умовні інструкції у Connections
 • Виправлено попередження щодо прив’язок у ComboBox
 • Додано підтримку піктограм qrc до StyleItem (виправлено ваду 427449)
 • Реалізовано належну індикацію стану фокусування ToolButton
 • Додано TextFieldContextMenu для контекстних меню у TextField і TextArea
 • Реалізовано встановлення кольору тла для ScrollView ComboBox

Solid

 • Додано підтримку sshfs до модуля обробки fstab
 • CMake: реалізовано використання pkg_search_module при пошуку plist
 • Виправлено модуль обробки imobiledevice: реалізовано перевірку версії програмного інтерфейсу для DEVICE_PAIRED
 • Виправлено збирання модуля обробки imobiledevice
 • Додано модуль обробки Solid з використанням libimobiledevice для пошуку пристроїв iOS
 • Реалізовано використання QHash для прив’язки там, де порядок є непотрібним

Sonnet

 • Реалізовано використання сучасного синтаксису з’єднання сигналів і слотів

Підсвічування синтаксису

 • Додано пропущену базову функцію «compact»
 • Закоментовано перевірку, додано коментар про те, чому це більше не працює тут
 • Додано пропущене значення position:sticky
 • Виправлено створення php/* для нового підсвічування коментарів
 • Можливість: замінено Alerts на синтаксис Special-Comments і вилучено Modeline-и
 • Можливість: додано «comments.xml» як ситаксис-парасольку для різних типів коментарів
 • Виправлення: синтаксис CMake тепер позначає «1» і «0» як особливі булеві значення
 • Удосконалення: включено правила Modeline у файлах, де було додано Alert-и
 • Удосконалено: додано булеві значення до «cmake.xml»
 • Вигорілі теми: удосконалено роздільник
 • Удосконалення: оновлення для CMake 3.19
 • Додано підтримку файлів модулів systemd
 • debchangelog: додано Hirsute Hippo
 • Можливість: уможливлено використання декількох параметрів «-s» у рядку команди «kateschema2theme»
 • Удосконалення: до засобу перетворення додано різноманітні тести
 • Додаткові допоміжні скрипти пересунуто до належнішого місця
 • Скрипт update-kate-editor-org.pl пересунуто у краще місце
 • kateschema2theme: додано скрипт на Python для перетворення застарілих файлів схем
 • Зменшено непрозорість у роздільнику тем Breeze і Dracula
 • Оновлено README — додано розділ «Color themes files»
 • Виправлення: реалізовано використання «KDE_INSTALL_DATADIR» при встановленні файлів синтаксису
 • Виправлено обробку –syntax-trace=region із декількома графіками на одному відступі
 • Виправлено деякі проблеми оболонки fish
 • StringDetect замінено на DetectChar / Detect2Chars
 • Деякі з RegExpr замінено на StringDetect
 • RegExpr="." + lookAhead замінено на fallthroughContext
 • \s* замінено на DetectSpaces

Відомості щодо безпеки

Випущений код підписано за допомогою GPG з використанням такого ключа: pub rsa2048/58D0EE648A48B3BB 2016-09-05 David Faure faure@kde.org Відбиток основного ключа: 53E6 B47B 45CE A3E0 D5B7 4577 58D0 EE64 8A48 B3BB

empty laptop with an overlay

Вівторок, 27 жовтня 2020 року.

Сьогодні KDE випущено оновлення з виправленнями вад Плазми 5, номер версії 5.20.2 Плазму 5.20 було випущено у жовтні 2020 року. У новій версії програмного забезпечення ви могли скористатися багатьма удосконаленнями та новими модулями для забезпечення повноцінної роботи робочого середовища.

Цей випуск пов’язано із тижневим оновленням перекладів та виправленнями вад. Типово, виявлені і виправлені вади є незначними. Серед важливих удосконалень же слід відзначити такі:

 • Фонова служба: удосконалено сумісність із поведінкою кришки ноутбука. Внесок.
 • Виправлення вади: деякі з параметрів полів профілю користувача не застосовувалися, якщо у них не було унікальних нових значень. Внесок. Виправлено ваду 427348

Було удосконалено програми та засоби, якими ви користуєтеся щодня, зокрема панелі, засіб керування задачами, систему сповіщень та «Системні параметри» — вони стали ще зручнішими, ефективнішими та дружнішими до користувача.

Між тим, розробники наполегливо працюють на адаптацією Плазми і усіх її компонентів до Wayland. Щойно цю адаптацію буде завершено, Плазма стане не лише готовою до майбутніх змін, але і працюватиме краще на сенсорних екранах та комп’ютерах із декількома дисплеями із різними частотами оновлення зображення та роздільними здатностями. У Плазмі також буде удосконалено засоби апаратного прискорення обробки графіки, вона стане безпечнішою та матиме інші переваги. Хоча роботу ще не завершено, версія 5.20 вже пропонує користувачам багато з переваг Плазми у Wayland.

Ознайомтеся із усіма новими можливостями та удосконаленнями у Плазмі 5.20…

Вигляд і поведінка

Деякі зі змін ви зможете побачити одразу після завантаження нової стільниці Плазми із її чудовим новим фоновим зображенням (Shell, автором якого є талановитий художник Lucas Andrade).

Нове фонове зображення Плазми

Засіб керування завданнями

Наприклад, засіб керування задачами не лише змінив свій вигляд (у новій версії, типово, він показує лише піктограми програм), але і поведінку: якщо ви відкриваєте декілька вікон однієї програми (наприклад, відкриваєте декілька вікон із документами LibreOffice), засіб керування задачами групує їх і, у цій новій версії, клацання на кнопці згрупованих вікон надає змогу циклічно перемикатися між ними, тобто надає змогу вивести на передній план те вікно, яке вам потрібне. Крім того, ви можете наказати засобу керування задачами не мінімізувати вікно активного завдання, коли ви клацаєте на його пункті на панелі керування задачами. Як і у більшій частині Плазми, усі ці можливості можна скоригувати — ви самі можете вирішити, користуватися ними чи вимкнути.

Панель керування задачами з піктограмами

Системний лоток

Інші зміни є не такими помітними. Зокрема, у новій версії контекстна панель системного лотка показуватиме пункти у форматі таблиці, а не списку. Перегляд піктограм на вашій панелі можна налаштувати на масштабування піктограм, відповідно до ширини панелі.

Якщо говорити про масштабування, віджет браузера також надає вам можливість збільшувати і зменшувати масштаб показаного — достатньо натиснути клавішу [Ctrl] і покрутити коліщатко миші. Також внесено зміни до віджета цифрового годинника — він став компактнішим і типово показуватиме поточну дату. В усіх програмах KDE загалом, кнопка панелі інструментів, яка показує меню після натискання, у новій версії містить індикатор — стрілочку, яка вказує вниз.

Таблиця у лотку системи

Екранні дисплеї

Перероблено екранні панелі (OSD), які з’являються на екрані при зміні гучності або яскравості дисплея, — вони стали менш надокучливими. Якщо ви користуєтеся параметром «Збільшити максимальну гучність», екранна панель гучності попереджатиме вас, що гучність збільшено до рівня, який перевищує 100%. Плазма захистить ваші вушка! І нарешті, при зміні яскравості зображення на дисплеї перехід між рівнями відбувається плавно.

Екранні дисплеї

KWin

Внесено зміни, які не пов’язано із візуальною частиною, але які стосуються зручності користування та взаємодії із вашим середовищем Плазми. Якщо, наприклад, вам потрібно пересунути і змінити розмір вікон, у версіях Плазми до 5.20, вам слід натиснути клавішу [Alt] і перетягнути відповідний елемент керування за допомогою вказівника миші. Така поведінка конфліктувала із багатьма популярними офісними програмами, які використовували цю комбінацію дій для інших речей. Тому у новій версії Плазми типовою комбінацією для відповідної дії з пересування та зміни розмірів вікон є поєднання клавіші [Meta] («Windows») та перетягування.

Крім того, ви можете штовхнути вікно до певної області екрана так, щоб воно займало половину або чверть доступного місця (це називається «мозаїчністю») за допомогою клавіатурного скорочення. Щоб створити, наприклад, з вікна плитку мозаїки у верхній половині екрана, натисніть і утримуйте клавішу [Meta] і натисніть клавішу зі стрілочкою вгору. Якщо вам потрібно створити з вікна плитку у верхньому лівому куті екрана, натисніть і утримуйте клавішу [Meta], а потім одна за одною натисніть клавіші зі стрілкою угору і зі стрілкою ліворуч. Для розташування вікна у інших частинах екрана просто слід натискати відповідні клавіші зі стрілками.

Сповіщення

Значних змін зазнала і система сповіщень. По-перше, тепер ви отримуватимете сповіщення щодо вичерпання місця на диску, навіть якщо ваша домашня тека зберігається на іншому розділі диска. Це дуже важливо для уникнення прикрих ситуацій, коли ви не зможете зберегти внесені до документа зміни, якщо на диску не лишилося вільного місця.

Продовжимо огляд змін у сповіщеннях і роботі з дисками — аплет Сповіщення про пристрої перейменовано на Диски і пристрої. У новій версії ним простіше користуватися, оскільки нова версія може показувати усі диски, а не лише портативні. Продовжуючи тенденцію до спрощення користування, у новій версії прибрано пункти невикористаних звукових пристроїв з звукового аплету та сторінки «Системних параметрів». Якщо говорити про заощадження ресурсів, на підтримуваних ноутбуках у новій версії можна налаштувати обмеження на рівень заряджання нижчий 100% для заощадження ресурсу акумулятора. Якщо вам потрібна тиша і спокій, у Плазмі 5.20 можна увімкнути режим Не турбувати простим клацанням середньою кнопкою миші на аплеті сповіщень або піктограмі у системному лотку.

Показ усіх дисків
Показ усіх дисків

Обговоримо тепер зміни у KRunner, програмі для запуску програм у KDE, засобі пошуку та перетворення даних та загальному допоміжному засобі. У новій версії ця програма запам’ятовує текст попереднього критерію пошуку. Ви також зможете вибрати, буде показано аплет програми у вигляді розташованого у центрі екрана вікна чи, як і раніше, приклеєно до верхнього краю екрана. Нова версія KRunner може шукати і відкривати сторінки у Falkon, браузері KDE із широкими можливостями.

І це ще не все. Ви зможете скористатися десятками не таких значних удосконалень, які розкидано усіма інструментами Плазми 5.20. Вони зроблять ваше користування стільничним середовищем KDE простішим і приємнішим.

Системні параметри та Центр інформації

«Системні параметри» — програма, за допомогою якої ви зможете налаштувати більшість аспектів роботи вашої системи. Цю програму також було помітно удосконалено у Плазмі 5.20.

Однією зі найкорисніших нових можливостей є те, що ви можете визначити, де саме було внесено зміни до налаштувань за допомогою пункту Підсвічувати змінені параметри: натисніть кнопку у нижній лівій частині вікна, і «Системні параметри» покажуть вам модулі, типові значення параметрів яких було змінено.

Показ усіх дисків
Стеження за внесеними змінами

Серед інших речей, які спростять вашу роботу є те, що сторінки Стандартні скорочення і Загальні скорочення було поєднано у одну сторінку із назвою Скорочення; а сторінки Автозапуск, Bluetooth та Керування записами користувачів було переписано з метою відповідності сучасним стандартам інтерфейсу користувача.

S.M.A.R.T — технологія, яку реалізовано у багатьох жорстких дисках, дисках SSD та eMMC. Вона може допомогти передбачити відмови у роботі пристроїв для зберігання даних, перш ніж вони стануться. Встановіть Диски Плазми за допомогою Discover, і «системні параметри» у Плазмі 5.20 зможуть стежити за сповіщеннями S.M.A.R.T і повідомляти вам про стан ваших дисків, убезпечуючи ваші дані від можливих апаратних негараздів.

Серед інших нововведень, додано новий пункт балансу звуку, за допомогою якого ви можете скоригувати гучність кожного з каналів звукових даних, та засоби для коригування швидкості пересування вказівника за допомогою сенсорної панелі.

Новий модуль керування Bluetooth
Новий модуль керування автоматичним запуском
Новий модуль керування записами користувачів
Монітор S.M.A.R.T Плазми
Логотип Wayland

Wayland

Ще у 2019 році спільнотою KDE було визначено як офіційну мету та пріоритет адаптацію Плазми і її програм до Wayland. Наші зусилля починають приносити плоди — усе більше і більше можливостей та допоміжних інструментів переносяться на новий протокол сервера дисплеїв. Зокрема, у новій версії це сталося із Klipper, програмою для керування буфером обміну даними. У новій версії ця програма повністю працездатна у Wayland. Крім того, програма для запуску програм, швидких обчислень та пошуку, KRunner, у новій версії правильно розташовує свій віджет, якщо у верхній частині екрана розташовано панель.

Підтримку миші та сенсорної панелі реалізовано майже на рівні сервера X. Також у Плазмі 5.20 реалізовано підтримку трансляції зображення з екрана. Уможливлено показ мініатюр вікон на панелі керування задачами. Загалом, усе стільничне середовище працює стабільніше і більше не завершує роботу в аварійному режимі, навіть якщо це робить XWayland.

Це лише основні моменти у Плазмі 5.20. Насправді, змін набагато більше! Якщо ви хочете дізнатися більше про зміни у Плазмі 5.20, ознайомтеся із повним списком змін і насолоджуйтеся вашим новим (і удосконаленим) стільничним середовищем!

10 жовтня 2020 року. Сьогодні KDE оголошено про випуск KDE Frameworks 5.75.0.

KDE Frameworks складається з понад 70 додаткових бібліотек, які розширюють можливості Qt і реалізують багато широковживаних функціональних можливостей, є зрілими, належним чином рецензованими та добре перевіреними, а також надаються за дотримання розробниками достатньо дружніх щодо них умов. Вступні зауваження щодо цих бібліотек можна знайти на сторінці KDE Frameworks.

Цей випуск є частиною запланованої послідовності щомісячних випусків, яка надасть змогу розробникам використовувати поліпшення у бібліотеках швидко і без проблем.

Нове у поточній версії

Baloo

 • [AdvancedQueryParser] Оптимізовано обробку кінців рядків із дужками
 • [AdvancedQueryParser] Оптимізовано обробку кінців рядків із символами порівняння
 • [AdvancedQueryParser] Виправлено вихід за межі доступу, якщо останнім символом є символ порівняння
 • [Term] Конструктор Term::Private замінено типовими значеннями
 • [BasicIndexingJob] Реалізовано скорочене отримання XAttr для файлів без атрибутів
 • [засіб видобування] Виправлено тип документів у результатах видобування даних
 • Змінено ліцензування файла на «LGPL-2.0-або-пізніша»

BluezQt

 • Додано властивість rfkill до засобу керування
 • Додано властивість стану до rfkill
 • Зареєстровано Rfkill для QML
 • Експортовано Rfkill
 • Реалізовано підтримку надання значення даних служб для оголошень LE

Піктограми Breeze

 • Додано нову загальну піктограму «behavior»
 • Реалізовано залежність перевірки піктограм від створення піктограм, лише якщо увімкнено
 • Скрипт Bash для піктограм у 24 пікселів замінено на скрипт python
 • Використано графіку у стилі прапорців для view-calendar-holiday
 • Додано логотип Плазми Нано
 • Додано application-x-kmymoney
 • Додано піктограму KMyMoney

Додаткові модулі CMake

 • Виправлено fetch-translations для адрес з invent
 • Включено FeatureSummary та модулі пошуку
 • Впроваджено перевірку правдоподібності для вихідного ліцензування
 • Додано CheckAtomic.cmake
 • Виправлено налаштовування з pthread на 32-бітовому Android
 • Додано параметр RENAME для ecm_generate_dbus_service_file
 • Виправлено find_library для Android з NDK < 22
 • Явним чином упорядковано списки версій Android
 • Реалізовано зберігання Android {min,target,compile}Sdk у змінних

Інструменти Doxygen KDE

 • Удосконалення ліцензування
 • Виправлено api.kde.org на мобільних пристроях
 • Реалізовано api.kde.org для PWA

KArchive

 • Змінено ліцензування файла на «LGPL-2.0-або-пізніша»

KAuth

 • Використано нову змінну для встановлення (виправлено ваду 415938)
 • Позначено David Edmundson як супровідника KAuth

KCalendarCore

 • Змінено ліцензування файла на «LGPL-2.0-або-пізніша»

KCMUtils

 • Вилучено обробку внутрішніх подій для вкладок (виправлено ваду 423080)

KCompletion

 • Змінено ліцензування файлів на «LGPL-2.0-або-пізніша»

KConfig

 • CMake: реалізовано також встановлення SKIP_AUTOUIC для створених файлів
 • Використано зворотний порядок у KDesktopFile::locateLocal для ітерації загальними шляхами для налаштовування

KConfigWidgets

 • Виправлено помилку у isDefault, яка спричиняла проблеми із оновленням типового стану у KCModule
 • [kcolorscheme]: Додано isColorSetSupported для перевірки того, чи схема кольорів містить заданий набір кольорів
 • [kcolorscheme] Реалізовано належне читання нетипових неактивних кольорів для тла

KContacts

 • Вилучено застарілий файл ліцензування для «лише-LGPL-2.0»
 • Змінено ліцензування файлів на «LGPL-2.0-або-пізніша»

KCoreAddons

 • KJob: реалізовано надсилання result() і finished() не більше одного разу
 • Додано захищений засіб отримання даних KJob::isFinished()
 • Визнано застарілим KRandomSequence на користь QRandomGenerator
 • Реалізовано ініціалізацію змінної у класі заголовка та додано const для змінної і вказівника
 • Удосконалено засновані на повідомлення перевірки щодо середовища (виправлено ваду 387006)
 • Спрощено перевірку спостереження qrc (виправлено ваду 387006)
 • Реалізовано облік посилань та вилучення екземплярів KDirWatchPrivate (виправлено ваду 423928)
 • Визнано застарілим KBackup::backupFile() через втрату функціональності
 • Визнано застарілим KBackup::rcsBackupFile(…) через невикористаність

KDBusAddons

 • Змінено ліцензування файлів на «LGPL-2.0-або-пізніша»

KDeclarative

 • QML для I18n додано у KF 5.17
 • Змінено ліцензування файлів на «LGPL-2.0-або-пізніша»
 • Реалізовано блокування скорочень при записі послідовностей натискання клавіш (виправлено ваду 425979)
 • Додано SettingHighlighter як задану вручну версію підсвічування, що виконується SettingStateBinding

Підтримка KDELibs 4

 • KStandardDirs: реалізовано безумовне розгортання символічних посилань для файлів налаштувань

KHolidays

 • Вилучено коментування з полів опису для файлів свят mt_*
 • Додано національні свята для Мальти англійською (en-gb) та мальтійською (mt)

KI18n

 • Змінено ліцензування файла на «LGPL-2.0-або-пізніша»

KIO

 • KUrlNavigator: реалізовано безумовне використання «desktop:/» замість «desktop:»
 • Реалізовано синтаксис команд DuckDuckGo у вебскороченнях (виправлено ваду 374637)
 • KNewFileMenu: враховано те, що KIO::mostLocalUrl є корисним лише з протоколами :local
 • Визнано застарілим KIO::pixmapForUrl
 • kio_trash: вилучено надмірно строгу перевірку прав доступу (виправлено ваду 76380)
 • OpenUrlJob: реалізовано однорідну обробку усіх текстових скриптів (виправлено ваду 425177)
 • KProcessRunner: розширено обробку метаданих systemd
 • KDirOperator: усунено виклик setCurrentItem для порожніх адрес (виправлено ваду 425163)
 • KNewFileMenu: виправлено створення каталогів із назвами, які починаються з «:» (виправлено ваду 425396)
 • StatJob: роз’яснено, що mostLocalUrl працює лише з протоколами :local
 • Документовано спосіб додавання нових ролей «random» у kfileplacesmodel.h
 • Вилучено застарілий обхідний код kio_fonts у KCoreDirLister, там некоректно вилучалася назва вузла
 • KUrlCompletion: пристосовано протоколи «:local», у яких в адресі використано назву вузла
 • Код методу addServiceActionsTo розділено між меншими методами
 • [kio] Уможливлено використання подвійних лапок у діалоговому вікні відкриття-збереження (виправлено ваду 185433)
 • StatJob: реалізовано скасовування завдання, якщо адреса є некоректною (виправлено ваду 426367)
 • Реалізовано явне з’єднання слотів замість використання автоматичного з’єднання
 • Програмний інтерфейс filesharingpage зроблено працездатним

Kirigami

 • AbstractApplicationHeader: використано anchors.fill замість залежної від позиції прив’язки
 • Удосконалено вигляд і однорідність GlobalDrawerActionItem
 • Вилучено відступи у формі для вузьких компонувань
 • Скасовано внесок «Уможливлено налаштовування кольорів заголовків»
 • Уможливлено налаштовування кольорів заголовків
 • Додано пропущене @since для властивостей зафарбованої області
 • Впроваджено властивості paintedWidth/paintedHeight стилю зображення QtQuick
 • До піктограми додано властивість зображення-замінника (у стилі резервної версії)
 • Вилучено нетипову поведінку implicitWidth/implicitHeight піктограми
 • Захищено потенційно нульовий вказівник (виявляється, така поведінка є доволі поширеною)
 • Додано protected до setStatus
 • Впроваджено властивість status
 • Реалізовано підтримку засобів надання типів зображень ImageResponse і Texture у Kirigami::Icon
 • Реалізовано попередження щодо невикористання ScrollView у ScrollablePage
 • Скасовано внесок «Безумовний показ роздільника»
 • Реалізовано підтримку нетипових делегатів заголовків для мобільного режиму
 • Реалізовано приховування рядка-роздільника послідовної навігації, якщо компонування кнопок є видимим, але має ширину 0 (виправлено ваду 426738)
 • [піктограма] Реалізовано обробку піктограми як некоректної, якщо джерелом є порожня адреса
 • Реалізовано врахування у Units.fontMetrics FontMetrics
 • Додано властивість Kirigami.FormData.labelAlignment
 • Реалізовано безумовний показ роздільника
 • Реалізовано використання кольорів заголовка для стилю стільничного середовища AbstractApplicationHeader
 • Реалізовано використання контексту компонента при створенні делегатів для ToolBarLayout
 • Реалізовано переривання та вилучення інкубаторів при вилученні ToolBarLayoutDelegate
 • Реалізовано вилучення дій і делегатів з ToolBarLayout при їхньому знищенні (виправлено ваду 425670)
 • Замінено використання виклику вказівника у стилі C у sizegroup
 • Реалізовано двійкові сталі у форматі розширення C++14
 • sizegroup: виправлено причину попереджень щодо переліку без обробки
 • sizegroup: виправлено з’єднання із 3 аргументами
 • sizegroup: до сигналу додано CONSTANT
 • Виправлено декілька випадків використання циклів із діапазонами для контейнерів Qt, які не є сталими
 • Реалізовано обмеження щодо висоти кнопки на загальній панелі інструментів
 • Реалізовано показ роздільникам між елементами послідовної навігації та піктограмами ліворуч
 • Використано KDE_INSTALL_TARGETS_DEFAULT_ARGS
 • Реалізовано встановлення розміру ApplicationHeaders з використанням SizeGroup
 • Впроваджено SizeGroup
 • Виправлення: реалізовано показ індикатора оновлення над заголовками списків
 • Реалізовано розташовування overlaysheets над висувними панелями

KItemModels

 • Реалізовано ігнорування sourceDataChanged при некоректних індексах
 • Реалізовано підтримку KDescendantProxyModel для «згорнутих» вузлів

KNewStuff

 • Реалізовано стеження вручну за життєвим циклом наших нутрощів засобу запуску kpackage
 • Оновлено версії для «фіктивних» оновлень kpackage (виправлено ваду 427201)
 • Усунено непотрібне використання типового параметра
 • Усунено аварійне завершення роботи при встановленні kpackage (виправлено ваду 426732)
 • Реалізовано виявлення змін у кеші та відповідне реагування
 • Виправлено оновлення запису, якщо номер версії є порожнім (виправлено ваду 417510)
 • Додано const до вказівника та ініціалізовано змінну у файлі заголовків
 • Змінено ліцензування файла на «LGPL-2.0-або-пізніша»
 • Реалізовано прийняття пропозиції перехоплення супроводу

KNotification

 • Знижено рівень додатка Android, аж доки не буде доступним новий Gradle
 • Реалізовано використання версій SDK Android з ECM
 • Визнано застарілим конструктор KNotification, який приймає параметр віджета

Набір бібліотек KPackage

 • Виправлено сповіщення DBus при встановленні або оновленні
 • Змінено ліцензування файла на «LGPL-2.0-або-пізніша»

KParts

 • Реалізовано встановлення файлів визначення типів служб krop і krwp за відповідним назві файла типом

KQuickCharts

 • Усунено циклічну прив’язку у Legend
 • Вилучено перевірку для GLES3 у SDFShader (виправлено ваду 426458)

KRunner

 • Додано властивість matchRegex для запобігання непотрібному виклику потоку обробки
 • Уможливлено встановлення дій у QueryMatch
 • Уможливлено визначення окремих дій для відповідників засобів запуску D-Bus
 • Змінено ліцензування файлів на «LGPL-2.0-або-пізніша»
 • Додано властивість мінімальної кількості літер
 • Реалізовано врахування змінної середовища XDG_DATA_HOME для каталогів встановлення шаблонів
 • Удосконалено повідомлення про помилки для засобів запуску D-Bus
 • Започатковано надсилання попереджень щодо портування метаданих під час роботи

KService

 • Повернуто disableAutoRebuild з brink (виправлено ваду 423931)

KTextEditor

 • [kateprinter] Портовано із застарілих методів QPrinter
 • Усунено створення тимчасового буфера для виявлення типу MIME для збереженого локального файла
 • Усунено зависання через завантаження словника та триграм при початковому введенні
 • [Vimode] Реалізовано безумовний показ буферів a-z літерами нижнього регістру
 • [KateFadeEffect] Реалізовано надсилання hideAnimationFinished() при згасанні, яке перервано відновленням яскравості
 • Забезпечено ідеальну рамку за пікселями навіть для масштабованого показу
 • Забезпечено малювання роздільника рамки над усіма іншими елементами, зокрема підсвічуваннями згортання
 • Роздільник пересунуто з простору між рамкою піктограми і номерами рядків до простору між рискою і текстом
 • [Vimode] Виправлено поведінку нумерованих регістрів
 • [Vimode] Реалізовано розташовування вилученого тексту у належному регістрі
 • Відновлено поведінку пошуку позначено, якщо нічого не позначено
 • Усунено подальше використання «лише-LGPL-2.1» або «лише-LGPL-3.0»
 • Змінено умови ліцензування файлів до LGPL-2.0 або новіших версій
 • Усунено використання непотрібного методу встановлення для деяких кольорів теми
 • Колись 5.75 стане несумісним, тому встановлено типове значення «Автоматичний вибір теми кольорів» для тем
 • Змінено тему схеми =>у коді для уникнення проблем
 • Скорочено пропонований заголовок ліцензування до поточного стану
 • Забезпечено безумовне використання певної коректної теми
 • Удосконалено вікно «Копіювати…»
 • Додаткове виправлення для зміни «створити» на «копіювати»
 • Додано KMessageWidget, який вказує на придатні лише для читання теми для їхнього копіювання, перейменовано «створити» на «копіювати»
 • Вимкнено редагування придатних лише для читання тем
 • Реалізовано збереження лише різниць при збереженні
 • Спрощено створення атрибутів, тепер прозорі кольори належним чином оброблено у Format
 • Реалізовано спробу обмежити експортування змінених атрибутів
 • Реалізовано початкове обчислення «справжніх» типових значень на основі поточної теми і форматів без перевизначення стилю для підсвічування
 • Виправлено дію зі скидання
 • Реалізовано збереження специфічних для синтаксису перевизначень. У поточній версії зберігаються усі дані, які завантажено до ієрархічного перегляду.
 • Розпочато роботу над специфічними для синтаксичного підсвічування перевизначення. У поточній версії буде показано лише стилі, які насправді містяться у записі підсвічування.
 • Уможливлено зберігання змін у типовому стилі
 • Уможливлено зберігання змін у кольорах
 • Реалізовано експортування тем: просте копіювання файлів
 • Усунено специфічне імпортування та експортування для підсвічувань — у ньому немає сенсу при використанні нового формату .theme
 • Реалізовано імпортування файлів .theme
 • Реалізовано копіювання поточної теми як початкового пункту для створення теми
 • Реалізовано безумовне використання кольорів теми
 • Вилучено застарілий код схем на користь KSyntaxHighlighting::Theme
 • Початкова реалізація використання кольорів, які встановлюються темою без власної логіки навколо обробки
 • Ініціалізовано m_pasteSelection і збільшено номер версії файла UI
 • Додано клавіатурне скорочення для вставлення позначеного за допомогою миші
 • Усунено setTheme — тему можна передавати за допомогою допоміжних функцій
 • Виправлено підказку — ця дія лише скидає тему до типової
 • Реалізовано експортування налаштувань типових стилів до теми у форматі json
 • Розпочато роботу над експортуванням json, яке активується використанням суфікса назви .theme у діалоговому вікні експортування
 • Перейменовано пункт «Використовувати типові кольори KDE» на «Використовувати типові кольори», оскільки саме цю дію і буде виконано
 • Усунено використання типової порожньої теми «KDE»
 • Реалізовано підтримку автоматичного вибору належної теми для поточної теми кольорів Qt/KDE
 • Застарілі назви тем перетворено на нові, використано новий файл налаштувань, усунено повторне передавання даних
 • Налаштування шрифтів пересунуто до розділу вигляду, перейменовано «схему» на «тему кольорів»
 • Вилучено жорстке визначення назви типової теми, використано засоби доступу KSyntaxHighlighting
 • Реалізовано завантаження резервних кольорів з теми
 • Безумовно усунено додавання до пакунка вбудованих кольорів
 • Реалізовано використання належної функції для пошуку теми
 • Реалізовано використання кольорів редактора з теми
 • Використано перелік KSyntaxHighlighting::Theme::EditorColorRole
 • Реалізовано перехід Normal => Default
 • Перший крок: реалізовано завантаження списку тем з KSyntaxHighlighting, у новій версії ми вже маємо ці записи як відомі схеми у KTextEditor

KUnitConversion

 • Реалізовано показ верхнім регістром для паливної економічності

KWayland

 • Усунено кешування ітератора QList::end(), якщо використано erase()

KWidgetsAddons

 • kviewstateserializer.cpp — реалізовано захист від аварій у restoreScrollBarState()

KWindowSystem

 • Змінено ліцензування файлів для сумісності із LGPL-2.1

KXMLGUI

 • [kmainwindow] Усунено вилучення записів з некоректної kconfiggroup (виправлено ваду 427236)
 • Усунено перекриття основних вікон при відкритті додаткових екземплярів (виправлено ваду 426725)
 • [kmainwindow] Усунено створення природних вікон для вікон, які не є вікнами верхнього рівня (виправлено ваду 424024)
 • KAboutApplicationDialog: усунено появу порожньої вкладки «Бібліотеки», якщо встановлено HideKdeVersion
 • Реалізовано показ коду мови додатково до (перекладеної) назви мови у діалоговому вікні перемикання мови програми
 • Визнано застарілим KShortcutsEditor::undoChanges() на користь нової undo()
 • Реалізовано обробку подвійного закриття у головному вікні (виправлено ваду 416728)

Бібліотеки Plasma

 • Виправлено помилкову адресу встановлення plasmoidheading.svgz (виправлено ваду 426537)
 • Реалізовано надання значення lastModified у ThemeTest
 • Реалізовано виявлення пошуку порожнього елемента і відповідне скасовування пошуку
 • Реалізовано використання у підказках PlasmaComponents3 типового стилю підказок (виправлено ваду 424506)
 • Реалізовано використання кольорів Header у заголовках PlasmoidHeading
 • Тип показу анімації пересування підсвічування у PC2 TabBar змінено на OutCubic
 • Додано підтримку набору кольорів Tooltip
 • Виправлено встановлення належного кольору для піктограм PC3 Button/ToolButton (виправлено ваду 426556)
 • Забезпечено використання у FrameSvg часової позначки lastModified при використанні кешування (виправлено ваду 426674)
 • Забезпечено безумовну коректність часової позначки lastModified під час виклику setImagePath
 • Визнано застарілою часову позначку lastModified зі значенням 0 у Theme::findInCache (виправлено ваду 426674)
 • Імпортування QQC2 адаптовано до нової схеми визначення версій
 • [windowthumbnail] Реалізовано перевірку наявності відповідного GLContext, а не будь-якого
 • Додано пропущене імпортування PlasmaCore у ButtonRow.qml
 • Виправлено ще декілька помилок із посиланнями у PlasmaExtras.ListItem
 • Виправлено помилку щодо implicitBackgroundWidth у PlasmaExtras.ListItem
 • Режим редагування названо «Режимом редагування»
 • Виправлено TypeError у QueryDialog.qml
 • Виправлено ReferenceError щодо PlasmaCore у Button.qml

QQC2StyleBridge

 • Реалізовано використання кольору підсвічування тексту, якщо підсвічено checkDelegate (виправлено ваду 427022)
 • Реалізовано врахування клацання на смужці гортання при переході до позиції (виправлено ваду 412685)
 • Усунено типове успадкування кольорів у стилі панелі інструментів стільниці
 • Змінено ліцензування файла на «LGPL-2.0-або-пізніша»
 • Реалізовано використання кольорів заголовка лише для панелей інструментів заголовка
 • Оголошення набору кольорів пересунуто до місця, де його можна перевизначити
 • Реалізовано використання кольорів заголовка для панелей інструментів у стилі стільничного середовища
 • Додано пропущену властивість isItem, яка потрібна для ієрархій

Sonnet

 • Знижено версію виведення триграм

Підсвічування синтаксису

 • AppArmor: виправлено формальний вираз для виявлення шляхів
 • AppArmor: оновлено підсвічування для AppArmor 3.0
 • Реалізовано кешування кольорів для перетворень з rgb до ansi256colors (пришвидшує завантаження розмітки)
 • SELinux: реалізовано використання ключових слів include
 • Субтитри SubRip та Logcat: незначні удосконалення
 • Створено породжувач даних для doxygenlua.xml
 • Виправлено формули LaTeX у doxygen (виправлено ваду 426466)
 • Реалізовано використання Q_ASSERT, як у решті бібліотеки; виправлено оцінки
 • –format-trace перейменовано на –syntax-trace
 • Реалізовано застосування стилю до областей
 • Реалізовано трасування контекстів і областей
 • Реалізовано типове використання кольору тла редактора
 • Реалізовано підсвічування ANSI
 • Додано повідомлення щодо авторських прав та оновлено колір роздільника у темі «Radical»
 • Оновлено колір роздільника у темах «Solarized»
 • Удосконалено колір роздільника та рамку піктограм для тем «Ayu», «Nord» та «Темна Vim»
 • Колір роздільника зроблено менш контрастним
 • Імпортовано схему Kate до перетворювача тем, Juraj Oravec
 • Реалізовано помітніший розділ щодо ліцензування, надано посилання на нашу копію MIT.txt
 • Перший шаблон для породжувача base16, https://github.com/chriskempson/base16
 • Додано належні дані щодо ліцензування до всіх тем
 • Додано тему кольорів «Radical»
 • Додано тему кольорів «Nord»
 • Удосконалено показ тем — більше стилів
 • Додано світлу і темну теми «gruvbox», умови ліцензування — MIT
 • Додано тему кольорів «ayu» (у варіантах «світла», «темна» і «міраж»)
 • Додано альтернативу POSIX для простого надання змінним значень
 • Додано інструменти для створення графу на основі файла синтаксису
 • Виправлено автоматичне перетворення невстановленого кольору QRgb == 0 на «чорний» замість «прозорого»
 • Додано журнал змін Debian і файли контрольних прикладів
 • Додано тему кольорів «Dracula»

Відомості щодо безпеки

Випущений код підписано за допомогою GPG з використанням такого ключа: pub rsa2048/58D0EE648A48B3BB 2016-09-05 David Faure <faure@kde.org> Відбиток основного ключа: 53E6 B47B 45CE A3E0 D5B7 4577 58D0 EE64 8A48 B3BB

6 вересня 2020 року. Сьогодні KDE оголошено про випуск KDE Frameworks 5.74.0.

KDE Frameworks складається з понад 70 додаткових бібліотек, які розширюють можливості Qt і реалізують багато широковживаних функціональних можливостей, є зрілими, належним чином рецензованими та добре перевіреними, а також надаються за дотримання розробниками достатньо дружніх щодо них умов. Вступні зауваження щодо цих бібліотек можна знайти на сторінці KDE Frameworks.

Цей випуск є частиною запланованої послідовності щомісячних випусків, яка надасть змогу розробникам використовувати поліпшення у бібліотеках швидко і без проблем.

Нове у поточній версії

Attica

 • Реалізовано використання Q_DECLARE_OPERATORS_FOR_FLAGS у тому самому просторі назв, що і визначення прапорців

Baloo

 • Змінено ліцензування багатьох файлів на LGPL-2.0-або-пізніша
 • Реалізовано використання загального коду створення UDS і для міток (виправлено ваду 419429)
 • Виділено загальний код створення UDS з обробників KIO
 • [balooctl] Реалізовано показ дозволених форматів у тексті довідки
 • [balooctl] Реалізовано показ поточного файла у виведенні щодо стану під час індексування
 • [balooctl] Реалізовано встановлення режиму QDBusServiceWatcher з конструктора
 • [balooctl] Очищено форматування
 • Реалізовано використання Q_DECLARE_OPERATORS_FOR_FLAGS у тому самому просторі назв, що і визначення прапорців
 • [OrPostingIterator] Усунено перехід до наступного об’єкта, якщо бажаний ідентифікатор є меншим за поточний
 • [Extractor] Вилучено залежність від QWidgets з допоміжного засобу видобування даних
 • [Extractor] Вилучено KAboutData з виконуваного файла допоміжного засобу видобування
 • Оновлено різноманітні посилання у README
 • [FileContentIndexer] Вилучено невикористаний аргумент конструктора налаштувань і учасник об’єкта
 • [balooctl] Усунено причину попередження про застарілий QProcess::start, включено список порожніх аргументів
 • [Рушій] Реалізовано передавання помилок щодо операцій (виправлено ваду 425017)
 • [Рушій] Вилучено невикористаний метод hasChanges з {Write}Transaction
 • Усунено індексування файлів .ytdl (виправлено ваду 424925)

Піктограми Breeze

 • Піктограму keepassxc зроблено подібнішою до офіційної
 • Додано символічні посилання для нових назв піктограм системного лотка keepassxc (виправлено ваду 425928)
 • Додано іншу альтернативну назву для піктограми keepass (виправлено ваду 425928)
 • Додано піктограму для типу MIME проєкту Godot
 • Додано піктограму для засобу встановлення Anaconda
 • Додано піктограми місць розміром 96 пікселів
 • Вилучено невикористані місця для обміну даними
 • Реалізовано запуск application-x-bzip-compressed-tar за допомогою scour (виправлено ваду 425089)
 • application-gzip зроблено символічним посиланням application-x-gzip (виправлено ваду 425059)
 • Додано альтернативні назви для піктограм MP3 (виправлено ваду 425059)

Додаткові модулі CMake

 • Реалізовано вилучення початкових нулів для з чисел у коді C++
 • Додано часу очікування на відповідь для викликів qmlplugindump
 • Додано модуль пошуку WaylandProtocols
 • Реалізовано виклик update-mime-database з -n

Інтеграція бібліотек

 • Прояснено оголошення щодо умов ліцензування відповідно до історії KDElibs

KActivitiesStats

 • Реалізовано використання Boost::boost для застарілих версій CMake

KActivities

 • Відкинуто порожній X-KDE-PluginInfo-Depends

Інструменти Doxygen KDE

 • Документовано залежності у requirements.txt і реалізовано їхнє встановлення у setup.py
 • Реалізовано включений показ умов ліцензування бібліотеки

KAuth

 • Реалізовано використання Q_DECLARE_OPERATORS_FOR_FLAGS у тому самому просторі назв, що і визначення прапорців

KBookmarks

 • KBookmarkManager: реалізовано очищення ієрархії пам’яті при вилученні файла

KCalendarCore

 • Реалізовано безумовне зберігання властивостей X-KDE-VOLATILE-XXX як тимчасових
 • Документовано очікувані переходи часового поясу у Празі

KCMUtils

 • KCModuleData: виправлено заголовки, удосконалено документацію із програмного інтерфейсу та перейменовано метод
 • KCModuleData розширено функціональними можливостями revertToDefaults і matchQuery
 • Усунено зайву появу горизонтальної смужки гортання у KCMultiDialog
 • Додано KCModuleData як базовий клас для додатка
 • Уможливлено додавання додаткової кнопки до KPluginSelector (виправлено ваду 315829)

KConfig

 • KWindowConfig::allConnectedScreens() зроблено статичною та внутрішньою (виправлено ваду 425953)
 • Додано стандартне клавіатурне скорочення для дії «Створити теку»
 • Впроваджено метод для опитування KConfigSkeletonItem щодо типового значення
 • Реалізовано запам’ятовування розмірів вікна на основі даних для окремих екранів
 • Реалізовано код видобування для отримання списку з’єднаних екранів у придатній до повторного використання функції
 • Додано функції для зберігання і відновлення позицій вікна на платформах, відмінних від Wayland (виправлено ваду 415150)

KConfigWidgets

 • Усунено обмін місцями типових значення при читанні типового значення KConfigSkeletonItem
 • Виправлено KLanguageName::nameForCodeInLocale для кодів, які невідомі QLocale
 • KLanguageName::allLanguageCodes: взято до уваги те, що може бути декілька каталогів локалей
 • KConfigDialog: реалізовано уникнення горизонтальних смужок гортання
 • Реалізовано функцію, яка повертає список кодів мов

KContacts

 • Addressee::parseEmailAddress(): реалізовано перевірку довжини повного імені до обрізання

KCoreAddons

 • Додано загальний взірець *.kcrash для типу MIME звітів KCrash
 • Реалізовано використання Q_DECLARE_OPERATORS_FOR_FLAGS у тому самому просторі назв, що і визначення прапорців
 • Усунено нескінченне очікування на події fam (виправлено ваду 423818)
 • [KFormat] Уможливлено значення форматування для довільних двійкових одиниць
 • Уможливлено KPluginMetadata з QML
 • [KFormat] Виправлено двійковий приклад

KDAV

 • metainfo.yaml: додано ключ tier і скориговано опис

KDeclarative

 • [KKeySequenceItem] Забезпечено працездатність скорочень Meta+Shift+цифра
 • Розкрито властивість checkForConflictsAgainst
 • Додано новий клас AbstractKCM
 • KRunProxy портовано з KRun

KDED

 • org.kde.kded5.desktop: додано пропущений обов’язковий ключ «Name» (виправлено 408802)

KDocTools

 • Оновлено contributor.entities
 • Реалізовано використання позначок-замінників

KEmoticons

 • Відновлено ліцензійні відомості EmojiOne

KFileMetaData

 • Реалізовано перетворення застарілих розривів рядків Mac у мітках текстів пісень (виправлено ваду 425563)
 • Новий модуль FindTaglib портовано на ECM

KGlobalAccel

 • Реалізовано резервне завантаження службових файлів для скорочень для каталогу даних програм (виправлено ваду 421329)

KI18n

 • Виправлено можливу конкуренцію препроцесора із визначеннями i18n

KIO

 • StatJob: забезпечено працездатність mostLocalUrl лише з protoclClass == :local
 • KPropertiesDialog: реалізовано завантаження додатків із метаданими JSON
 • Скасовано внесок «[KUrlCompletion] Don’t append / to completed folders» (виправлено ваду 425387)
 • Спрощено конструктор KProcessRunner
 • Уможливлено ключові слова CCBUG і FEATURE для bugs.kde.org
 • Оновлено текст довідки для редагування команди запуску у записі .desktop для сумісності із поточною специфікацією (виправлено ваду 425145)
 • KFileFilterCombo: усунено додавання параметра allTypes, якщо є лише 1 запис
 • Реалізовано використання Q_DECLARE_OPERATORS_FOR_FLAGS у тому самому просторі назв, що і визначення прапорців
 • Усунено потенційне аварійне завершення роботи при вилученні меню у обробнику подій (виправлено ваду 402793)
 • [filewidgets] Виправлено поля KUrlNavigatorButton у режимі послідовної навігації (виправлено ваду 425570)
 • ApplicationLauncherJob: скориговано документацію
 • Виправлено неперекладені записи у kfileplacesmodel
 • ApplicationLauncherJob: усунено аварійне завершення роботи, якщо не встановлено обробника для дії «Відкрити за допомогою»
 • Модуль Системних параметрів «Вебскорочення» перейменовано на «Ключові слова для пошуку у мережі»
 • KFileWidget: реалізовано повторну обробку налаштувань для захоплення каталогів, які було додано іншими екземплярами програми (виправлено ваду 403524)
 • Модуль налаштувань вебскорочень пересунуто до категорії пошуку
 • Реалізовано автоматичне вилучення кінцевих пробілів замість показу попередження
 • Додано запобіжник щодо закриття відгалужених дочірніх процесів для запущених systemd програм (виправлено ваду 425201)
 • smb: виправлено перевірку доступності назви спільного ресурсу
 • smb: реалізовано зберігання stderr команд net при додаванні або вилученні (виправлено ваду 334618)
 • smb: перероблено перевірку доступності для гостьового запису і реалізовано оприлюднення результатів як areGuestsAllowed
 • KFileWidget: реалізовано очищення списку адрес перед перебудовування списку
 • KFileWidget: вилучено верхній спадний список шляхів для типових адрес
 • KFilePlacesModel: додано типові місця при оновленні з попередніх версій
 • Виправлено дворічну регресію у KUrlComboBox, setUrl() більше не додається

Kirigami

 • kirigami.pri: додано managedtexturenode.cpp
 • Виправлено нетипове позиціювання buddyfor
 • Реалізовано врахування розміру кнопки «Більше», якщо відомо, що її буде показано
 • Додано властивість ToolBarLayout для керування тим, як працювати з висотою запису (виправлено ваду 425675)
 • Відновлено придатність до читання міток пунктів для позначок
 • Реалізовано підтримку displayComponent для дій
 • Відновлено можливість переглядати підменю
 • Виправлено випереджувальне оголошення QSGMaterialType
 • Реалізовано використання у верхньому і нижньому колонтитулах OverlaySheet відповідних кольорів тла
 • Реалізовано перевірку змінної низького рівня середовища на значення, а не лише на те, чи її встановлено
 • Додано функцію setShader до ShadowedRectangleShader для спрощення встановлення шейдерів
 • Додано версію для низького рівня живлення файла функцій sdf
 • Реалізовано використання у перевантаженнях sdf_render функції sdf_render з усіма аргументами
 • Вилучено потребу у використанні визначень основного профілю у функції main шейдера shadowedrect
 • Реалізовано використання як основи зовнішнього прямокутника для внутрішнього прямокутника для shadowedrectangle у версії з рамкою
 • Реалізовано використання правильних шейдерів для ShadowedTexture при використання основного профілю
 • Додано версії із «lowpower» для шейдерів shadowedrectangle
 • Ініціалізовано учасника m_component у PageRoute
 • Виправлено SwipeListItem матеріалу
 • Реалізовано нову логіку для вилучення позначок прискорення (виправлено ваду 420409)
 • Поки вилучено forceSoftwarerendering
 • Реалізовано простий показу запису джерела при програмній обробці
 • Реалізовано резервний програмний варіант для затіненої текстури
 • Використовувати нову властивість showMenuArrow у тлі для стрілки меню
 • Усунено приховування заголовка при надмірному гортанні вгору
 • ManagedTextureNode пересунуто до власного файла
 • ToolBarLayout: додано інтервал до visibleWidth, якщо показано кнопку «Більше»
 • Усунено перевизначення розміру верхнього колонтитула у пікселях у BreadCrumbControl (виправлено ваду 404396)
 • Оновлено шаблон програми
 • [passivenotification] Встановлено явну фаску (виправлено ваду 419391)
 • Уможливлено обрізання у StackView GlobalDrawer
 • Вилучено непрозорість з вимкненого PrivateActionToolButton
 • ActionToolBar перетворено на елемент керування
 • swipenavigator: додано керування, за допомогою якого показуються сторінки
 • Оголошено як uint підлеглий тип переліку DisplayHint
 • Додано ToolBarLayout/ToolBarLayoutDelegate до файла pri
 • kirigami.pro: реалізовано використання списку файлів із початковим кодом із kirigami.pri
 • Усунено вилучення інкубаторів у зворотному виклику завершення коду
 • Забезпечено використання menuActions як масиву, а не властивості списку
 • Додано повернутий тип до одноелементної лямбди у DisplayHint
 • Забезпечено врахування висоти запису при вертикальному центруванні делегатів
 • Реалізовано безумовне додавання до черги нового компонування, навіть якщо виконується компонування
 • Перероблено компонування InlineMessage за допомогою прив’язок
 • Реалізовано використання усієї ширини для перевірки, чи усі кнопки дій вміщаються
 • Додано коментар щодо додаткових інтервалів для центрування
 • Виправлено перевірку на текст підказки у PrivateActionToolButton
 • Реалізовано обхідний варіант для помилки у qqc2-desktop-style, пов’язаної із тим, що ToolButton не враховує неплоских варіантів IconOnly
 • Реалізовано пріоритет згортання кнопок KeepVisible перед приховуванням наступних кнопок KeepVisible
 • Реалізовано приховування наступних пунктів якщо перший пункт приховано
 • Додано сигнал сповіщення для ToolBarLayout::actions та його видання у належний час
 • Розкрито дію із роздільником ActionsMenu
 • Властивість kirigamiAction loaderDelegate ActionsMenu перейменовано на дію
 • Додано пропущений loaderDelegate, який перевіряє видимість
 • Реалізовано приховування делегатів дій, аж доки їх не буде розташовано
 • ToolBarLayout: нетипове «ліниве» завантаження делегатів замінено на QQmlIncubator
 • displayHintSet переведено на C++, щоб його можна було звідти викликати
 • Реалізовано підтримку режиму справа-ліворуч у ToolBarLayout
 • Додано властивість minimumWidth до ToolBarLayout
 • Переписано PrivateActionToolButton з метою покращення швидкодії
 • Визнано застарілим ActionToolBar::hiddenActions
 • Встановлено орієнтири компонування для ActionToolBar
 • Реалізовано використання незастарілого DisplayHint у ToolBarPageHeader
 • Реалізовано показ помилок компонентів, якщо не вдається створити екземпляр делегованих об’єктів
 • Реалізовано приховування делегатів дій, які було вилучено
 • Реалізовано очищення повних або піктографічних делегованих об’єктів при знищенні делегата
 • Реалізовано примусову видимість повного або піктографічного делегованого об’єкта
 • Реалізовано використання ToolBarLayout для компонування ActionToolBar
 • Додано коментарі до ToolBarLayout::maybeHideDelegate
 • Додано властивість visibleWidth до ToolBarLayout
 • Впроваджено природний об’єкт ToolBarLayout
 • DisplayHint пересунуто з Action до файла переліків C++
 • Додано піктограми, використані на інформаційній сторінці до макросу пакування піктограм cmake

KNewStuff

 • Виправлено проблеми із синхронізацією у вікні QtQuick (виправлено ваду 417985)
 • Відкинуто порожній X-KDE-PluginInfo-Depends
 • Реалізовано вилучення записів, якщо вони вже не відповідають фільтру (виправлено ваду 425135)
 • Виправлено малоймовірний випадок, коли KNS зависає (виправлено ваду 423055)
 • Внутрішнє завдання kpackage зроблено стійкішим (виправлено ваду 425811)
 • Реалізовано вилучення отриманого файла при використанні встановлення kpackage
 • Реалізовано підтримку іншого стилю kpackage knsrc як резервного
 • Реалізовано обробку позначення /* для RemoveDeadEntries (виправлено ваду 425704)
 • Спрощено отримання кешу для вже ініціалізованого рушія
 • Додано зворотний пошук для записів на основі встановлених ними файлів
 • Реалізовано використання позначення /* для розпаковування підкаталогів та уможливлено розпаковування, якщо файл є архівом
 • Усунено множинні попередження «Pixmap is a null pixmap»
 • Реалізовано вилучення похилих рисок із назви запису при обробці його як шляху (виправлено ваду 417216)
 • Усунено ймовірне аварійне завершення роботи, пов’язане із завданням KPackageJob (виправлено ваду 425245)
 • Реалізовано використання того самого індикатора дії для завантаження та ініціалізації (виправлено ваду 418031)
 • Вилучено кнопку подробиць (виправлено ваду 424895)
 • Реалізовано асинхронний запуск скрипту вилучення (виправлено ваду 418042)
 • Вимкнено пошук, якщо він не доступний
 • Реалізовано приховування індикатора додаткового завантаження під час оновлення і встановлення (виправлено ваду 422047)
 • Усунено дописування каталогу цілі отримання даних до файлів записів
 • Реалізовано вилучення символу * при передаванні каталогу до скрипту
 • Усунено фокусування першого елемента у режимі перегляду піктограм (виправлено ваду 424894)
 • Усунено непотрібний запуск завдання з вилучення
 • Додано параметр RemoveDeadEntries для файлів knsrc (виправлено ваду 417985)
 • [Вікно QtQuick] Усунено останній екземпляр неправильної піктограми оновлення
 • [Вікно QtQuick] Реалізовано використання відповідніших піктограм вилучення

Набір бібліотек KPackage

 • Усунено вилучення кореня пакунка, якщо вилучено пакунок (виправлено ваду 410682)

KQuickCharts

 • До лінійних діаграм додано властивість fillColorSource
 • Реалізовано обчислення згладжування на основі розміру пункту і співвідношення розмірів у пікселях для пристрою
 • Реалізовано використання середнього розміру замість максимального для визначення плавності лінії
 • Реалізовано визначення базового значення згладжування на лінійних діаграмах за розміром діаграми

KRunner

 • Додано шаблон для засобу запуску Python
 • Оновлено шаблон для сумісності із KDE Store та удосконалено README
 • Додано підтримку синтаксисів засобу запуску для засобів запуску на основі D-Bus
 • Реалізовано зберігання RunnerContext після кожного відповідного сеансу (виправлено ваду 424505)

KService

 • Реалізовано invokeTerminal на Windows із робочим каталогом, командою і середовищами
 • Виправлено упорядковування за пріоритетністю для типів MIME із кратним успадковуванням (виправлено ваду 425154)
 • Реалізовано пакетування типу служби в Application до файла qrc
 • Реалізовано розгортання символу тильди при читанні робочого каталогу (виправлено ваду 424974)

KTextEditor

 • Vimode: реалізовано безпосередню доступність малого регістра вилучення (-)
 • Vimode: скопійовано поведінку нумерованих регістрів vim
 • Vimode: спрощено реалізацію дописування копії
 • Уможливлено пошук «пошук позначеного», якщо нічого не позначено
 • Багаторядковий режим пов’язано лише з багаторядковими формальними виразами
 • Додано коментар щодо перевірки pattern.isEmpty()
 • Портування інтерфейсу пошуку з QRegExp на QRegularExpression
 • Vimode: реалізовано дописування копії
 • Значно пришвидшено завантаження великих файлів
 • Реалізовано показ масштабу, лише якщо він не дорівнює 100%
 • На смужку стану додано індикатор масштабу
 • Додано окремий пункт налаштувань для попереднього перегляду відповідності дужок
 • Показувати попередній перегляд рядка відповідної відкритої дужки
 • Уможливлено ширше керування викликом моделей завершення, якщо автоматичний виклик не використовується

Бібліотека KWallet

 • Усунено конфлікт із макросом у ctype.h з OpenBSD

KWidgetsAddons

 • Додано KRecentFilesMenu на заміну KRecentFileAction

KWindowSystem

 • Реалізовано встановлення додатків платформи до каталогу без крапок у назві (виправлено ваду 425652)
 • [xcb] Реалізовано правильне визначення геометрії масштабованої піктограми усюди

KXMLGUI

 • Уможливлено вилучення записаних позицій вікна у X11 (виправлено ваду 415150)
 • Реалізовано зберігання і відновлення позиції головного вікна (виправлено ваду 415150)

Бібліотеки Plasma

 • [PC3/BusyIndicator] Усунено можливість запуску невидимої анімації
 • Усунено використання highlightedTextColor для TabButtons
 • Вилучено Layout.minimumWidth з Button і ToolButton
 • Реалізовано використання властивості інтервалу для визначення інтервалів між піктограмами Button/ToolButton і мітками
 • Додано private/ButtonContent.qml для Button і ToolButton PC3
 • Змінено Button і ToolButton PC3 implicitWidth і implicitHeight для врахування вбудованих значень
 • Додано implicitWidth і implicitHeight до ButtonBackground
 • Виправлено помилкове типове значення для PlasmaExtras.ListItem (виправлено ваду 425769)
 • Заборонено використання тла, яке менше за svg (виправлено ваду 424448)
 • Реалізовано використання Q_DECLARE_OPERATORS_FOR_FLAGS у тому самому просторі назв, що і визначення прапорців
 • Примусово встановлено для візуальних елементів BusyIndicator PC3 співвідношення розмірів 1:1 (виправлено ваду 425504)
 • Реалізовано використання ButtonFocus і ButtonHover у спадному списку PC3
 • Реалізовано використання ButtonFocus і ButtonHover у RoundButton PC3
 • Реалізовано використання ButtonFocus і ButtonHover у CheckIndicator PC3
 • Уніфіковано сплощену і звичайну поведінку Button і ToolButton PC3 (виправлено ваду 425174)
 • Реалізовано використання у Heading мітки PC3
 • [PlasmaComponents3] Реалізовано заповнення текстом поля для позначки його компонування
 • Повзунку PC2 надано implicitWidth і implicitHeight
 • Реалізовано копіювання файлів, а не помилкових символічних посилань
 • Виправлено поля toolbutton-hover у button.svg (виправлено ваду 425255)
 • [PlasmaComponents3] Незначно переписано код тіні ToolButton
 • [PlasmaComponents3] Виправлено обернену умову для плоскої тіні ToolButton
 • [PlasmaComponents3] Реалізовано вилучення амперсандів мнемоніки з тексту підказки
 • Реалізовано малювання індикатора фокуса, якщо фокус отримано за допомогою клавіатури (виправлено ваду 424446)
 • Усунено неявне визначення мінімальних розмірів для кнопок PC2 і PC3
 • Додано еквівалент PC3 для пункту списку PC2
 • Виправлено SVG панелі інструментів
 • [pc3] ToolBar зроблено більше сумісним із qqc2-desktop-style
 • Розкрито метадані аплету в AppletInterface
 • Усунено обрізання DPR до цілого числа у ідентифікаторі кешу
 • Додано властивість часу очікування до ToolTipArea
 • Встановлено тип Dialog у прапорцях, якщо типом є Dialog::Normal

Purpose

 • Реалізовано застосування даних початкового налаштовування при завантаженні інтерфейсу налаштовування
 • Відновлено поведінку AlternativesView
 • [jobcontroller] Вимкнено окремий процес
 • Перероблено обробку перегляду завдань (виправлено ваду 419170)

QQC2StyleBridge

 • Виправлено послідовності клавіатурних скорочень StandardKey у MenuItem, які показано як числа
 • Усунено використання висоти та ширини батьківського віджета для неявних розмірів ToolSeparator (виправлено ваду 425949)
 • Реалізовано використання стилю «фокусований» лише для неплоских кнопок інструментів при натисканні
 • Додано верхні і нижні фаски до ToolSeparator
 • Реалізовано врахування у ToolSeparator значень topPadding і bottomPadding
 • У MenuSeparator реалізовано використання обчисленої висоти тла, а не неявної висоти
 • Виправлено кнопки інструментів у меню з використанням новіших версій Breeze
 • Реалізовано малювання усього елемента керування CheckBox за допомогою QStyle

Solid

Синдикація

 • Виправлено ліцензійне виключення

Підсвічування синтаксису

 • Усі теми перетворено до нових ключових кольорів редактора
 • Змінено формат теми json, використано назви у переліку метаоб’єктів для кольорів редактора
 • Реалізовано перевірку версії kate >= 5.62 для fallthroughContext без fallthrough=“true” і реалізовано використання attrToBool для булевого атрибута
 • Додано визначення синтаксису для todo.txt
 • Виправлено matchEscapedChar(): усунено ігнорування останнього символу у рядку
 • Випрвлено isDigit(), isOctalChar() і isHexChar(): відповідність має встановлюватися лише за символами ASCII
 • Реалізовано огляд тем
 • Додано метадані теми до заголовка створених сторінок HTML
 • Реалізовано запуск для створення сторінки збірок тем
 • Тему «Default» перейменовано на «Breeze Light»
 • Varnish, Vala і TADS3: реалізовано використання типової схеми кольорів
 • Удосконалено тему кольорів «Темна Vim»
 • Додано тему кольорів «Темна Vim»
 • Додано файли теми підсвічування синтаксису до підсвічування JSON
 • Ruby/Rails/RHTML: додано spellChecking в itemDatas
 • Ruby/Rails/RHTML: реалізовано використання типового стилю кольорів та інші удосконалення
 • LDIF, VHDL, D, Clojure і ANS-Forth94: реалізовано використання типового стилю кольорів
 • ASP: реалізовано використання типового стилю кольорів та інші удосконалення
 • objective-c надано перевагу для файлів .m
 • Враховано те, що .mm найімовірніше є суфіксом назви файла Objective-C++, а не meta math
 • Реалізовано використання notAsciiDelimiters, лише із символами, які не належать до ASCII
 • Оптимізовано isWordDelimiter(c) для символів ASCII
 • Оптимізовано Context::load
 • Реалізовано використання std::make_shared, який вилучає розподіл у блоці керування
 • Додано належні умови ліцензування для оновлення scripty
 • Скрипт оновлення для kate-editor.org/syntax пересунуто до сховища синтаксису
 • SELinux CIL і Scheme: оновлено кольори дужок для темних тем
 • POV-Ray: використано типовий стиль кольорів
 • Використано скрипт встановлення krita у форматі NSIS як приклад вхідних даних, файл взято з krita.git
 • Додано підказку до скрипту оновлення для сайта
 • Додано мінімальний приклад шаблона Django
 • Оновлено посилання після останніх змін у підсвічуванні
 • CMake: виправлено список дозволених кольорів у темних темах та інші удосконалення
 • Додано приклад pipe і ggplot2
 • Виправлено помилку із назвами у підсвічуванні varnish
 • Реалізовано використання правильного підсвічування для ASM 68k: Motorola 68k (VASM/Devpac)
 • Виправлено XML для забезпечення коректності за XSD
 • BrightScript: додано синтаксис виключення
 • Удосконалено коментарі у деяких визначеннях синтаксису (частина 3)
 • Скрипти R: реалізовано використання типового стилю кольорів та інші удосконалення
 • PicAsm: виправлено підсвічування невідомих ключових слів препроцесора
 • Удосконалено коментарі у деяких визначеннях синтаксису (частина 2)
 • Modeline: вилучено правила LineContinue
 • Виправлено помилковий файл підсвічування
 • Оптимізація: реалізовано перевірку перебування у коментарі до використання ##Doxygen, який містить декілька формальних виразів
 • Мови асемблера: декілька виправлень і більше контекстного підсвічування
 • ColdFusion: реалізовано використання типового стилю кольорів і замінено декілька правил формальних виразів
 • Удосконалено коментарі у деяких визначеннях синтаксису (частина 1)
 • Реалізовано використання кутових дужок для контекстних даних
 • Скасовано вилучення позначки порядку байтів
 • xslt: змінено колір для теґів XSLT
 • Ruby, Perl, QML, VRML і xslt: реалізовано використання типового стилю кольорів і удосконалено коментарі
 • txt2tags: удосконалення і виправлення, реалізовано використання типового стилю кольорів
 • Виправлено помилки і додано fallthroughContext=AttrNormal для кожного контексту diff.xml, оскільки усі правила містять column=0
 • Виправлено помилки, виявлені засобом перевірки статичного коду
 • Імпортовано підсвічування Pure з https://github.com/jgm/skylighting/blob/master/skylighting-core/xml/pure.xml
 • Виправлено атрибут kateversion
 • Порядок пошуку підсвічувань зроблено незалежним від перекладів
 • Виправлено формат версії і усунено проблеми із інтервалами
 • Імпортовано підсвічування Modula-3 з https://github.com/jgm/skylighting/blob/master/skylighting-core/xml/modula-3.xml
 • Виправлено формат версії
 • Виправлено проблеми із пробілами, виявлені засобом перевірки статичного коду
 • Імпортовано підсвічування LLVM з https://github.com/jgm/skylighting/blob/master/skylighting-core/xml/llvm.xml
 • Виправлено проблеми із пробілами, виявлені засобом перевірки статичного коду
 • Імпортовано підсвічування Idris з https://github.com/jgm/skylighting/blob/master/skylighting-core/xml/idris.xml
 • Виправлено помилки, виявлені засобом перевірки статичного коду
 • Імпортовано підсвічування ATS з https://github.com/jgm/skylighting/blob/master/skylighting-core/xml/ats.xml
 • Реалізовано від’єднання, лише якщо немає свіжих створених даних
 • Реалізовано створення StateData на вимогу

Відомості щодо безпеки

Випущений код підписано за допомогою GPG з використанням такого ключа: pub rsa2048/58D0EE648A48B3BB 2016-09-05 David Faure <faure@kde.org> Відбиток основного ключа: 53E6 B47B 45CE A3E0 D5B7 4577 58D0 EE64 8A48 B3BB

empty laptop with an overlay

Вівторок, 1 вересня 2020 року.

Сьогодні KDE випущено оновлення з виправленнями вад Плазми 5, номер версії 5.19.5 Plasma 5.19 was released in June 2020 with many feature refinements and new modules to complete the desktop experience.

Цей випуск пов’язано із місячним оновленням перекладів та виправленнями вад. Типово, виявлені і виправлені вади є незначними. Серед важливих удосконалень же слід відзначити такі:

 • Powerdevil: реалізовано відновлення записаної яскравості підсвічування клавіатури після пробудження. Внесок.
 • KSysGuard: виправлено обробку змін у списку моніторів. Внесок.
 • xdg-desktop-portal-kde: уможливлено друк декількох копій.